Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


KVALITET VAZDUHA ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA GRADA NOVOG SADA

28.05.2018

NAZIV EDUKACIJE

KVALITET VAZDUHA ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA GRADA NOVOG SADA

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Ass. dr Nataša Dragić

PREDAVAČI

Ass. dr Nataša Dragić

Ass. dr sci. med. dr Radmila Velicki

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

TERMIN ODRŽAVANJA

 

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju