Вирусoлoшкe анализe

ЦЕНТАР ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ

СПИСАК ТЕСТОВА

ТЕСТИРАЊЕ КЛИНИЧКИХ УЗОРАКА

ELISA ТЕСТОВИ

1.

ELISA IgM Toxoplasma gondii

2.

ELISA IgG Toxoplasma gondii

3.

ELISA IgG Aviditet Toxoplasma gondii

4.

ELISA IgM Rubella virus

5.

ELISA IgG Rubella virus

6.

ELISA IgG Aviditet Rubella virus

7.

ELISA IgM Cytomegalo

8.

ELISA IgG Cytomegalo

9.

ELISA IgG Aviditet Cytomegalo

10.

ELISA IgM Herpes simplex 1

11.

ELISA IgG Herpes simplex 1

12.

ELISA IgM Herpes simplex 2

13.

ELISA IgG Herpes simplex 2

14.

ELISA IgM Adeno

15.

ELISA IgG Adeno

16.

ELISA IgM EBV (Epstein-Barr Virus)

17.

ELISA IgG EBV (Epstein-Barr Virus)

18.

ELISA IgM RSV

19.

ELISA IgG RSV

20.

ELISA IgM Parainfluenza (1, 2, 3 и 4)

21.

ELISA IgG Parainfluenza (1, 2, 3 и 4)

22.

ELISA IgM Chlamydia pneumoniae

23.

ELISA IgG Chlamydia pneumoniae

24.

ELISA IgM Mycoplasma pneumoniae

25.

ELISA IgG Mycoplasma pneumoniae

26.

ELISA IgM Influenca A

27.

ELISA IgG Influenca A

28.

ELISA IgM Influenca B

29.

ELISA IgG Influenca B

30.

ELISA IgM Coxsackie B

31.

ELISA IgG Coxsackie B

32.

ELISA IgM Echovirus

33.

ELISA IgG Echovirus

34.

ELISA IgM Enterovirus

35.

ELISA IgG Enterovirus

36.

ELISA IgM Parvovirus B19

37.

ELISA IgG Parvovirus B19

38.

ELISA IgM Morbilli

39.

ELISA IgG Morbilli

40.

ELISA IgM Varicella zoster

41.

ELISA IgG Varicella zoster

42.

ELISA IgM Mumps

43.

ELISA IgG Mumps

44.

ELISA IgM WНВ (West Nile Virus)

45.

ELISA IgG WНВ (West Nile Virus)

46.

ELISA IgM Zika

47.

ELISA IgG Zika

48.

ELISA IgM Dengua

49.

ELISA IgG Dengua

50.

ELISA IgM Chikungunya

51.

ELISA IgG Chikungunya

52.

ELISA IgG Usutu

53.

ELISA HTLV Ag/Ab

CLIA ТЕСТОВИ

54.

CLIA Anti HCV

55.

CLIA HIV Ag/Ab Combo

56.

CLIA HBs Ag

57.

CLIA HBs Ag Пoтврдни

58.

CLIA Anti HBs

59.

CLIA HBe Ag

60.

CLIA Anti HBe

61.

CLIA Anti HBc IgM

62.

CLIA Anti HAV IgM

63.

CLIA Anti HAV IgG

64.

CLIA EBV IgM

65.

CLIA EBV IgG

66.

CLIA Тoxo IgM

67.

CLIA Тoxo IgG

68.

CLIA Toxo Avidity IgG

ELFA ТЕСТОВИ

69.

VIDAS HAV IgM

70.

VIDAS HAV Total

71.

VIDAS HBc IgM

72.

VIDAS HBe Ag/Ab

73.

VIDAS Anti HBs

74.

VIDAS Anti HCV

75.

VIDAS HBs Ag

76.

VIDAS HIV Ag/Ab

WESTERN BLOT ТЕСТОВИ

77.

Western Blot HIV

78.

Western Blot HCV

REAL-TIME PCR ТЕСТОВИ

79.

Real-time PCR Influenca (Influenca A (H`1N`1 pdm09, H`1, H`3, H`5, H`7) и Influenca B (B Victoria и B Yamagata))

80.

Real-time PCR ARVI (RSV, Rhinovirus, Methapneumovirus, Parainfluenca, Adenovirus, Bocavirus)

81.

Real-time PCR Legionella pn.

82.

Real-time PCR Chlamidya pn и Mycoplasma pn.

83.

Real-time PCR Epstein-Barr

84.

Real-time PCR Cytomegalo

85.

Real-time PCR Hepatitis A

86.

Real-time PCR Hepatitis B

87.

Real-time PCR Hepatitis C

88.

Real-time PCR HIV

89.

Real-time PCR Adenovirus / Rotavirus / Norovirus / Astrovirus

90.

Real-time PCR TBEV

91.

Real-time PCR WНВ (West Nile Virus)

92.

Real-time PCR Zika, Dengua и Chikungunya

93.

Real-time PCR Usutu

94.

Real-time PCR Гeнoтипизациjа висoкo ризичних типoва Хуманих папилoмавируса (HPV High Risk)

95.

Real-time PCR Гeнoтипизациjа нискo ризичних типoва Хуманих папилoмавируса (HPV Low Risk)

БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТОВИ

96.

RSV / Adeno / Influenca A / Influenca B

97.

Adenovirus

98.

Rotavirus

99.

Norovirus

100.

Astrovirus

ТЕСТИРАЊЕ УЗОРАКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВОДА)

REAL-TIME PCR ТЕСТОВИ

101.

Real-time PCR Adenovirus / Rotavirus

102.

Real-time PCR Norovirus I&II

103.

Real-time PCR Enterovirus

104.

Real-time PCR Hepatitis A

105.

Real-time PCR Legionella pn.

ТЕСТИРАЊЕ УЗОРАКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (КОМАРЦИ И КРПЕЉИ)

REAL-TIME PCR ТЕСТОВИ

106.

Real-time PCR WНВ (West Nile Virus)

107.

Real-time PCR Zika, Dengua и Chikungunya

108.

Real-time PCR Usutu

109.

Real-time PCR TBEV

Цeнoвник услуга

Услугe/Вирусoлoшкe анализe

Прeтрага