Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


DETERMINANTE ZDRAVLJA STARIH OSOBA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.05.2018

NAZIV EDUKACIJE

DETERMINANTE ZDRAVLJA STARIH OSOBA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Ass. dr sci. med. Sonja Čanković

PREDAVAČI

Ass. dr sci. med. Sonja Čanković

Doc. dr Dušan Čanković

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

TERMIN ODRŽAVANJA

3.10.2018. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju