Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PREVENCIJA HPV INFEKCIJA I RAKA GRLIĆA MATERICE

24.08.2018
Elektronski test

»

DIJAGNOSTIKA CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKCIJE I NAJČEŠĆIH CREVNIH PARAZITNIH OBOLJENJA

24.08.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

24.08.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

24.08.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

KAMPANJE PROMOCIJE ZDRAVLJA U KALENDARU JAVNOG ZDRAVLJA

24.08.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE PISMENOSTI POPULACIJE - ZNANJEM DO ZDRAVIH IZBORA

24.08.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju