Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

24.08.2018

NAZIV EDUKACIJE

STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Ass. dr sci. med. Sonja Čanković

PREDAVAČI

Prof. dr Svetlana Kvrgić

Doc. dr Vesna Mijatović Jovanović

Ass. dr sci. med. Sonja Čanković

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, biohemičari, zdravstveni saradnici

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

8.11.2018. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju