Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


NAČIN PRENOŠENJA INFORMACIJA O VAKCINAMA - ŠTA USPEVA, A ŠTA NE?

28.05.2018
Ostali nacionalni kurs

»

EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE VIRUSNIH GASTROENTERITISA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

28.05.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

DETERMINANTE ZDRAVLJA STARIH OSOBA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.05.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

KVALITET VAZDUHA ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA GRADA NOVOG SADA

28.05.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju