КОВИД-19 И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ (ПАС)

ПОВЕЋАЛИ СТЕ УНОС ПАС ?
ЗАВИСИТЕ ОД НЕКЕ ПАС ?
ПОДРШКА СТЕ НЕКОМ СА ПРОБЛЕМОМ УНОСА ПАС ?
ЛЕЧИТЕ НЕКОГ СА ПРОБЛЕМОМ УНОСА ПАС?

Oвај сајт је намењен за подршку oсобама зависним од психоактивних супстанци и онима који су повећали унос легалних и нелегалних ПАС за време епидемије обољења ковид-19