Цeнoвник

<>
Шифра Назив Тип Цeна ОЈ Назив ОЈ
91000001 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000001С ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 91 1,600.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000002 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА 91 815.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000002С ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА 91 650.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000004 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБ.СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 91 1,565.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000005 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000005С ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 91 1,600.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000006 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАП. НА ПОСЛ. ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА, ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 91 815.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000007 ЗДРАВ.ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАП.НА ПОСЛ.ИСХРАНЕ И НЕГЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ. СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛ. И УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЛИЦА 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000008 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000009 ЗДРАВ.ПРЕГЛ.ЛИЦА ЗАП.НА ПОСЛ.ПРУЖ.ХИГ.НЕГЕ И УЛЕП.ЛИЦА И ТЕЛА И НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТ.ИНТЕРВ. И ПРОИЗВОДНЈЕ КОЗМЕТИЧКИХ СРЕДСТАВА 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000010 СЕРТИФИКАТ О ИЗВРШЕНИМ ИМУНИЗАЦИЈАМА /ПО ОСОБИ/ 91 625.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000011 СЕРТИФИКАТ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА /ПО ОСОБИ/ 91 315.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000012 ПОТВРДА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЛЈСКИХ ОБЈЕКАТА У ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ 91 1,250.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000013 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 91 125.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000013С ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 91 100.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000049 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 1,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000050 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,500.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000051 АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ - НОВИ САД 91 75,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000052 АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ-ОПШТИНЕ ЈБО СА ПРЕКО СЕДАМ НАСЕЛЈЕНИХ МЕСТА 91 50,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000053 АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ-ОПШТИНЕ ЈБО ДО СЕДАМ НАСЕЛЈЕНИХ МЕСТА 91 25,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000054 АНАЛИЗА ОБУХВАТА ИМУНИЗАЦИЈЕ - НОВИ САД 91 75,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000055 АНАЛИЗА ОБУХВАТА ИМУНИЗАЦИЈЕ-ОПШТИНЕ ЈБО СА ПРЕКО СЕДАМ НАСЕЛЈЕНИХ МЕСТА 91 50,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000056 АНАЛИЗА ОБУХВАТА ИМУНИЗАЦИЈЕ-ОПШТИНЕ ЈБО ДО СЕДАМ НАСЕЛЈЕНИХ МЕСТА ОПШТИНЕ ЈБО 91 25,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000057 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 91 1,250.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000058 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 91 1,625.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000059 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРЕГЛЕДА И ЛЕЧЕНЈА БОЛЕСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 91 95.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000059С ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРЕГЛЕДА И ЛЕЧЕНЈА БОЛЕСНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 91 75.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000060 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 1,940.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000061 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ,ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,500.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000062 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 1,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000063 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,500.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000064 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЉА 91 2,500.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000065 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВОДНЈЕ КОЗМЕТ. СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,500.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000066 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 1,680.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000067 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,065.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000068 ПОТВРДА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЛЈСКИХ ОБЈЕКАТА У ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ 91 1,250.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000601 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,075.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000602 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 890.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000604 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,640.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000605 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,075.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000606 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВ. СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШ. ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 890.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000607 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ У ПРЕДШКОЛ УСТАН. УСТАНОВАМА ЗА КОЛ. СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТ. СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДР.КАТ.ЛИЦА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОК. О ИЗВР. ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 2,075.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000608 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,075.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000609 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВОДНЈЕ КОЗМ СРЕДСТАВА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,075.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000649 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕД. СРЕД.ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА ПО УГОВОРИМА СА Д. ЗДРАВЛЈА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 1,075.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000650 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА ДОМ. ЗДРАВЛЈА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 2,575.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000657 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНАТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,325.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000658 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,700.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000660 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,015.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000661 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА -СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,575.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000662 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА, ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕД.ПО УГ. СА ДЗ- СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОК. О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 1,065.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000663 ЗДРАВСТ.ПРЕГЛ. ЛИЦА ЗАПОСЛ. НА ПОСЛ. ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ , УСТ. ЗА КОЛ. СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТ. СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРЕЂКАТ.ЛИЦА-ПО УГОВОРУ СА ДЗ СА ОБЕЗБЕ. ДОКУМЕНТА О ИЗВР. ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 2,575.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000664 ЗДРАВ.ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВО. ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - СА ОБЕЗБЕЂ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 2,575.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000665 ЗДР, ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛО. ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕР. И ПРОИЗВОДНЈЕ КОЗМ. СРЕД.ПО УГОВОРУ СА ДОМ. ЗДР. - СА ОБЕЗБ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 2,575.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000666 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМ. ЗДР. - СА ОБЕЗБЕЂ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 1,755.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91000667 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - СА ОБЕЗБЕЂ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 2,140.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001001 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001002 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВИМА НА ТЕРЕНУ 91 895.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001004 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРЕНУ 91 1,720.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001005 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001006 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕДЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ТЕРЕНУ 91 895.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001007 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ ЗА КОЛ. СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛ. И УСТ. СОЦ.ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001008 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА-НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001009 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗ.КОЗМЕТ.СРЕД.НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001049 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА НА ТЕРЕНУ 91 1,100.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001050 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА НА ТЕРЕНУ 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001057 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ 91 1,375.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001058 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ 91 1,790.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001060 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 2,130.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001061 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА- НА ТЕРЕНУ 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001062 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА, ЛЕЧЕНЈА, И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВ.СЛУЖБЕ НА РИЗ. ОДЕЛЈ.-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕД. ПО УГОВОРУ СА ДЗ-НА ТЕРЕНУ 91 1,100.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001063 ЗДРАВСТ.ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛО. ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У ПУ. ЗА КОЛ. СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТ.СОЦ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРЕЂКАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДЗ-НА ТЕРЕНУ 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001064 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЉА-НА ТЕРЕНУ 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001065 ЗДР. ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗ.КОЗМЕТ.СРЕД.ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001066 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 1,840.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001067 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 2,265.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001601 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,275.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001602 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕД. СРЕД.ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕД.НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОК. О ИЗВРШ.ПРЕГЛЕДУ 91 970.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001604 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,795.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001605 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,275.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001606 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОК. О ИЗВРШ.ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 970.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001607 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛ.ГРУПАМА И ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У ПУЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТ.СОЦ.ЗАШТ.ЗА СМЕШТАЈ ОДРЕЂ.КАТ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ.ДОК.О ИЗВР.ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 2,275.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001608 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,275.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001609 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВ. КОЗМЕТ.СРЕДСТАВ. ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНАТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,275.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001649 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕД.СРЕД.ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕД.ПО УГОВОРИМА СА Д.ЗДРАВ. СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОК. О ИЗВРШ. ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 1,175.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001650 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА Д. ЗДРАВЛЈА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМ. О ИЗВР. ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 2,825.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001657 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,450.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001658 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,865.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001660 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,205.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001661 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,825.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001662 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА, ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВ.СЛУЖБЕ НА РИЗ. ОДЕЛЈ.-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТ.МЕД. ПО УГОВОРУ СА ДЗ-НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ.ДОК. О ИЗВР. ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 1,175.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001663 ЗРАВ.ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОС.НА ПОСЛО. ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛ.ГРУПАМА И ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ У ПУ ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛ. И УСТ. СОЦ.ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРЕЂ.КАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДЗ - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ. ДОК. О ИЗВР.ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 2,825.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001664 ЗДРАВ. ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛО. ПРОИЗВО. И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 2,825.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001665 ЗДРАВ. ПРЕГЛЕ ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛО. ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВ. КОЗЕТ. СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 2,825.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001666 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМ. ЗДР. - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 1,915.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91001667 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 2,340.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200001 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ-УЧЕНИЦИ 91 1,600.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200002 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА-УЧЕНИЦИ 91 650.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200005 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА-УЧЕНИЦИ 91 1,600.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200007 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ ЗА КОЛ. СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛ. И УСТАНОВАМА СОЦ.ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРЕЂ.КАТ.ЛИЦА-УЧЕНИЦИ 91 1,600.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200008 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА-УЧЕНИЦИ 91 1,600.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200009 ЗДР. ПРЕГЛЕДИ ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВ. КОЗМЕТ. СРЕДСТАВА КОЈИМА СЕ НАРУШАВА ИНТЕГРИТЕТ КОЖЕ (ТЕТОВАЖА, ПИРСИНГ...)-УЧЕНИЦИ 91 1,600.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200049 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА-УЧЕНИЦИ 91 800.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200050 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА-УЧЕНИЦИ 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200061 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - УЧЕНИЦИ 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200063 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАП.НА ПОСЛ.ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛ.ГРУПАМА И ОДРЖ.ХИГ.У ПУ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕЗА СМЕШТАЈ ОДРЕЂ.КАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА-УЧЕНИЦИ 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200064 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - УЧЕНИЦИ 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
91200065 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВ. КОЗМЕТ. СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - УЧЕНИЦИ 91 2,000.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000001 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000002 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 895.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000004 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 1,720.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000005 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000006 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 895.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000007 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000008 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 1,580.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000009 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,200.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000049 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 1,100.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000050 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000057 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 1,375.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000058 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 1,790.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000060 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,130.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000061 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000062 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000063 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000064 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 1,955.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000065 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,750.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000066 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 1,715.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
97000067 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 91 2,230.00 04 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
92000001 УРИНОКУЛТУРА СА ОДРЕЂИВАНЈЕМ ЦЕЛОКУПНОГ БРОЈА ЖИВИХ БАКТЕРИЈА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 450.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000002 ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА Campylobacter 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000003 КОПРОКУЛТУРА(Salmonella/Shigella)-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000004 ПРЕГЛЕД СТОЛИИЦЕ НА Yersinia enterocolytica 92 500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000005 ПРЕГЛЕД СТОЛИИЦЕ НА Vibrio cholerae 92 700.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000006 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА РЕКТУМА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000007 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ЈЕЗИКА,НЕПЦА,ДЕСНИ И УСНЕ ДУПЛЈЕ-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000008 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ГРЛА -НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000009 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА НОСА- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000010 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА КОЖЕ,ПУПКА,ПЕРИАНАЛНЕ РЕГИЈЕ,АКНЕ (сваки узoрак пojeдина нo)- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000011 БАКТЕРИИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ИСПЛЈУВКА,ТРАХЕОБРОНХИЈАЛНОГ АСПИРАТА И СЛ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000012 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ПУНКТАТА,АСПИРАТА И ДР.ТЕЛЕСНИХ ТЕЧНОСТИ-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 600.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000013 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ОКА- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000014 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ЛИКВОРА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 600.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000015 ДИЈАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛНИХ МИКОПЛАЗМИ 92 1,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000016 ДОКАЗИВАЊЕ БАКТЕРИЈСКИХ АНТИГЕНА У ЛИКВОРУ-МЕНИНГОКИТ 92 2,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000017 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА УХА- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000018 ДОКАЗИВАЊЕ Neisseria meningitidis /ХЕМ.ИИНФЛУЕНЗАЕ /СТР.ПНЕУМОНАЕ РТ-PCR 92 13,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000019 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА РАНЕ- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 450.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000020 ИДЕНТИФИКАЦИЈА БАТЕРИЈА/ГЉИВИЦА АУТОМАТИЗОВАНИМ СИСТЕМОМ МАЛДИ ТОФ 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000021 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ЕЈАКУЛАТА,ЕКСПРИМАТА ПРОСТАТЕ-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000022 АНТИБИОГРАМ ОСНОВНИ 92 300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000023 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА УРЕТРЕ,ГЛАНСА,ПРЕПУЦИЈУМА-НЕГАТИИВАН НАЛАЗ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000024 АНТИБИОГРАМ ПРОШИИРЕНИ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000025 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ЦЕРВИКСА- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000026 ИСПИТИВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ НА АНТИМИКРОБНЕ ЛЕКОВЕ БАКТЕРИЈА/ГЉИВИЦА АУТОМАТИЗОВАНИМ СИСТЕМОМ 92 1,800.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000027 ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА СТРОНГYЛОИДЕС СТЕРЦОРАЛИС 92 600.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000028 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ВАГИНЕ ,ВУЛВЕ- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000029 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ НА Cryptosporidium,Giardia,Entamoeba histolytica 92 1,400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000030 ПРЕГЛЕД НА ГЉИВИЦЕ 92 200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000031 ДИФ ТЕСТ НА ЦХЛАМ.ТРАЦХОМАТИС /БРИС УРЕТРЕ,ЦЕРВИКСА,КОЊУНКТИВЕ/-ниje активна 92 850.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000032 ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД-МИКРОСКОПСКА ДИИЈАГНОСТИКА ТРИЦХОМОНАС ВАГИНАЛИС 92 200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000033 LATEX-RF 92 200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000034 WАЛЛЕР-РОСЕ 92 200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000035 ПРЕГЛЕД КРВИ НА МАЛАРИЈУ-РАЗМАЗ И ГУСТА КАП 92 1,400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000036 ОДРЕДЈИВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ ГЉИВИЦА НА АНТМИКОТИКЕ 92 1,600.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000037 СЕРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КРВИ НА ЛУЕС (ТПХА) 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000038 ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА ЦРЕВНЕ ПАРАЗИТЕ 92 300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000039 ПРЕГЛЕД ПЕРИАНАЛНОГ ОТИСКА НА ЈАЈА ПАРАЗИТА 92 200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000040 ПРЕГЛЕД СТИОЛИЦЕ НА ЦРЕВНЕ ПРОТОЗОЕ 92 350.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000041 ИФТ НА Trichinella spiralis (IgA+IgM+IgG) 92 1,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000042 Western-blot НА ЛАЈМ БОРЕЛИОЗУ IgM 92 2,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000043 Western-blot НА ЛАЈМ БОРЕЛИОЗУ IgG 92 2,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000044 ELISA НА ЛАЈМ БОРЕЛОЗУ IgM 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000045 ELISA НА ЛАЈМ БОРЕЛОЗУ IgG 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000046 ВИДАЛОВА РЕАКЦИЈА 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000047 WЕИЛ-ФЕЛИX-oва РЕАКЦИЈА 92 600.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000048 ДОКАЗИИВАЊЕ МЕТИЦИЛИН РЕЗИСТЕНТНИХ СТАПХ.АУРЕУС-а (МРСА) 92 1,300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000049 ASTO 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000050 СЕРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КРВИ НА ЛУЕС (РПР) 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000051 ДОКАЗИВАЊЕ Аг Helicobacter pylori У СТОЛИЦИ 92 900.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000052 ДОКАЗИВАЊЕ Аг Legionella pneumophila У УРИНУ 92 1,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000053 БРИС ГРЛА НА Streptococcus pyogenes-БРЗИ ТЕСТ 92 500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000054 ПРЕГЛЕД ВАГИНАЛНОГ БРИСА НА БАКТЕРИЈСКУ ВАГИНОСУ ПРЕГЛЕДОМ БОЈЕНОГ ПРЕПАРАТА 92 400.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000055 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА РАНЕ-АНАЕРОБНО 92 700.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000056 ХЕМОКУЛТУРА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000057 СЕРОЛОШКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА БЕТА ХЕМ. СТРЕПТОКОКА КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТЕСТОМ 92 600.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000058 ДОКАЗИВАЊЕ Bordetella ПЕРТУСИС РТ-PCR 92 6,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000059 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВРЕДНОСТИ МИК-а (минималнe инхибитoрнe кoнцeнтрациje) ЗА ЈЕДАН АНТИБИОТИК (e-тeст) 92 700.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000060 ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ОСТАЛИХ УЗОРАКА (СПУТУМ,ЖУЧ,УРИН И ДР.) 92 600.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000061 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ НА МАЛАРИЈУ 92 1,200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000062 ДИРЕКТНИ МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД УЗОРАКА-нативни прeпарат 92 200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000088 СЕРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КРВИ НА ЛУЕС (ЕЛИСА) 92 1,100.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000089 IHA ECHINOCOCCUS 92 2,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000090 WРИГХТ-oва РЕАКЦИЈА / БАБ ТЕСТ НА БРУЦЕЛОЗУ 92 700.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000091 ПРЕГЛЕД НА ТОКСИН Clostridium difficile-ниje активна 92 2,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000092 КУЛТУРА НА Clostridium difficile 92 500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000096 ELISA НА Helicobacter pylori IgG 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000097 ELISA НА Helicobacter pylori IgA 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000110 ИЗВЕШТАЈ О МИКРОБИОЛОШКОМ ПРЕГЛЕДУ -ПРЕВОД НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 92 500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000114 ХЕМОКУЛТУРА СА УВОЗНИМ ПОДЛОГАМА УЗ ПРИМЕНУ АУТОМАТИЗОВАНОГ СИСТЕМА 92 1,300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000124 PCR ЗА ДОКАЗИВАЊЕ Chlamydia trachomatis 92 3,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000125 ELISA НА Chlamydia trachomatis IgM 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000126 ELISA НА Chlamydia trachomatis IgG 92 1,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000128 ПЛОЧИЦА ЗА ДИФ ТЕСТ-ниje активна 92 150.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000129 ELISA НА Toxocara canis IgG 92 3,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000130 ELISA НА Brucella spp. IgM 92 1,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000131 ELISA на Brucella spp. IgG 92 1,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000132 ELISA на Бoрдатeлла пeртуссис тoксин IgG 92 1,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000133 ELISA на Бoрдатeлла пeртуссис тoксин IgA 92 2,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000134 МУЛТИПЛЕX ПЦР АУТОМАТИЗОВАНИ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЈЕ УЗРОЧНИКА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА 92 30,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000135 МУЛТИПЛЕX ПЦР АУТОМАТИЗОВАНИ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЈЕ УЗРОЧНИКА МЕНИНГИТИСА/ЕНЦЕФАЛИТИСА 92 30,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000136 МУЛТИПЛЕX ПЦР АУТОМАТИЗОВАНИ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЈЕ УЗРОЧНИКА СЕПСИ 92 30,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000137 МУЛТИПЛЕX ПЦР АУТОМАТИЗОВАНИ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЈЕ УЗРОЧНИКА РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА 92 30,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000138 Дeтeкциjа тoксина Clostridium difficile у стoлици ELISA тeстoм 92 2,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000139 Дeтeкциjа тoксина Clostridium difficile у стoлици имунoхрoматoграфским тeстoм 92 700.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000140 Дeтeкциjа GDH антигeна Clostridium difficile у стoлици 92 2,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000141 Сeрoлoшка идeнтификациjа Салмoнeлла, Схигeлла, Yeрсиниа 92 600.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000142 Рeал тимe ПЦР за дoказиванje узрo ника малариje 92 4,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000143 Рeал тимe PCR за дoказивањe Clostridium difficile, гeна за прoдукциjу тoксина А/Б 92 3,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000144 Дeтeкциjа антигeн Аспeргиллус галактoманана ELISA тeстoм 92 2,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000145 Дeтeкциjа Streptococcus agalactiae кoд трудница oд 35-37 г.н. вагиналнoм и рeкталнoм брису 92 500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000146 Бактeриoлoшки прeглeд узoрака на Нeиссeриа гoнoррхoeаe 92 500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000147 УСЛУЖНА СТЕРИЛИЗАЦИЈА У АУТОКЛАВУ (ПО ЦИКЛУСУ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ) 92 3,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000148 УСЛУЖНА СТЕРИЛИЗАЦИЈА У АУТОКЛАВУ (ПО ЈЕДИНИЦИ МАТЕРИЈАЛА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ) 92 200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000149 ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЗРОЧНИКА СЕПСИ МАСЕНОМ СПЕКТРОМЕТРИЈОМ (МАЛДИ-ТОФ) 92 2,500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000150 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВРЕДНОСТИ МИК-а (минималнe инхибитoрнe кoнцeтрациje) за jeдан антибиoтик БУЈОН МИЦРОДИЛУЦИОНОМ МЕТОДОМ 92 1,100.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000151 ДИРЕКТНИ МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД УЗОРАКА - бojeни прeпарат 92 300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000152 МУЛТИПЛЕX ПЦР АУТОМАТИЗОВАНИ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЈЕ УЗРОЧНИКА ПНЕУМОНИЕ 92 30,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000153 ДЕТЕКЦИЈА КАРБАПЕНЕМАЗА ЗА ГРАМ НЕГАТИВНЕ БАКТЕРИЈЕ (фeнoтипска) 92 500.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000154 ДЕТЕКЦИЈА КАРБАПЕНЕМАЗА ЗА ГРАМ НЕГАТИВНЕ БАКТЕРИЈЕ - брзим имунoхрoматoграфским тeстoм (NDM, OXA-48, KPC, IMP, VIM) 92 2,000.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000155 ДЕТЕКЦИЈА БЕТА-ЛАКТАМАЗА ПРОШИРЕНОГ СПЕКТРА ЗА ГРАМ НЕГАТИВНЕ БАКТЕРИЈЕ (фeнoтипска) 92 300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000156 ДЕТЕКЦИЈА БЕТА-ЛАКТАМАЗА ПРОШИРЕНОГ СПЕКТРА ЗА ГРАМ ПОЗИТИВНЕ БАКТЕРИЈЕ (фeнoтипска) 92 300.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000157 БИОХЕМИЈСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГРАМ НЕГАТИВНИХ БАКТЕРИЈА 92 250.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
92000158 БИОХЕМИЈСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГРАМ ПОЗИТИВНИХ БАКТЕРИЈА 92 200.00 06 ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
94000001 ИЗРАДА ЦЕЛОДНЕВНОГ ЈЕЛОВНИКА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000002 ИЗРАДА ПРЕДЛОГА САСТАВА ШКОЛСКОГ ДОПУНСКОГ ОБРОКА 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000003 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ШКОЛА 94 45,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000004 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА У УСТАНОВАМА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ 94 14,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000005 ИЗРАДА ЦЕЛОДНЕВНЕ МЕДИЦИНСКЕ НУТРИТИВНЕ ТЕРАПИЈЕ (МНТ) ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ И БОЛНИЧКЕ УСТАНОВЕ 94 6,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000006 ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА У ЗДРАВСТВЕНИМ И БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА 94 45,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000007 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА НА ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА 94 21,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000011 УЗИМАЊЕ УЗОРАКА БРИСЕВА 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000014 ИЗРАДА МИШЛЈЕНЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000015 ИЗРАДА МИШЛЈЕНЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000017 ИЗРАДА МИШЛЈЕНЈА О МИКРОБИОЛОШКОЈ ИСПРАВНОСТИ БРИСЕВА 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000018 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 94 50,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000019 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ШКОЛСКЕ УЖИНЕ 94 33,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000020 ПЛАНИРАНЈЕ ТЕРЕН.ИСТРАЖ.ЗА ПРИКУП.ПОДАТАКА О САНИТАРНО-ХИГ.СТАНЈУ ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ 94 14,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000021 ТЕРЕНСКО ИСТРАЗИВАНЈЕ И ПРИКУПЛЈАНЈЕ ПОДАТАКА О САНИТАРНО-ХИГ.СТАНЈУ ОБЈЕКАТА ДРУШ.ИСХРАНЕ 94 21,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000022 ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКОМ СТАНЈУ ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ 94 43,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000023 ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ЗА ПОБОЛЈШАНЈЕ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКОГ СТАНЈА ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ 94 43,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000024 УВОЂЕНЈЕ У ПРАКСУ ПРЕДЛОГА МЕРА ЗА ПОБ.САНИТ-ХИГ.СТАНЈА У ОБЈ.ДРУШ.ИСХР.ПО 1 Х ЗА 1 УЧЕНИК 94 3,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000025 ИЗРАДА МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О БИОЛОШКО-ЕНЕРГЕТСКОЈ ВРЕДНОСТИ НАМ.У ПРЕДШКОЛСКОЈ/ШКОЛСКОЈ УСТ. 94 6,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000026 ИЗРАДА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О БИОЛОШКО-ЕНЕРГ ВРЕДНОСТИ НАМИРНИЦА У ПРЕДШ./ШКОЛСКОЈ УСТАН. 94 6,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000027 ИЗРАДА ШЕСТОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О БИОЛОШКО-ЕНЕРГ.ВРЕД.НАМИРНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ/ШКОЛСКОЈ УСТ. 94 6,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000028 ИСПИТИВАЊЕ ПРИСУСТВА ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА У НАМИРНИЦАМА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 94 7,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000029 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРВИ 94 800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000030 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КОНТРОЛНИ 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000031 АНТРОПОМЕТРИЈСКО МЕРЕНЈЕ И ИЗРАЧУНАВАНЈЕ ИНДЕКСА ТЕЛЕСНЕ УХРАНЈЕНОСТИ 94 200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000032 МЕДИЦИНСКА НУТРИТИВНА ТЕРАПИЈА- ИЗРАДА ИНДИВИДУАЛНОГ ПЛАНА ИСХРАНЕ 94 3,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000033 С-Т3 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000034 С-Т4 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000035 С-ТСХ 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000036 С-Фрee Т3 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000037 С-Фрee Т4 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000038 С-Anti-ТПО 94 750.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000039 С-Тирeoглoбулин 94 750.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000040 С-ПСА 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000041 С-Фрee ПСА 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000042 С-ЦА 125 94 800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000043 С-ЦА 15-3 94 800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000044 С-ГЛУКОЗА 94 60.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000045 ОГТТ (2 X ВАЂЕНЈЕ КРВИ) 94 350.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000046 СУК ПП (1 X ВАЂЕНЈЕ КРВИ) 94 150.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000047 С-УРЕА 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000048 С-КРЕАТИНИН 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000049 С-МОКРАЋНА КИСЕЛИНА 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000050 С-БИЛИРУБИН УКУПНИ 94 60.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000051 С-УКУПНИ ПРОТЕИНИ БИУРЕТ 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000052 С-ХОЛЕСТЕРОЛ 94 110.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000053 СХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 94 110.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000054 С-ЛДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000055 С-ТРИГЛИЦЕРИДИ 94 110.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000056 С-МАГНЕЗИЈУМ 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000057 С-ГВОЗЂЕ 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000058 К-ГЛИКООЗИЛИРАНИ ХБ 94 480.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000059 П-ГЛИКОЗИЛИРАНИ ПРОТЕИНИ 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000060 С-АЛТ(ГПТ) 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000061 САСТ(ГОТ) 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000062 Y-ГТ 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000063 КОМПЛЕТНА АНАЛИЗА УРИНА 94 50.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000064 СЕДИМЕНТ 94 80.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000065 С-АПО Б 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000066 С-АПО А1 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000067 С-АПО А2 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000068 ЈАТ (АТЕРОГЕНИ ИНДЕX) 94 20.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000069 СЕДИМЕНТАЦИЈА ЕРИТРОЦИТА (СА ВАЂЕНЈЕМ КРВИ) 94 80.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000070 ККС 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000071 ЦРП - ХС 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000072 ФИБРИНОГЕН 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000073 ЛДЛ-ХОЛ-РАЧУНСКИ 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000075 РАЗВОЂЕНЈЕ И ИСПИС РЕЗУЛТАТА 94 10.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000076 ЦЕНТРИФУГ. КРВИ И ОДВАЈАЊЕ СЕРУМА 94 10.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000077 ВАЂЕНЈЕ КРВИ ИЗ ВЕНЕ 94 50.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000078 ВАЂЕНЈЕ КРВИ ИЗ ПРСТА 94 30.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000079 ГЛУКОЗА КВАЛИТАТИВНО - УРИН 94 20.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000080 ЦРП (Ц-РЕАКТИВНИ ПРОТЕИН) 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000081 ЛИПИДНИ СТАТУС (ХОЛ + ТГ + ХДЛ-ХОЛ + ЛДЛ-ХОЛ + ИНДЕX + ВАЂЕНЈЕ КРВИ) 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000082 ХЕПАТОГРАМ (АЛТ + АСТ + -ГТ + УК.БИЛИРУБИН) 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000083 КОМПЛЕТАН УРИН (ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД + СЕДИМЕНТ) 94 150.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000084 ХДЛ - ХОЛЕСТЕРОЛ - ДИРЕКТНИ 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000085 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОЗОНА 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000086 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВОДОНИК-СУЛФИДА 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000087 ОДРЕЂИВАНЈЕ КОЛИЧИНЕ АЕРОСЕДИМЕНТА 94 180.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000088 ОДРЕЂИВАНЈЕ РАСТВОРЛЈИВИХ МАТЕРИЈА У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 340.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000089 ОДРЕЂИВАНЈЕ НЕРАСТВОРЛЈИВИХ МАТЕРИЈА У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 340.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000090 ПХ АЕРОСЕДИМЕНТА 94 230.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000091 ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТ АЕРОСЕДИМЕНТА 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000092 КАЛЦИЈУМ У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 270.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000093 СО4 У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 220.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000094 ХЛОРИДИ У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 190.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000095 НХ3 У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 230.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000096 ОЛОВО У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 620.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000097 КАДМИЈУМ У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 620.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000098 ЦИНК У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 620.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000099 НИТРАТИ У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000100 ЖАРЕНИ ОСТАТАК У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 580.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000101 ОДРЕЂИВАНЈЕ КОЛИЧИНЕ СУСПЕНДОВАНИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ 94 340.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000102 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ОЛОВА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 925.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000103 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА КАДМИЈУМА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 925.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000104 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА МАНГАНА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000105 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ЦИНКА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000106 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА НИКЛА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 925.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000107 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ХРОМА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000108 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА АРСЕНА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 960.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000109 ОДРЕЂИВАНЈЕ СО2 У ВАЗДУХУ - ПОЈЕДИНАЧНИ УЗОРАК 94 480.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000110 ОДРЕЂИВАНЈЕ НО2 У ВАЗДУХУ - ПОЈЕДИНАЧНИ УЗОРАК 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000111 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПБ У ВАЗДУХУ - ПОЈЕДИНАЧНИ УЗОРАК 94 925.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000112 ОДРЕЂИВАНЈЕ УГЛЈОВОДОНИКА, БТЕX, У ВАЗДУХУ 94 5,760.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000113 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФОРМАЛДЕХИДА У 24-ЧАСОВНИМ УЗОРЦИМА ВАЗДУХА 94 590.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000114 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПОЛИЦИКЛИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ УГЛЈОВОДОНИКА У УЗОРЦИМА ВАЗДУХА 94 5,760.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000115 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЧАЂИ У УЗОРКУ ВАЗДУХА 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000116 ОРГАНОЛЕПТИЧКИ НАЛАЗ 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000117 ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ ИЛИ КОМЕНТАР РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАНЈА НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000118 УТВРДИВАЊЕ НЕТО МАСЕ ПРОИЗВОДА (МЕРЕЊЕ НА ТЕХНИЦКОЈ ВАГИ) 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000119 МЕРЕНЈЕ НА АНАЛИТИЧКОЈ ВАГИ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000120 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВЛАГЕ 94 390.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000121 ВЛАГА КОД ХЛЕБА 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000122 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПЕПЕЛА 94 720.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000123 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПЕСКА 94 820.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000124 ОДРЕЂИВАНЈЕ МАСТИ ПО СОXЛЕТ-У 94 580.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000125 ОДРЕЂИВАНЈЕ МАСТИ БУТИРОМЕТРОМ 94 270.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000126 ОДРЕЂИВАНЈЕ БЕЛАНЧЕВИНА 94 940.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000127 ОДРЕЂИВАНЈЕ ШЕЋЕРА ПОСЛЕ ИНВЕРЗИЈЕ 94 430.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000128 ТИТРИМЕТРИЈСКА ОДРЕЂИВАНЈА 94 385.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000129 ХРОМАТОГРАФИЈА НА ХАРТИЈИ 94 385.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000130 ТЛЦ ХРОМАТОГРАФИЈА 94 730.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000131 ЕКСТРАКЦИЈЕ 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000132 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА УВ/ВИС 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000133 ДЕСТИЛАЦИЈЕ 94 360.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000134 ХОМОГЕНИЗАЦИЈА УЗОРКА 94 88.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000135 РЕФРАКТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАНЈЕ 94 180.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000136 МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД НАМИРНИЦА 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000137 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПОЈЕДИНИХ САДРЖАЈА ФИЗИЧКИМ ОДВАЈАНЈЕМ 94 100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000140 ЈЕДНОСТАВНЕ КВАЛИТАТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ ЗА ДОКАЗИВ АЊЕ ПОЈЕДИНИХ СУПСТАНЦИ 94 150.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000141 СЛОЖЕНА КВАЛИТАТИВНА ОДРЕЂИВАНЈА РЕАКЦИЈЕ ЗА ДОКАЗИВАНЈЕ ПОЈЕДИНИХ СУПСТАНЦИ 94 840.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000142 БОДОВАЊЕ ХЛЕБА 94 420.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000143 РАЧУНСКО ИЗРАЧУНАВАНЈЕ ПАРАМЕТАРА 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000145 ОДРЕЂ.ОСТАТКА ГРУПА ПЕСТИЦ.(ОРГАНОХЛОРНИХ, ОРГАНОФОСФОРНИХ, ТРИЈАЗИНСКИХ И АЗОТНИХ) У МЕСУ, МЕСНИМ ПРОИЗВ.МЛЕКУ, МЛЕЧНИМ ПРОИЗВ.ГОТОВОЈ ХРАНИ И МАСТИ 94 12,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000146 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОСТАТКА ГРУПА ПЕСТИЦИДА (ОРГАНОХЛОРНИХ, ОРГАНОФОСФОРНИХ,ТРИЈАЗИНСКИХ И АЗОТНИХ) У ПРОИЗВОДИМА БИЛЈНОГ ПОРЕКЛА И ДЕЧЈОЈ ХРАНИ 94 12,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000147 ОДРЕЂИВАНЈЕ НИТРИТА - СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКИ У НАМИРНИЦАМА 94 1,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000148 ОДРЕЂИВАНЈЕ НИТРАТА- СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКИ У НАМИРНИЦАМА 94 2,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000149 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФОСФАТА (СПАЛЈИВАНЈЕ) У НАМИРНИЦАМА 94 1,440.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000150 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФОСФАТА 94 850.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000151 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕТАНОЛА 94 1,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000152 ОДРЕЂИВАНЈЕ МАЛИХ КОЛИЧИНА ЕТАНОЛА 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000155 ОДРЕЂИВАНЈЕ КАЛИЈУМ ЈОДИДА (У КУХ.СОЛИ) 94 660.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000156 ОДРЕЂИВАНЈЕ СУМПОР ДИОКСИДА - СО2 94 540.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000157 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПХ ВРЕДНОСТИ - НАМИРНИЦЕ И ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 270.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000158 ОДРЕЂИВАНЈЕ НА-ГЛУТАМИНАТА 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000159 ОДРЕЂИВАНЈЕ КИСЕЛИНСКОГ СТЕПЕНА 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000160 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПЕРОКСИДНОГ БРОЈА 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000161 ОДРЕЂИВАНЈЕ САПОНИФИКАЦИОНОГ БРОЈА 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000162 ОДРЕЂИВАНЈЕ ХИДРОКСИЛНОГ БРОЈА 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000163 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЈОДНОГ БРОЈА 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000164 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФЛУОРА 94 790.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000165 ОДРЕЂИВАНЈЕ РЕЛАТИВНЕ ГУСТИНЕ 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000166 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПАРАМЕТРА ПО ФАРМАКОПЕЈИ 94 360.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000167 ОДРЕЂИВАНЈЕ СУЛФАТНОГ ПЕПЕЛА 94 960.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000168 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЦИЈАНИДА (У ПИЋИМА) 94 1,340.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000169 ОДРЕЂИВАНЈЕ МЕТАНОЛА 94 960.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000171 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВЕШТАЧКИХ ЗАСЛАЂИВАЧА (САХАРИН, АСПАРТАМ, АЦЕСУЛФАМ К) ХПЛЦ ТЕХНИКА 94 3,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000172 БОДОВАЊЕ КАФЕ 94 1,740.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000173 ОДРЕЂИВАНЈЕ ИСПАРЛЈИВИХ КИСЕЛИНА 94 800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000174 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВИТАМИНА Ц 94 370.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000175 ОДРЕЂИВАНЈЕ КАПСАНТИНА У ПАПРИЦИ 94 830.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000177 ОДРЕЂИВАНЈЕ КОФЕИНА ХПЛЦ 94 1,730.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000178 ОДРЕЂИВАНЈЕ ХИДРОКСИМЕТИЛ ФУРФУРОЛА - ХМФ 94 780.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000179 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЦЕЛУЛОЗЕ 94 1,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000180 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕКСТРАКТА ОСНОВНЕ СЛАДОВИНЕ /У ПИВУ/ 94 870.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000181 ОДРЕЂИВАНЈЕ МРАВЛЈЕ КИСЕЛИНЕ 94 840.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000183 ОДРЕЂИВАНЈЕ НЕОСАПУНЈИВИХ МАТЕРИЈА 94 780.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000184 ОДРЕЂИВАНЈЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА - ПРИПРЕМА 94 530.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000185 ОДРЕЂИВАНЈЕ 1 МЕТАЛА (ПЛАМЕНА Т.) - ААС 94 920.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000186 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЖИВЕ ХГ У ХРАНИ И ПОУ (ДМА) 94 910.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000187 ОДРЕЂИВАНЈЕ АРСЕНА - АС- ААС - ХИДРИДНА ТЕХНИКА 94 960.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000188 ОДРЕЂИВАНЈЕ УКУПНИХ ТЕШКИХ МЕТАЛА 94 480.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000189 ОДРЕЂИВАНЈЕ СЛОБОДНИХ АЛКАЛИЈА 94 540.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000190 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПОВРШИНСКИХ АКТИВНИХ МАТЕРИЈА 94 1,440.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000191 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФОРМАЛДЕХИДА 94 1,320.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000192 ОДРЕЂИВАНЈЕ СИЛИКАТА 94 1,030.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000193 ОДРЕЂИВАНЈЕ УКУПНЕ МИГРАЦИЈЕ 94 900.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000194 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕСТАРСКОГ БРОЈА 94 1,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000195 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФЕНОЛА - ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000197 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОДНОСА ФИЛА И ТЕСТА 94 220.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000198 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ТЕСТЕНИНЕ КОЈА КУВАНЈЕМ ПРЕЛАЗИ У ТАЛОГ 94 710.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000199 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ВЕШТАЧКИХ БОЈА (ПАПИРНА/ТЛЦ ХРОМАТОГРАФИЈА) 94 840.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000200 ОДРЕЂИВАНЈЕ УЖЕГЛОСТИ ПО ТЕУФЕЛУ 94 230.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000201 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЛУТЕИНА 94 270.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000202 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОПТИЧКОГ БЕЛИЛА - КВАЛИТАТИВНА РЕАКЦИЈА 94 230.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000203 ОДРЕЂИВАНЈЕ АКТИВНОГ КИСЕОНИКА 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000204 ПРИПРЕМА МОДЕЛ РАСТВОРА 94 190.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000205 ОДРЕЂИВАНЈЕ РАСТВОРЛЈИВОСТИ 94 182.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000206 ОДРЕЂИВАНЈЕ РЕАКЦИЈЕ НА АЛКАЛИЈЕ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000207 РЕЛАТИВНИ САДРЖАЈИ ПРОТЕИНА ВЕЗИВНОГ ТКИВА У ПРОТЕИНИМА МЕСА - ХИДРОКСИ ПРОЛИН 94 2,640.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000208 МИШЛЈЕНЈЕ, КОМЕНТАР ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАНЈУ ... ОДЕЛЈЕНЈА ЛАБ.СЛУЖБИ НА ОСНОВУ ЛИТЕРАТ.ПОД 94 900.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000209 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ВРЕДНОСТИ ГОТОВИХ ОБРОКА 94 3,080.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000210 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕТАРСКИХ УЛЈА ПО КЛЕВЕНДЗЕРУ 94 870.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000211 ТЕОБРОМИН 94 1,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000212 ИНТЕНЗИТЕТ БОЈЕ У ЕБЦ ЈЕДИНИЦАМА 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000213 ЈОДНА ПРОБА НА СКРОБ 94 180.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000214 КИНИН ХЛОРИД 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000215 МАТЕРИЈЕ НЕРАСТВОРЉИВЕ У ВОДИ, КИСЕЛИНАМА 94 630.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000216 САДРЖАЈ УКУПНИХ КИСЕЛИНА 94 730.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000217 БОЈА ШЕЋЕРА 94 730.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000218 НАЦЛ (ВОЛУМЕТРИЈСКИ) 94 320.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000219 ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ НА ОСНОВУ САСТАВА, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УЗОРКА 94 4,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000220 ЈЕДНОСТАВНА ПРИПРЕМА УЗОРКА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ КВАЛИТАТИВНОГ САСТАВА 94 200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000221 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА СУПСТАНЦИ (ГЦ-МС ТЕХНИКА) 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000222 УТВРЂИВАНЈЕ НЕПОЗНАТОГ САСТАВА СУПСТАНЦЕ ПРИМЕНОМ ГЦ-МСД ТЕХНИКЕ 94 8,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000223 УТВРЂИВАНЈЕ НЕПОЗНАТОГ САСТАВА СУПСТАНЦЕ ПРИМЕНОМ КОМБИНОВАНИХ ТЕХНИКА 94 16,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000224 ОПШТИ ПАРАМЕТРИ ОТПАДНИХ ВОДА 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000225 ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000226 БОЈА ВОДЕ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000227 МИРИС ВОДЕ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000228 МУТНОЋА ВОДЕ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000229 ПХ ВРЕДНОСТ ВОДЕ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000230 УТРОШАК КМН04 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000231 ИСПАРНИ ОСТАТАК 94 290.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000232 ИСПРАНИ ОСТАТАК (РАЧУНСКИ) 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000233 ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000234 МИНЕРАЛНА УЉА - СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА ИР 94 5,530.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000235 АМОНИЈАК 94 230.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000236 НИТРИТИ 94 230.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000237 НИТРАТИ 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000238 ХЛОРИДИ 94 140.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000239 РЕЗИДУАЛНИ ХЛОР 94 140.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000240 МЕТАЛИ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАНЈЕ ХРОМ ЦР+6 94 270.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000241 МЕТАЛИ-ААС/ИЦП-МС /ИЦП-ОЕС(МАНГАН,ОЛОВО,КАМДИЈУМ,ЦИНК,БАКАР,ХРОМ-УКУПНИ,НИКЛ,АЛУМИНИЈУМ,БАРИЈУМ,КОБАЛТ,СТРОНЦИЈУМ, ГВОЖЂЕ, КАЛАЈ, СРЕБРО, СЕЛЕН, АНТИМОН, БОР, ЖИВА, АРСЕН - ПО МЕТАЛУ 94 620.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000242 МЕТАЛИ-ЖИВА (Хг) ДМА 94 640.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000243 МЕТАЛОИДИ - АРСЕН (ХИДРИДНА ТЕХНИКА) 94 950.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000244 СУЛФАТИ 94 210.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000245 ФОСФАТИ 94 385.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000246 ФЛУОРИДИ-ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКИ 94 320.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000247 "П" АЛКАЛИТЕТ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000248 "М" АЛКАЛИТЕТ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000249 УКУПНА ТВРДОЋА 94 140.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000250 СТАЛНА ТВРДОЋА 94 150.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000251 КАРБОНАТНА ТВРДОЋА 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000252 КАЛЦИЈУМ 94 150.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000253 МАГНЕЗИЈУМ (РАЧУНСКИ) 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000254 НАТРИЈУМ 94 270.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000255 КАЛИЈУМ 94 270.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000256 ХИДРОКАРБОНАТИ (РАЧУНСКИ) 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000257 КАРБОНАТИ (РАЧУНСКИ) 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000258 УГЛЈЕНДИОКСИД (РАЧУНСКИ) 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000259 ЦИЈАНИДИ 94 470.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000260 СУЛФИДИ (КВАЛИТАТИВНО) 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000261 СУЛФИДИ (КВАНТИТАТИВНО) 94 210.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000262 СИЛИЦИЈУМДИОКСИД 94 170.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000263 ЈОДИДИ 94 520.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000264 РАСТВОРНИ КИСЕОНИК 94 170.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000265 ЗАСИЋЕНЈЕ КИСЕОНИКОМ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000266 ФЕНОЛИ - ВОДЕ 94 850.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000267 ДЕТЕРДЖЕНТИ 94 820.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000268 ВИДЉИВЕ МАТЕРИЈЕ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000269 ЖАРЕНИ ОСТАТАК 94 580.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000270 СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ 94 520.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000271 ТАЛОЖИВЕ МАТЕРИЈЕ 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000272 ХЕМИЈСКА ПОТРОШНЈА КИСЕОНИКА (ХПК) 94 460.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000273 БИОЛОШКА ПОТРОШНЈА КИСЕОНИКА НАКОН 5 ДАНА (БПК) 94 470.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000274 МАСТИ И УЉА (ЕТАРСКИ ИЛИ УГЉЕНТЕТРАХЛОРИДНИ ЕКСТРАКТ) 94 540.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000275 УКУПНИ АЗОТ 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000276 АМОНИЈАК - ДЕСТИЛАЦИЈОМ 94 390.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000277 ОРГАНОХЛОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ - ОДРЕЂИВАНЈЕ У ВОДАМА 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000278 ОРГАНОФОСФОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ - ОДРЕЂИВАНЈЕ У ВОДАМА 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000279 ТРИХАЛОМЕТАНИ (ТХМ) 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000280 ПОЛИЦИКЛИЧНИАРОМАТИЧНИ УГЛЈОВОДОНИЦИ (ПАХ) - ОДРЕЂИВАНЈЕ У ВОДАМА 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000281 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ (ПЦБ) 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000282 ПРИЈЕМ УЗОРАКА ВОДЕ 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000283 ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАНЈУ -КОМЕНТАР РЕЗУЛТАТА 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000284 ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ИЗЛИВЕНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ СА ПРЕГЛЕДОМ МЕРА 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000285 БТЕX У ВОДАМА, ВАЗДУХУ 94 5,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000286 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ - "А " ОБИМ 94 2,334.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000287 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ - "Б" ОБИМ 94 6,822.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000288 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ - "В" ОБИМ 94 23,738.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000289 ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕСТАЛОСТИ ВОЗИЛА ПО ЈЕДНОМ МЕРЕНЈУ НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 970.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000290 МЕРЕЊЕ БУКЕ У КОМУНАЛНОЈ СРЕДИНИ 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000291 МЕЗОКЛИМАТСКА МЕРЕЊА 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000292 МИКРОКЛИМАТСКА МЕРЕЊА (ЦЕНА ПО ЈЕДНОМ МЕРЕЊУ) 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000293 ОЦЕЊИВАЊЕ ДЕЛОВАЊА БУКЕ И ВИБРАЦИЈА ОД ИЗВОРА НА ОКОЛИНУ 94 870.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000294 ДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА И ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000295 УТВРЂИВАНЈЕ АЕРОСЕДИМЕНТА (ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ - ЗБИРНО) 94 4,740.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000296 ОДРЕЂИВАНЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЦО 94 1,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000297 УЗОРКОВАНЈЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ /ПО УЗОРКУ/ 94 200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000298 УЗОРКОВАНЈЕ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ /ПО УЗОРКУ/ 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000299 УЗОРКОВАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ /ПО УЗОРКУ/ 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000300 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ОБИМ СА ОЦЕНОМ 94 5,040.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000301 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "Б" ОБИМ СА ОЦЕНОМ 94 10,300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000302 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "В" ОБИМ СА ОЦЕНОМ 94 29,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000303 УТВР.КОНЦ.СУСП.МАТ.У 24-ЧАС.УЗОРЦ.ВАЗДУХА СА УТВР.КОНЦ.МЕТАЛА И МЕТАЛ.У УЗОР.СУСП.ЧЕСТИЦАМА 94 6,850.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000304 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНИХ МАТЕРИЈА (ПО УЗОРКУ) 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000305 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО МИШЛЈЕНЈЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000306 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО МИШЛЈЕНЈЕ О КВАЛИТЕТУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000307 УТВРЂИВАНЈЕ РАДИОАКТИВНОСТИ УЗОРКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ (УСЛУЖНО, ПМФ) 94 6,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000308 ИЗРАДА МЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000309 ИЗРАДА ТРОМЕСЕЧНОГ И ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 6,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000310 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 18,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000311 ИЗРАДА ПОЈЕДИНАЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 5,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000312 ИЗРАДА МЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 5,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000313 ИЗРАДА ТРОМЕСЕЧНОГ И ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 6,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000314 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 18,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000315 ИЗРАДА МЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА 94 5,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000316 ИЗРАДА ТРОМЕСЕЧНОГ И ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА 94 6,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000317 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА 94 18,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000318 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЕРОСЕДИМЕНТА 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000319 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЧАЂИ У ВАЗДУХУ (ПО УЗОРКУ) 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000320 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУМПОРДИОКСИДА (ПО УЗОРКУ) 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000321 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЗОТДИОКСИДА У /ПО УЗОРКУ/ 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000322 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА (ПО УЗОРКУ) 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000323 УЗОР.ВАЗДУХА РАДИ УТВР.КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЗОТДИОКСИДА У КРАТКОТ.УЗОРЦИМА ВАЗДУХА /ПО УЗОРКУ/ 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000324 УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВР.КОНЦЕНТ.ОЛОВА У КРАТКОТРАЈНИМ УЗОРЦИМА ВАЗДУХА /ПО УЗОРКУ/ 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000325 УЗОР.ВАЗДУХА РАДИ УТ.КОН.ПОЛИЦ.АРОМ.УГЛЈОВОД.У УЗ.СУСП.ЧЕСТ.ИЗР.КАО БЕНЗО/А/ПИРЕН/ПО УЗОРК 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000326 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ УКУПНИХ УГЛЈОВОДОНИКА (БТЕX) (ПО УЗОРКУ) 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000327 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ФОРМАЛДЕХИДА (ПО УЗОРКУ) 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000328 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА ВОДОНИК-СУЛФИДА (ПО УЗОРКУ) 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000329 ОДРЕЂИВАНЈЕ СОРБИНСКЕ И БЕНЗОЕВЕ КИСЕЛИНЕ,СА-ХАРИНА,К-АЦЕСУЛФАМА И АСПАРТАМА /ХПЛЦ/ 94 6,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000330 24-ЧАСОВНО УЗОРКОВАНЈЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ 94 15,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000331 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА ЛЕКАРА СПЕЦ.О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА/ПРЕД.ОПШ.УПОТ.НА ЕНГЛ.Ј. 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000332 ПРЕВОД ИЗВ.О ОБАВ.ФИЗ.ХЕМ.АНАЛ.ЗДРАВ.ИСПРАВ. НАМИРНИЦА/ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ НА ЕНГЛ.ЈЕЗ 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000333 ПРЕВОД ИЗВ.О ОБАВ.МИК.АНАЛ.ЗДРАВ.ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА/ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТ.НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000334 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛИ ОТПАДНЕ ВОДЕ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 4,860.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000335 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК/ 94 29,160.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000336 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 29,160.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000337 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 29,160.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000338 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ОСНОВНОГ "А" ОБИМА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 3,900.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000339 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ПЕРИОДИЧНОГ "Б" ОБИМА НА ЕНГЛ.ЈЕЗ 94 5,850.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000340 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВ.ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ОБИМА НОВОГ ЗАХВАТА "В" ОБИМА НА ЕНГ.ЈЕЗ 94 6,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000341 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ БАЗЕНА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 4,900.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000342 ПРЕВОД МИШЛЈЕНЈА О КВАЛИТЕТУ ВОДЕ ЈАВНИХ КУПАЛИШТА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 3,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000343 ИЗДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА НА ЗАХТЕВ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА /СУД И СЛ./ 94 14,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000344 ИЗДАВАНЈЕ СТРУЧНОГ МИШЛЈЕНА НА ЗАХТЕВ СТРАНКЕ 94 14,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000346 ПРИЈЕМ УЗОРАКА ЗА ИСПИТИВАНЈЕ КВАЛИТЕТА И ЗДРАВ.ИСПРАВ.НАМИРНИЦА, ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ И БРИСЕВА 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000347 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПОЛИХЛОРОВАНИХ БИФЕНИЛА-ПЦБ 94 6,120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000348 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ОБИМ СА ОЦЕНОМ+ТХМ 94 9,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000349 ИЗВЕШТАЈ О СТАНЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ГОДИШНЈИ 94 129,850.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000350 ИЗВЕШТАЈ О СТАНЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - МЕСЕЧНИ 94 26,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000351 ИЗВЕШТАЈ О СТАНЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -ПЕРИОДИЧНИ 94 77,900.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000352 ИЗВЕШТАЈ О СТАНЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -ВИШЕГОДИШНЈИ 94 259,700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000353 24-ЧАСОВНО МЕРЕНЈЕ НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 94 18,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000354 ОДРЕЂИВАНЈЕ ТОЦ-А У ВОДИ 94 2,220.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000355 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУСПЕНОВАНИХ ЧЕСТИЦА ПМ10 ИЛИ ПМ2,5 ИЛИ ПМ1" 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000356 ОДРЕЂИВАНЈЕ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИХ ИГЕ У СЕРУМУ-НУТРИТИВНИ ПАНЕЛ ОД 20 АЛЕРГЕНА 94 4,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000357 ОДРЕЂИВАНЈЕ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИХ ИГЕ У СЕРУМУ-ИНХАЛАЦИОНИ И НУТРИТИВНИ ПАНЕЛ ОД 20 АЛЕРГЕНА 94 4,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000358 ОДРЕЂИВАНЈЕ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИХ ИГЕ У СЕРУМУ-ИНХАЛАЦИОНИ ПАНЕЛ ОД 20 АЛЕРГЕНА 94 4,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000359 ОЦЕНА ДЕКЛАРАЦИЈЕ 94 1,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000360 УЗИМАЊЕ УЗОРАКА НАМИРНИЦА ЗА АНАЛИЗУ 94 480.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000361 УЗИМАНЈЕ УЗОРАКА ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА АНАЛИЗУ 94 480.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000362 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФТАЛАТА 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000363 ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАНЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА У УЗОРКУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000364 ОДРЕЂИВАНЈЕ УКУПНЕ АЛФА И БЕТА АКТИВНОСТИ У УЗОРКУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 9,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000365 ПАРАМЕТРИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ ХИСТИДИНА У 1 ЈЕДИНИЦИ 94 2,700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000366 ТЕСТ ИНТОЛЕРАНЦИЈЕ НА ХРАНУ - 46 ВРСТА ХРАНЕ 94 9,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000367 ОДРЕЂИВАНЈЕ НАТРИЈУМХЛОРИДА ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКИ/ЈОНСКО-ХРОМАТОГРАФСКИ 94 800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000368 ОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНИХ ИЗЈАВА 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000369 ОДРАЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ОXРАТОКСИНА "А" 94 4,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000370 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА АФЛАТОКСИНА "Б1", "Г1", "Б2", "Г2" 94 4,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000371 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА АФЛАТОКСИНА "М1" 94 4,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000372 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "В" ОБИМ СА ОЦЕНОМ БЕЗ МИНЕРАЛНИХ УЛЈА 94 24,888.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000373 УТВРЂИВАНЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ УЛЈА У ВОДИ 94 9,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000374 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ЗЕАРАЛЕНОНА 94 4,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000375 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ДЕОКСИНИВАЛЕНОЛА 94 4,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000376 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ФУМОНИЗИНА 94 4,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000377 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ПАТУЛИНА 94 4,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000378 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "В" ОБИМ СА ОЦЕНОМ - НОВИ ЗАХВАТ 94 46,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000379 ИНДЕКС УГЉОВОДОНИКА Ц10-Ц40 94 5,550.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000380 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-ТЕКСТИЛ 94 11.07 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000381 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-СВАКИ ИДУЋИ ПРОИЗВОД ИСТОГ САСТАВА ИЗ ГРУПЕ "ТЕКСТИЛ" СА МИНИМАЛНИМ ПРОМЕНАМА 94 8.45 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000382 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 94 8.45 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000383 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-ПРЕДМЕТИ ШИРОКЕ ПОТРОШНЈЕ (ИГРАЧКЕ, КОЗМЕТИКА, ДЕТЕРДЖЕНТИ, ПРОИЗВОДИ У НЕПОСРЕДНОМ КОНТАКТУ СА ХРАНОМ И ОСТАЛО) 94 13.68 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000384 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-СВАКИ ИДУЋИ ПРОИЗВОД ИСТОГ САСТАВА ИЗ ГРУПЕ "ПРЕДМЕТИ ШИРОКЕ ПОТРОШНЈЕ (ИГРАЧКЕ, КОЗМЕТИКА, ДЕТЕРДЖЕНТИ, ПРОИЗВОДИ У НЕПОСРЕДНОМ КОНТАКТУ СА ХРАНОМ И ОСТАЛО)" СА МИНИМАЛНИМ ПРОМЕНАМА 94 8.45 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000385 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-ПРЕДМЕТИ ШИРОКЕ ПОТРОШНЈЕ-ЈЕДНОСТАВНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ (КУГЛИЦЕ, ДЕКОРАЦИЈЕ, ГУМИЦЕ ИТД.) 94 8.45 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000386 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-СВАКИ ИДУЋИ ПРОИЗВОД ИСТОГ САСТАВА ИЗ ГРУПЕ "ПРЕДМЕТИ ШИРОКЕ ПОТРОШНЈЕ-ЈЕДНОСТАВНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ (КУГЛИЦЕ, ДЕКОРАЦИЈЕ, ГУМИЦЕ ИТД.)" СА МИНИМАЛНИМ ПРОМЕНАМА 94 6.36 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000387 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-БИОЦИДИ, ЕЛЕКТРОНИЧКИ УРЕЂАЈИ, МАЛИ КУЋНИ АПАРАТИ 94 8.45 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000388 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-СВАКИ ИДУЋИ ПРОИЗВОД ИСТОГ САСТАВА ИЗ ГРУПЕ "БИОЦИДИ, ЕЛЕКТРОНИЧКИ УРЕЂАЈИ, МАЛИ КУЋНИ АПАРАТИ" СА МИНИМАЛНИМ ПРОМЕНАМА 94 6.36 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000389 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ  ОСНОВНИ ОБИМ А 94 1,540.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000390 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ  ПЕРИОДИЧНИ ОБИМ Б 94 2,250.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000391 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ  НОВИ ЗАХВАТ ОБИМ В 94 2,450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000392 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ  ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКЕ ИНДИКАЦИЈЕ ОБИМ Г 94 4,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000393 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ БАЗЕНА 94 2,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000397 ДОКАЗИВАЊА ФЕРУГИНОЗНИХ БАКТЕРИЈА У ВОДИ 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000398 ОБРАДА ВОДЕ МЕМБРАН ФИЛТЕР МЕТОДОМ 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000399 АНАЛИЗА ХРАНЕ ИЛИ ВОДЕ НА ПРИСУСТВО ИНСЕКАТА И/ИЛИ ПАРАЗИТА 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000400 ДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА О МИКРОБИОЛОШКОЈ ИСПРАВНОСТИ УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000401 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ПОВРШИНСКИХ ИЛИ ОТПАДНИХ ВОДА 94 1,680.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000402 ДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА О МИКРОБИОЛОШКОЈ ИСПРАВНОСТИ УЗОРАКА- ХРАНА 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000403 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА КОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА 94 1,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000404 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА КОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА - УВОЗ 94 2,700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000405 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА КОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА -СУПЕРАНАЛИЗА 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000406 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000407 ДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА О МИКРОБИОЛОШКОЈ ИСПРАВНОСТИ УЗОРКА- ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 450.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000408 МИКОЛОШКО ИСПИТИВАНЈЕ ВАЗДУХА 94 840.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000409 БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТИВАНЈЕ ВАЗДУХА  СЕДИМЕНТАЦИОНИ МЕТОД 94 1,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000410 ОДРЕЂИВАНЈЕ СТЕРИЛНОСТИ МАТЕРИЈАЛА 94 1,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000411 ПРОВЕРА ЕФЕКТА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ БИОЛОШКОМ МЕТОДОМ 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000412 ИСПИТИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОНИХ СРЕДСТАВА СА 4 СОЈА 94 5,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000413 ОДЕРЂИВАНЈЕ БРОЈА БАКТЕРИЈА У 1МЛ МЕЗОФИЛНЕ ИЛИ ПСИХРОФИЛНЕ 94 360.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000414 БИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 1,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000415 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ЛИСТЕРИА МОНОЦYТОГЕНЕС ДЕО 2:МЕТОДА ОДРЕЂИВАНЈА БРОЈА 94 2,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000416 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ Listeria monocytogenes ДЕО 1:МЕТОДА ОТКРИВАЊА 94 3,900.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000417 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА БАЦИЛЛУС ЦЕРЕУС 94 1,700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000418 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЕСЦХЕРИЦХИА ЦОЛИ ДЕО 2 94 1,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000419 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ЕНТЕРОБАЦТЕРИАЦЕАЕ ДЕО 1:ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА МПН ТЕХНИКОМ 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000420 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ЕНТЕРОБАЦТЕРИАЦЕАЕ ДЕО 2:МЕТОДА БРОЈАЊА КОЛОНИЈА 94 1,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000421 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ОТКРИВАНЈЕ ЕНТЕРОБАЦТЕР САКАЗАКИИ. 94 2,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000422 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА КОАГУЛАЗА ПОЗИТИВНИХ СТАФИЛОКОКА ДЕО 1 94 2,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000423 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА МИКРООРГАНИЗАМА ДЕО 1 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000424 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА СУЛФИТОРЕДУКУЈУЋИХ БАКТЕРИЈА 94 2,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000425 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА КВАСАЦА И ПЛЕСНИ-ДЕО 1 94 1,700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000426 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА КВАСАЦА И ПЛЕСНИ-ДЕО 2 94 1,700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000427 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ ОТКРИВАЊЕ Salmonella СПП 94 1,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000428 МИКРОБИОЛОГИЈА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ-ЛИСТЕРИАЕ МОНОЦYТОГЕНЕС ДЕО 1:МЕТОДА ОТКРИВАНЈА 94 3,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000429 МИКРОБИОЛОГИЈА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ-ОТКРИВАНЈЕ САЛМОНЕЛЛА СПП 94 1,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000430 МИКРОБИОЛОГИЈА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ-ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА КОАГУЛАЗА ПОЗИТИВНИХ СТАФИЛОКОКА ДЕО 1 94 2,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000431 МИКРОБИОЛОГИЈА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ-ЕНТЕРОБАЦТЕРИАЦЕАЕ ДЕО 2:МЕТОДА БРОЈАНЈА КОЛОНИЈА 94 1,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000432 МИКРОБИОЛОГИЈА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ-ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА МИКРООРГАНИЗАМА ДЕО 1 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000433 МИНЕРАЛНЕ, ИЗВОРСКЕ И СТОНЕ ВОДЕ МФ МЕТОДЕ - ИСО 94 3,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000434 ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА УКУПНИХ КОЛИФОРМНИХ БАКТЕРИЈА (ЦОЛИЛЕРТ 18) 94 1,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000435 ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА УКУПНИХ КОЛИФОРМНИХ БАКТЕРИЈА ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА ЕСЦХЕРИЦХИА ЦОЛИ(ЦОЛИЛЕРТ 18) 94 1,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000436 ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЦРЕВНИХ ЕНТЕРОКОКА. ТЕХНОЛОГИЈА ДЕФИНИСАНОГ СУПСТРАТА, ЕНТЕРОЛЕРТ Е 94 1,700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000437 УКУПАН БРОЈ БАКТЕРИЈА ИЗ ПОВРШИНСКИХ/ОТПАДНИХ ВОДА 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000438 УКУПАН БРОЈ КОЛИФОРМНИХ БАКТЕРИЈА У ПОВРШИНСКИМ / ОТПАДНИМ ВОДАМА ТЕХНИКА МФ 94 480.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000439 УКУПАН БРОЈ КОЛИФОРМНИХ БАКТЕРИЈА ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА, ЕСЦХЕРИЦХИА ЦОЛИ У ПОВРШИНСКИМ / ОТПАДНИМ ВОДАМА ТЕХНИКА МФ 94 480.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000440 ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЦРЕВНИХ ЕНТЕРОКОКА ТЕХНИКАМФ 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000441 БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТИВАНЈЕ БРИСЕВА 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000442 МИКОЛОШКО ИСПИТИВАНЈЕ БРИСЕВА 94 960.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000443 РАД ТЕХНИЧАРА - ССС 94 570.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000444 РАД ТЕХНИЧАРА/ИНЖЕНЈЕРА - ВШС 94 743.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000445 РАД ТЕХНИЧАРА/ИНЖЕНЈЕРА - ВСС 94 971.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000446 КИЛОМЕТРАЖА 94 44.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000447 ЧОКОЛАДНИ АГАР У ПЕТРИ ПЛОЧАМА 55ММ 94 37.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000448 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ УТИ АГАРа У ПЕТРИ ПЛОЧАМА ОД 90 ММ 94 60.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000449 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ АГАРА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ ПАТОГЕНИХ СТАФИЛОКОКА ОД 90 ММ 94 60.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000450 МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 94 3,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000451 МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ БЕЗБЕДНОСТИ И ПРОЦЕСНЕ ХИГИЈЕНЕ 94 5,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000452 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА БРИСЕВА 94 2,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000453 ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ ИНСТИТУТА (ОБУХВАТА ДО ТРИ КИЛОГРАМА ОТПАДА, А СВАКА НАРЕДНА КОЛИЧИНА ДО КИЛОГРАМА, ПЛАЋА СЕ 300,00 ДИНАРА ПРЕМА ШИФРИ 94000457) 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000454 ПРЕУЗИМАНЈЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ ИНСТИТУТА (ОБУХВАТА ДО ТРИ КИЛОГРАМА ОТПАДА А СВАКА НАРЕДНА КОЛИЧИНА ДО КИЛОГРАМА, ПЛАЋА СЕ 350,00 ДИНАРА ПРЕМА ШИФРИ 94000458) 94 3,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000455 ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ НАРУЧИОЦА (ОБУХВАТА ДО ТРИ КИЛОГРАМА ОТПАДА А СВАКА НАРЕДНА КОЛИЧИНА КИЛОГРАМА, ПЛАЋА СЕ ДО 200,00 ДИНАРА ПРЕМА ШИФРИ 94000459 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000456 ПРЕУЗИМАНЈЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ НАРУЧИОЦА (ОБУХВАТА ДО ТРИ КИЛОГРАМА ОТПАДА А СВАКА НАРЕДНА КОЛИЧИНА ДО КИЛОГРАМА, ПЛАЋА СЕ 250,00 ДИНАРА ПРЕМА ШИФРИ 94000460 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000457 ТРЕТМАН СВАКОГ КИЛОГРАМА ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, УПАКОВАНОГ У АМБАЛАЖУ ИНСТИТУТА, КОЈИ ПРЕЛАЗИ МАСУ ОД 3 КИЛОГРАМА ПРЕМА ШИФРИ94000453 94 300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000458 ПРЕУЗИМАНЈЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН СВАКОГ КИЛОГРАМА ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, УПАКОВАНОГ У АМБАЛАЖУ ИНСТИТУТА , КОЈИ ПРЕЛАЗИ МАСУ ОД 3 КИЛОГРАМА ПРЕМА ШИФРИ 94000454 94 350.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000459 ТРЕТМАН СВАКОГ КОЛОГРАМА ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ НАРУЧИОЦА, КОЈИ ПРЕЛАЗИ МАСУ ОД 3 КИЛОГРАМА ПРЕМА ШИФРИ 94000455 94 200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000460 ПРЕУЗИМАНЈЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН СВАКОГ КИЛОГРАМА ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУНАРУЧИОЦА, КОЈИ ПРЕЛАЗИ МАСУ ОД 3 КИЛОГРАМА ПРЕМА ШИФРИ 94000456 94 250.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000461 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ АНДРАДЕ ДЕКСТОЗА ПЕПТОНСКЕ ВОДЕ-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000462 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ АНДРАДЕ ЛАКТОЗА ПЕПТОНСКЕ ВОДЕ-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000463 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ АНДРАДЕ МАЛТОЗА ПЕПТОНСКЕ ВОДЕ ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000464 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ АНДРАДЕ ПЕПТОНСКЕ ВОДЕ-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000465 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ АНДРАДЕ САХАРОЗА ПЕПТОНСКЕ ВОДЕ-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000466 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ БАИРД ПАРКЕР АГАР ПЛОЧЕ 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000467 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ БАЗЕ ЗА КЦН БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000468 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ КРВНОГ АГАРА-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000469 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ БРИЛИЈАНТ ЗЕЛЕНОГ АГАР-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000470 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ БРИЛИЈАНТ ЗЕЛЕНОГ ЖУЧНОГ БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000471 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ БРАИН ХЕАРТ ИНФЛУСУМ БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000472 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ УРЕЕ ПО ЦХРИСТЕНСЕНУ-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000473 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ КОЛУМБИЈА КРВНОГ АГАРА ЗА ЦАМПYЛОБАЦТЕР-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000474 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЧОКОЛАДНОГ АГАРА-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000475 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ДЕКСТРОЗНОГ БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000476 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЕНДО АГАРА-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000477 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЕСКУЛИН БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000478 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ФЕНИ АЛАНИН АГАРА-ПЛОЧА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000479 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ХРАНЛЈИВОГ АГАРА-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000480 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ХРАНЉИВОГ АГАРА/КОСИ АГАР/-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000481 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ХРАНЉИВОГ БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000483 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ КЛИГРЕРОВОГ ДВОСТРУКОГ ШЕЋЕРА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000484 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ МАЦ ЦОНКЕY АГАРА-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000485 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ МАЦ ЦОНКЕY БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000486 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ МЕТИЛ ЦРВЕНО ВОГЕС ПРОСКАЛЕР ПОДЛОГЕ 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000487 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ МУЕЛЛЕР ХИНТОН АГАРА/БЕЗ КРВИ/ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000488 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ МУЕЛЛЕР ХИНТОН АГАРА/СА КРВИ/-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000490 ПЕПТОНСКА ВОДА-ЕПРУВЕТА-ниje активна 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000492 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ПОДЛОГЕ ЗА УКУПАН БРОЈ БАКТЕРИЈА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000493 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ РУСЕЛЛОВОГ ДВОСТРУКОГ ШЕЋЕРА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000494 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ САБОУРАУД ДЕКСТРОЗНОГ АГРАРА СА ЦХЛОРАМПХЕНИЦОЛОМ-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000495 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ САБОУРАУД МАЛТОЗНОГ АГАРА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000498 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ СЕЛЕНИТ БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000499 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ СИМОНСОВ ЦИТРАТНОГ АГАРА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000500 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ СЛАНОГ БУЈОН СА 10 % НаЦл-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000501 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ СС АГАРА-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000502 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ СУЛФИТНОГ АГАРА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000503 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ТЦБС ПОДЛОГЕ-ПЛОЧА 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000504 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ТИОГЛИКОЛАТНЕ ПОДЛОГА СА ДЕКСТРОЗОМ-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000505 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ТОДД HEVИТ БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000507 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ТРИПТОН СОЈА БУЈОНА-ЕПРУВЕТА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000509 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ СИМ АГАРА 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000510 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ФИЗИОЛОШКОГ РАСТВОРА ОД 4,5 МЛ 94 55.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000511 УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЖУЧ ЕСКУЛИН АЗИД АГАРА У ПЕТРИ ПЛОЧАМА ОД 90 ММ 94 53.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000512 Кoнтинуиранo мeрeнje загауjућих матeриjа у ваздуху аутoматскoм мeрнoм станицoм - 1 дан 94 9,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000513 Одрeиванje 1,2-дихлoрeтана,трихлoрeтeна и тeтрахлoрeтeна у вoди 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000514 Одрeиванje трихалoмeтана (ТХМ) и 1,2-дихлoрeтана,трихлoрeтeна и тeтрахлoрeтeна у вoди 94 3,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000515 Одрeиванje мeтил-тeрцбутилeтра у вoди 94 2,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000516 Одрeиванje joна у вoди тeхникoм joнскe хрoматoграфиje (натриjум,калиjум,калциjум,магнeзиjум,амoниjум joн,брoмиди,хлoриди,нитрати,нитрити,сулфати,joдиди,хлoрати,хлoрити,брoмати)- пo joну 94 240.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000517 Припрeма узoрка вoда за oдрeиванje тoкси них мeтала,тeхника ИЦП-МС/ИЦП-ОЕС(микрoталасна дигeстиjа) 94 1,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000518 ПРИПРЕМА УЗОРКА ХРАНЕ И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛА,ТЕХНИКАИЦП-МС/ ИЦП-ОЕС-(МИКРОТАЛАСНА ДИГЕСТИЈА) 94 1,900.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000519 ОДРЕЂИВАНЈЕ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛА У ХРАНИ И ПРЕДМЕТИМА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ТЕХНИКА ИЦП-МС/ ИЦП-ОЕС (Ас,Цд,Цу,Пб,Зн,Хг,Фe,Сн)-ПО МЕТАЛУ 94 900.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000520 Одрeиванje вeшта ких бojа (ХПЛЦ-УВ/ВИС) 94 3,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000521 Одрeиванje кoнзeрванса (На-бeнзoат/бeнзoeва кисeлина и/или К-сoрбат/сoрбинска кисeлина) (ХПЛЦ-УВ/ВИС) 94 3,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000522 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА / УКУПНО 94 4,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000523 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗАТВОРЕНИХ БАЗЕНА / УКУПНО 94 7,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000524 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЛЕГИОНЕЛЛАЕ ПНЕУМОПХИЛАЕ У ВОДИ БАЗЕНА 94 1,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000525 УЗОРКОВАНЈЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРЕНУ 94 660.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000526 УЗОРКОВАНЈЕ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ НА ТЕРЕНУ 94 780.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000527 УЗОРКОВАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ НА ТЕРЕНУ 94 1,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000528 А ОБИМ/УКУПНО-ВОДА ЗА ПИЋЕ 94 6,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000529 Б ОБИМ/УКУПНО-ВОДА ЗА ПИЋЕ 94 12,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000530 В ОБИМ/УКУПНО-ВОДА ЗА ПИЋЕ 94 36,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000531 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА А ОБИМА/УКУПНО 94 3,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000532 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА Б ОБИМА/УКУПНО 94 4,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000533 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА В ОБИМА/УКУПНО 94 6,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000534 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА А ОБИМА/УКУПНО 94 3,300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000535 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА Б ОБИМА/УКУПНО 94 8,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000536 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА В ОБИМА/УКУПНО 94 29,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000537 А ОБИМ-ВОДА ЗА ПИЋЕ/КОРИСНИК 94 5,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000538 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА А ОБИМА ВОДА ЗА ПИЋЕ/КОРИСНИК 94 2,300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000539 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА А ОБИМА ВОДА ЗА ПИЋЕ/КОРИСНИК 94 3,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000540 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА/КОРИСНИК 94 4,400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000541 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ БАЗЕНА/КОРИСНИК 94 2,100.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000542 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ БАЗЕНА/КОРИСНИК 94 2,300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000543 С-ЦА 19-9 94 800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000544 С-ЦЕА 94 600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000545 С-Укупни ИгЕ 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000546 С-Anti-ЦЦП 94 800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000547 С-Инсулин 94 750.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000548 С-Anti-тТГ(IgA) 94 700.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000549 С-Вит.Д (25-ОХ) 94 1,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000550 С-АЛП 94 80.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000551 С-Амилаза (сeрум) 94 160.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000552 У-Амилаза (урин) 94 160.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000553 ПАНЕЛ 1 (Глукoза+кoмплeтан урин+ХбА1ц) 94 610.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000554 ПАНЕЛ 2 (Глукoза+кoмплeтан урин+ХбА1ц+Хoлeстeрoл+Триглицeриди) 94 760.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000555 ВАЂЕНЈЕ КРВИ (Ваeнje крви из вeнe/прста+цeнтрифугиранje+развoдjeнje рeзултата) 94 70.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000556 ОДРЕЂИВАНЈЕ АОX-А У ВОДИ 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000557 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЗАСИЋЕНИХ МАСНИХ КИСЕЛИНА У УЗОРЦИМА ХРАНЕ 94 4,300.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000558 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ГЛУКОЗЕ У УЗОРЦИМА ХРАНЕ (ХПЛЦ ТЕХНИКА) 94 1,850.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000559 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ФРУКТОЗЕ У УЗОРЦИМА ХРАНЕ (ХПЛЦ ТЕХНИКА) 94 1,850.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000560 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА САХАРОЗЕ У УЗОРЦИМА ХРАНЕ (ХПЛЦ ТЕХНИКА) 94 1,850.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000561 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОРГАНОХЛОРНИХ ПЕСТИЦИДА, ОРАГАНОФОСФОРНИХ ПЕСТИЦИДА И ТРИАЗИНА У УЗОРЦИМА 94 12,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000562 ОДРЕЂИВАНЈЕ ГЛУТЕНА У УЗОРЦИМА ХРАНЕ 94 7,200.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000563 ИЗМЕНА ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАНЈУ НА ЗАХТЕВ КОРИСНИКА 94 6,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000564 ИЗДАВАНЈЕ ДУПЛИКАТА ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАНЈУ 94 1,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000565 ЧАС РАДА ЛЕКАРА, ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 94 1,600.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000566 ЧАС РАДА ЛЕКАРА, ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТЕ 94 1,800.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000567 ЧАС РАДА ЛЕКАРА, ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТЕ, ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
94000568 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ СЛАНЈА ИЗВЕШТАЈА 94 120.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000001 ПРИПРЕМА ЗА СРПС ЕН ИСО 15680:2009 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000002 Хлoрбeнзeн 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000003 Етилбeнзeн 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000004 Укупни Ксилoл (o,м,п-ксилeн) 94 1,500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000005 Стирeн 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000006 1,2-дихлoрбeнзeн 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000007 1,3-дихлoрбeнзeн 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000008 1,4-дихлoрбeнзeн 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000009 1,1,1-трихлoрeтан 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000010 Угљeнтeтрахлoрид 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000011 Винилхлoрид 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000012 Припрeма за ВДМ 0008 94 400.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000013 Дибрoмацeтoнитрил 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000014 Дихлoрацeтoнитрил 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000015 Трихлoрацeтoнитрил 94 500.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
99000016 Акриламид 94 2,000.00 05 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
95000001 ИЗДАВАНЈЕ ПОТВРДЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ 95 600.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000002 ИЗДАВАНЈЕ УВЕРЕНЈА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ 95 1,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000003 ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА-ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ - НОВИ САД 95 45,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000004 ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА-ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ-ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 20,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000005 ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА-ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД-НОВИ САД 95 96,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000006 ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА-ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД-ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 35,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000007 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОТИВНО-ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ-НОВИ САД 95 15,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000008 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОТИВНО-ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ-ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 10,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000009 ЕДУКАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА 95 20,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000010 ЕДУКАЦИЈА НЕЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА 95 38,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000011 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О МОРБИДИТЕТУ -НОВИ САД 95 45,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000012 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О МОРБИДИТЕТУ - ВРБАС 95 23,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000013 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О МОРБИДИТЕТУ -ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 15,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000014 АНАЛИЗА МОРБИДИТЕТА - ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД - НОВИ САД 95 96,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000015 АНАЛИЗА МОРБИДИТЕТА - ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД - ВРБАС 95 48,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000016 АНАЛИЗА МОРБИДИТЕТА - ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД -ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 32,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000017 ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРИШЋЕНЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ - АНАЛИЗА ЗА ЈЕДНУ ГОДИНУ - НОВИ САД 95 45,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000018 ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРИШЋЕНЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ - АНАЛИЗА ЗА ЈЕДНУ ГОДИНУ - ВРБАС 95 23,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000019 ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРИШЋЕНЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ - АНАЛИЗА ЗА ЈЕДНУ ГОДИНУ - ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 15,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000020 ПОЛАГАНЈЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА 95 8,990.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000021 РЕСЕТОВАНЈЕ ШИФРЕ ЗА ПРИСТУП СЕРВИСУ ЈАВНОГ ЗДРАВЛЈА (СЈЗ) 95 2,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000022 АДМИНИСТРАЦИЈА У СЕРВИСУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА (СЈЗ) 95 2,000.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
95000023 ЕДУКАЦИЈА НЕЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА НА РАДНОМ МЕСТУ 95 600.00 01 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
96000001 УЗИМАНЈЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВИРУСОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 96 60.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000004 ELISA IgM Rubella virus 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000005 ELISA IgG Rubella virus 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000006 ELISA IgM VIRUS MORBILLA 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000007 ELISA IgG VIRUS MORBILLA 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000008 ELISA IgM CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000009 ELISA IgG CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000010 ELISA IgM TOXOPLASMA GONDII 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000011 ELISA IgG TOXOPLASMA GONDII 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000012 ELISA IgM ВИРУС MumpsА 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000013 ELISA IgG ВИРУС MumpsА 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000014 ELISA IgM RSV 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000015 ELISA IgG RSV 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000016 ELISA IgA PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000017 ЕЛИЗА IgG PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000018 ELISA IgM Chlamydia pneumoniae 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000019 ELISA IgG Chlamydia pneumoniae 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000020 ELISA IgM Parvovirus B19 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000021 ELISA IgG Parvovirus B19 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000022 ELISA IgM VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000023 ELISA IgG VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000024 ELISA IgM COXSACKIE Б ВИРУС 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000025 ELISA IgG COXSACKIE Б ВИРУС 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000026 ELISA IgM EBV ВИРУС 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000027 ELISA IgG EBV ВИРУС 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000028 ELISA IgM Adeno ВИРУС 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000029 ELISA IgG Adeno ВИРУС 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000030 ELISA IgM Herpes simplex ВИРУС ТИП 1 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000031 ELISA IgG ХЕРПЕС СИМПЛАX ВИРУС ТИП 1 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000032 ELISA IgM Herpes simplex ВИРУС ТИП 2 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000033 ELISA IgG Herpes simplex ВИРУС ТИП 2 96 900.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000043 ДИРЕКТНА ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА (ДИФ) Herpes simplex ВИРУС ТИП 1 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000044 ДИРЕКТНА ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА (ДИФ) Herpes simplex ВИРУС ТИП 2 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000052 ELISA IgM Adeno/РЕЗУЛТАТ ЗА 24 САТА 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000053 ELISA IgG Adeno/РЕЗУЛТАТ ЗА 24 САТА 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000054 ELISA IgM COXSACKIE Б/РЕЗУЛТАТ ЗА 24 САТА 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000055 ELISA IgG COXSACKIE Б/РЕЗУЛТАТ ЗА 24 САТА 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000057 ELISA IgM PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000059 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgM 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000060 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000061 CLIA Rubella IgM 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000062 CLIA Rubella IgG 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000063 CLIA CMV IgM 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000064 CLIA CMV IgG 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000065 CLIA EBV IgM 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000066 CLIA EBV IgG 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000067 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG Авидeтeт 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000068 CLIA Rubella IgG Авидeтeт 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000069 CLIA CMV IgG Авидитeт 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000070 ELISA TOXOPLASMA GONDII IgG Авидитeт 96 1,800.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000071 ELISA Rubella IgG Авидитeт 96 1,800.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000072 ELISA CMV IgG Авидитeт 96 1,800.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000073 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Epstein-Barr VirusА 96 4,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000074 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Herpes simplex ВИРУСА ТИП 1/2 96 4,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000075 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ CYTOMEGALO VIRUSА 96 4,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000076 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Hepatitis A ВИРУСА 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000077 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Hepatitis B ВИРУСА 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000078 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Hepatitis C ВИРУСА 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000079 REAL-TIME PCR ЗА ГЕНОТИПИЗАЦИЈУ Hepatitis C ВИРУСА 96 4,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000080 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ HIV ВИРУСА 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000081 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ВИСОКОРИЗИЧНИХ ТИПОВА ХУМАНИХ ПАПИЛОМА ВИРУСА (ХПВ-ХР) 96 4,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000082 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ EnterovirusА 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000083 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ RotavirusА/NorovirusА/ AstrovirusА 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000084 СЕРТИФИКАТ Rubella ELISA IgG 96 1,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000085 СЕРТИФИКАТ Varicella zoster ELISA IgG 96 1,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000086 СЕРТИФИКАТ Morbilli ELISA IgG 96 1,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000087 СЕРТИФИКАТ Mumps ELISA IgG 96 1,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000088 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ НИСКОРИЗИЧНИХ ТИПОВА ХУМАНИХ ПАПИЛОМА ВИРУСА (ХПВ-ЛР) 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000089 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ТИЦК-БОРНЕ БОЛЕСТИ ( Б.бургдoрфeри, TBEV, А. пхагoцyтoпхилум, Е. цхаффeeнсис/Е.мурис) 96 4,280.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000090 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ West-Nile ВИРУСА (Вирус грoзницe Западнoг Нила) 96 4,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000091 ELISA IgM Influenca A 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000092 ELISA IgG Influenca A 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000093 ELISA IgM Influenca B 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000094 ELISA IgG Influenca B 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000095 ELISA IgM Mycoplasma pneumoniae 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000096 ELISA IgG Mycoplasma pneumoniae 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000098 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ RotavirusА/ NorovirusА/AdenovirusА/AstrovirusА ИЗ ФЕЦЕСА 96 2,200.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000099 СЕРТИФИКАТ Anti-HCV 96 2,600.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000100 СЕРТИФИКАТ HIV Combo Ag/Ab 96 2,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000101 СЕРТИФИКАТ HBs Ag 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000102 HBs Ag 96 800.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000103 Anti-HCV 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000104 HIV Combo Ag/Ab 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000105 WESTERN BLOT (Пoтврдни тeст) НА HIV 96 16,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000106 WESTERN BLOT (Пoтврдни тeст) НА HCV 96 16,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000107 СЕРТИФИКАТ Anti-HBs 96 2,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000108 СЕРТИФИКАТ Anti-HBe И HBe Ag 96 2,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000109 СЕРТИФИКАТ Anti-HAV IgM 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000110 СЕРТИФИКАТ Anti-HAV Total 96 2,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000111 СЕРТИФИКАТ Anti-HBc Total 96 2,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000112 СЕРТИФИКАТ Anti-HBc IgM 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000113 СЕРТИФИКАТ Anti-HDV Total 96 2,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000114 СЕРТИФИКАТ Anti-HDV IgM 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000115 СЕРТИФИКАТ Anti-HEV Total 96 2,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000116 СЕРТИФИКАТ Anti-HEV IgM 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000117 Anti-HBs 96 1,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000118 Anti-HBe И HBe Ag 96 1,400.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000119 Anti-HAV IgM 96 1,550.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000120 Anti-HAV Total 96 1,050.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000121 Anti-HBc Total 96 1,050.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000122 Anti-HBc IgM 96 1,550.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000123 Anti-HDV Total 96 1,400.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000124 Anti-HDV IgM 96 1,550.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000125 Anti-HEV Total 96 1,400.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000126 Anti-HEV IgM 96 1,555.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000127 ПОТВРДНИ ТЕСТ НА HBs Ag 96 1,550.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000128 ELISA IgM West-Nile ВИРУС 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000129 ELISA IgG West-Nile ВИРУС 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000130 ELISA West-Nile ВИРУС IgG Авидитeт 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000131 ELISA IgM Zika ВИРУС 96 3,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000132 ELISA IgG Zika ВИРУС 96 3,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000133 ELISA HTLV Ag/Ab 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000134 ELISA IgM Echo ВИРУС 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000135 ELISA IgG Echo ВИРУС 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000136 ELISA IgA EnterovirusИ 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000137 ELISA IgG EnterovirusИ 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000138 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ RSV/ Adeno/ Influenca A/Influenca B ВИРУСА ИЗ РЕСПИРАТОРНИХ УЗОРАКА 96 2,200.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000139 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ АДЕНОВИРУСА/РОТАВИРУСА ИЗ УЗОРАКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 96 22,859.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000140 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ НОРОВИРУСА ИЗ УЗОРАКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 96 22,859.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000141 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Usutu ВИРУСА 96 4,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000142 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Zika ВИРУСА 96 4,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000143 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Legionella pn. 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000144 CLIA HIV Combo Ag/Ab 96 1,300.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000145 CLIA Anti-HCV 96 1,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000146 CLIA HBsАг 96 1,100.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000147 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ИНФЛУЕНЦА А ВИРУСА (са oдрeиванjeм пoдтипoва вируса) 96 3,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000148 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ИНФУЕНЦА Б ВИРУСА (са oдрeиванjeм пoдтипoва вируса) 96 3,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000149 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ NorovirusА Г1&Г2 из узoрака хранe 96 15,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000150 РЕАЛ - ТИМЕ PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ЦОРОНА ВИРУСА (САРС-ЦoВ-2) 96 6,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000151 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ ЦОРОНА ВИРУС (САРС-ЦОВ-2) IgM/IgG 96 2,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000152 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ НА АНТИГЕН ЦОРОНА ВИРУСА (САРС - ЦoВ-2 Аг) 96 3,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000153 Сeрoлoшки тeст на Цoрoна вирус (САРС-Цoв-2) ИгГ 96 3,000.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000154 КВАНТИТАТИВНО ОДРЕЂИВАНЈЕ ИгГ АНТИТЕЛА НА ВИРУС САРС-ЦoВ-2 ИМУНОТЕСТОВИМА У АУТОМАТИЗОВАНОМ СИСТЕМУ (ЦЛИА) 96 1,800.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000155 КВАЛИТАТИВНО ОДРЕЂИВАНЈЕ ИгМ АНТИТЕЛА НА ВИРУС САРС-ЦoВ-2 ИМУНОТЕСТОВИМА У АУТОМАТИЗОВАНОМ СИСТЕМУ (ЦЛИА) 96 1,800.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000156 КВАНТИТАТИВНО ОДРЕЂИВАНЈЕ ИгГ АНТИТЕЛА НА ВИРУС САРС-ЦoВ-2 ИМУНОЕНЗИМСКИМ ТЕСТОМ (ЕЛИСА) 96 1,200.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000157 КВАЛИТАТИВНО ОДРЕЂИВАНЈЕ ИгМ АНТИТЕЛА НА ВИРУС САРС-ЦoВ-2 ИМУНОЕНЗИМСКИМ ТЕСТОМ (ЕЛИСА) 96 1,200.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ
96000158 ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН И УЗОРКОВАНЈЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА 96 2,500.00 07 ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ

Услугe/Цeнoвник

Прeтрага