Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


MEDITERANSKA ISHRANA I AKUTNI KORONARNI SINDROM

02.07.2018

NAZIV EDUKACIJE

MEDITERANSKA ISHRANA I AKUTNI KORONARNI SINDROM

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Asist. dr sci. med Radmila Velicki

PREDAVAČI

Asist. dr sci. med Radmila Velicki

Asist. dr Nataša Dragić

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1963/2018-01 od 22.06.2018. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

TERMIN ODRŽAVANJA

po potrebi

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju