Cenovnik

Šifra Naziv Tip Cena OJ Naziv OJ
91000001 ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA 91 650.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000004 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNAB.STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE 91 1,250.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000006 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAP. NA POSL. ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE 91 650.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000007 ZDRAV.PREGLED LICA ZAP.NA POSL.ISHRANE I NEGE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OML. I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐENIH KATEGORIJA LICA 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000009 ZDRAV.PREGL.LICA ZAP.NA POSL.PRUŽ.HIG.NEGE I ULEP.LICA I TELA I NEMEDICINSKIH EST.INTERV. I PROIZVODNJE KOZMETIČKIH SREDSTAVA 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000010 SERTIFIKAT O IZVRŠENIM IMUNIZACIJAMA /PO OSOBI/ 91 500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000011 SERTIFIKAT O ZARAZNIM BOLESTIMA /PO OSOBI/ 91 250.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000012 POTVRDA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U DOMAĆOJ RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU 91 1,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000013 ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 100.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 800.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000051 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI - NOVI SAD 91 60,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000052 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI-OPŠTINE JBO SA PREKO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 40,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000053 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI-OPŠTINE JBO DO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 20,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000054 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE - NOVI SAD 91 60,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000055 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE-OPŠTINE JBO SA PREKO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 40,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000056 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE-OPŠTINE JBO DO SEDAM NASELJENIH MESTA OPŠTINE JBO 91 20,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000057 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA 91 1,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000058 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA 91 1,300.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000059 ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PREGLEDA I LEČENJA BOLESNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 75.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000060 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 1,550.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE,PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000062 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 800.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000063 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000065 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZVODNJE KOZMET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000066 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 1,345.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000067 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 1,650.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000068 POTVRDA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U DOMAĆOJ RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU 91 1,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000601 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000602 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 710.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000604 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,310.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000605 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000606 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAV. SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠ. ZDRAV. PREGLEDU 91 710.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000607 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽ. HIGIJENE U PREDŠKOL USTAN. USTANOVAMA ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I UST. SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODR.KAT.LICA SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVR. ZDRAV.PREGLEDU 91 1,660.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000608 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000609 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZVODNJE KOZM SREDSTAVA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000649 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED. SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA D. ZDRAVLJA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV.PREGLEDU 91 860.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000650 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOM. ZDRAVLJA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV. PREGLEDU 91 2,060.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000657 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENATA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,060.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000658 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,360.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000660 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,610.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000661 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA -SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,060.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000662 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MED.PO UG. SA DZ- SA OBEZBEĐIVANJEM DOK. O IZVRŠENOM ZDRAV. PREGLEDU 91 850.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000663 ZDRAVST.PREGL. LICA ZAPOSL. NA POSL. ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU , UST. ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I UST. SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐKAT.LICA-PO UGOVORU SA DZ SA OBEZBE. DOKUMENTA O IZVR. ZDRAV. PREGLEDU 91 2,060.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000664 ZDRAV.PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLOVIMA PROIZVO. LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV. PREGLEDU 91 2,060.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000665 ZDR, PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLO. PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTER. I PROIZVODNJE KOZM. SRED.PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,060.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000666 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - SA OBEZBEĐ DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 1,405.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000667 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 1,710.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TERENU 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKI SREDSTVIMA NA TERENU 91 715.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001004 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE NA TERENU 91 1,375.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA NA TERENU 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001006 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLEDE DOKTORA MEDICINE NA TERENU 91 715.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001007 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OML. I UST. SOC.ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA NA TERENU 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA-NA TERENU 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001009 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZ.KOZMET.SRED.NA TERENU 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA NA TERENU 91 880.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA NA TERENU 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001057 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU 91 1,100.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001058 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU 91 1,430.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001060 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 1,705.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA- NA TERENU 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001062 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA, I DRUGIM OBLICIMA ZDRAV.SLUŽBE NA RIZ. ODELJ.-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MED. PO UGOVORU SA DZ-NA TERENU 91 880.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001063 ZDRAVST.PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLO. ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽ.HIGIJENE U PU. ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I UST.SOC ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐKAT.LICA PO UGOVORU SA DZ-NA TERENU 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-NA TERENU 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001065 ZDR. PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZ.KOZMET.SRED.PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001066 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 1,470.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001067 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 1,812.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001601 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001602 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED. SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SRED.NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVRŠ.PREGLEDU 91 775.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001604 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,435.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001605 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001606 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOK. O IZVRŠ.ZDRAV.PREGLEDU 91 775.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001607 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASL.GRUPAMA I ODRŽ.HIGIJENE U PUZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I UST.SOC.ZAŠT.ZA SMEŠTAJ ODREĐ.KAT LICA NA TERENU SA OBEZB.DOK.O IZVR.ZDRAV.PREGLEDU 91 1,820.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001608 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001609 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET.SREDSTAV. TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENATA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001649 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED.SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SRED.PO UGOVORIMA SA D.ZDRAV. SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVRŠ. ZDRAV.PREGLEDU 91 940.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001650 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA D. ZDRAVLJA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUM. O IZVR. ZDRAV. PREGLEDU 91 2,260.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001657 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,160.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001658 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,490.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001660 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,765.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001661 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,260.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001662 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAV.SLUŽBE NA RIZ. ODELJ.-OBUHVATA PREGLED DOKT.MED. PO UGOVORU SA DZ-NA TERENU SA OBEZB.DOK. O IZVR. ZDRAV. PREGLEDU 91 940.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001663 ZRAV.PREGLED LICA ZAPOS.NA POSLO. ISHRANE I NEGE DECE U JASL.GRUPAMA I ODRŽ. HIGIJENE U PU ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OML. I UST. SOC.ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐ.KAT.LICA PO UGOVORU SA DZ - NA TERENU SA OBEZB. DOK. O IZVR.ZDRAV.PREGLEDU 91 2,260.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001664 ZDRAV. PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLO. PROIZVO. I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,260.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001665 ZDRAV. PREGLE LICA ZAPOS. NA POSLO. PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,260.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001666 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - NA TERENU SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 1,530.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001667 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 1,872.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA-UČENICI 91 520.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200007 ZDRAVSTVENI PREGLEDI LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OML. I USTANOVAMA SOC.ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐ.KAT.LICA-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200009 ZDR. PREGLEDI LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET. SREDSTAVA KOJIMA SE NARUŠAVA INTEGRITET KOŽE (TETOVAŽA, PIRSING...)-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 640.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200063 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAP.NA POSL.ISHRANE I NEGE DECE U JASL.GRUPAMA I ODRŽ.HIG.U PU I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITEZA SMEŠTAJ ODREĐ.KAT.LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200065 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000001 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000002 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 715.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000004 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,375.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000005 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000006 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 715.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000007 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000008 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,265.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000009 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000049 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 880.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000050 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000057 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,100.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000058 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,430.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000060 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,705.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000061 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000062 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000063 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000064 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,562.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000065 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,200.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000066 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,370.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000067 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,782.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
92000001 URINOKULTURA SA ODREĐIVANJEM CELOKUPNOG BROJA ŽIVIH BAKTERIJA-NEGATIVAN NALAZ 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000002 PREGLED STOLICE NA CAMPYLOBACTER 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000003 KOPROKULTURA-NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000004 PREGLED STOLIICE NA YERSINIA ENTEROCOLYTICA 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000005 PREGLED STOLIICE NA VIBRIO CHOLERAE 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000006 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA REKTUMA-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000007 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA JEZIKA,NEPCA,DESNI I USNE DUPLJE-NEGATIVAN NALAZ 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000008 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA GRLA -NEGATIVAN NALAZ 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000009 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA: -NOSA- NEGATIVAN NALAZ 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000010 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA KOŽE,PUPKA,PERIANALNE REGIJE,AKNE-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000011 BAKTERIIOLOŠKI PREGLED ISPLJUVKA,TRAHEOBRONHIJALNOG ASPIRATA I SL 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000012 BAKTERIOLOŠKI PREGLED PUNKTATA,ASPIRATA I DR.TELESNIH TEČNOSTI-NEGATIVAN NALAZ 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000013 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA OKA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000014 BAKTERIOLOŠKI PREGLED LIKVORA-NEGATIVAN NALAZ 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000015 DIJAGNOSTIKA UROGENITALNIH MIKOPLAZMI 92 1,300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000016 DOKAZIVANJE BAKTERIJSKIH ANTIGENA U LIKVORU-MENINGOKIT 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000017 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA UHA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000018 DOKAZIVANJE NEISSERIA MENINGITIDIS /HEM.IINFLUENZAE /STR.PNEUMONAE RT-PCR 92 13,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000019 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000020 IDENTIFIKACIJA BATERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM MALDI TOF 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000021 BAKTERIOLOŠKI PREGLED EJAKULATA,EKSPRIMATA PROSTATE-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000022 ANTIBIOGRAM OSNOVNI 92 290.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000023 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA URETRE,GLANSA,PREPUCIJUMA-NEGATIIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000024 ANTIBIOGRAM PROŠIIRENI 92 390.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000025 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA CERVIKSA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000026 ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI NA ANTIMIKROBNE LEKOVE BAKTERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM 92 1,800.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000027 PREGLED STOLICE NA STRONGYLOIDES STERCORALIS 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000028 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA VAGINE ,VULVE- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000029 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA CRYPTOSPORIDIUM,GIARDIA,ENTAMOEBA HISTOLYTICA 92 1,400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000030 PREGLED NA GLJIVICE 92 150.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000031 DIF TEST NA CHLAM.TRACHOMATIS /BRIS URETRE,CERVIKSA,KONJUNKTIVE/-nije aktivna 92 850.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000032 PARAZITOLOŠKI PREGLED-MIKROSKOPSKA DIIJAGNOSTIKA TRICHOMONAS VAGINALIS 92 150.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000033 LATEX-RF 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000034 WALLER-ROSE 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000035 PREGLED KRVI NA MALARIJU-RAZMAZ I GUSTA KAP 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000036 ODREDJIVANJE OSETLJIVOSTI GLJIVICA NA ANTMIKOTIKE 92 1,400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000037 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (TPHA) 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000038 PREGLED STOLICE NA CREVNE PARAZITE 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000039 PREGLED PERIANALNOG OTISKA NA JAJA PARAZITA 92 150.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000040 PREGLED STIOLICE NA CREVNE PROTOZOE 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000041 IFT NA TRICHINELLA SPIRALIS (IgA+IgM+IgG) 92 3,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000042 WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgM 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000043 WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgG 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000044 ELISA NA LAJM BORELOZU IgM 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000045 ELISA NA LAJM BORELOZU IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000046 VIDALOVA REAKCIJA 92 900.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000047 WEIL-FELIX-ova REAKCIJA 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000048 DOKAZIIVANJE METICILIN REZISTENTNIH STAPH.AUREUS-a (MRSA) 92 1,300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000049 ASTO 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000050 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (RPR) 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000051 DOKAZIVANJE Ag HELICOBACTER PYLORI U STOLICI 92 800.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000052 DOKAZIVANJE Ag LEGIONELLA PNEUMOPHILA U URINU 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000053 BRIS GRLA NA STREPTOCOCCUS PYOGENES-BRZI TEST 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000054 PREGLED VAGINALNOG BRISA NA BAKTERIJSKU VAGINOSU PREGLEDOM BOJENOG PREPARATA 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000055 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE-ANAEROBNO 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000056 HEMOKULTURA-NEGATIVAN NALAZ 92 750.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000057 SEROLOŠKA IDENTIFIKACIJA BETA HEM. STREPTOKOKA KOMERCIJALNIM TESTOM 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000058 DOKAZIVANJE BORDETELLA PERTUSIS RT-PCR 92 6,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000059 ISPITIVANJE MINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ZA JEDAN ANTIBIOTIK (MIC) 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000060 PARAZITOLOŠKI PREGLED OSTALIH UZORAKA (SPUTUM,ŽUČ,URIN I DR.) 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000061 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA MALARIJU 92 1,200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000062 DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000088 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (ELISA) 92 1,100.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000089 IHA ECHINOCOCCUS 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000090 WRIGHT-ova REAKCIJA / BAB TEST NA BRUCELOZU 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000091 PREGLED NA TOKSIN CLOSTRIDIUM DIFFICILE-nije aktivna 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000092 KULTURA NA CLOSTRIDIUM DIFFICILE 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000096 ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000097 ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgA 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000110 IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM PREGLEDU -PREVOD NA ENGLESKI JEZIK 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000114 HEMOKULTURA SA UVOZNIM PODLOGAMA UZ PRIMENU AUTOMATIZOVANOG SISTEMA 92 1,300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000124 PCR ZA DOKAZIVANJE CHLAMYDIA TRACHOMATIS 92 3,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000125 ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000126 ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000128 PLOČICA ZA DIF TEST-nije aktivna 92 150.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000129 ELISA NA TOXOCARA CANIS IgG 92 2,400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000130 ELISA NA BRUCELLA SPP. IgM 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000131 ELISA na BRUCELLA SPP. IgG 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000132 ELISA na Bordatella pertussis toksin IgG 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000133 ELISA na Bordatella pertussis toksin IgA 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000134 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA GASTROINTESTINALNIH INFEKCIJA 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000135 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA MENINGITISA/ENCEFALITISA 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000136 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA SEPSI 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000137 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA RESPIRATORNIH INFEKCIJA 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000138 Detekcija toksina Clostridium difficile u stolici ELISA testom 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000139 Detekcija toksina Clostridium difficile u stolici imunohromatografskim testom 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000140 Detekcija GDH antigena Clostridium difficile u stolici 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000141 Serološka identifikacija Salmonella, Shigella, Yersinia 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000142 Real time PCR za dokazivanje uzro nika malarije 92 4,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000143 Real time PCR za dokazivanje Clostridium difficile, gena za produkciju toksina A/B 92 3,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000144 Detekcija antigen Aspergillus galaktomanana ELISA testom 92 9,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000145 Detekcija Streptococcus agalactiae kod trudnica od 35-37 g.n. vaginalnom i rektalnom brisu 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000146 Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000147 USLUŽNA STERILIZACIJA U AUTOKLAVU (PO CIKLUSU STERILIZACIJE) 92 3,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000148 USLUŽNA STERILIZACIJA U AUTOKLAVU (PO JEDINICI MATERIJALA ZA STERILIZACIJU) 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000149 IDENTIFIKACIJA UZROČNIKA SEPSI MASENOM SPEKTROMETRIJOM (MALDI-TOF) 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
10000001 JKP TVRĐAVA BAČ - ANALIZA VODA "A" OBIMA 94 4,899.27 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000002 JKP TVRĐAVA BAČ-ANALIZA VODA "B" OBIMA 94 9,633.28 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000003 JKP TVRĐAVA BAČ-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE 94 2,797.78 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000004 JKP TEMERIN-ANALIZA VODE "A"OBIMA 94 5,298.16 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000005 JKP TEMERIN-ANALIZA VODE "B"OBIM 94 10,558.16 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000006 JKP TEMERIN-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE NA BAZENU 94 3,373.16 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000007 JKP TEMERIN-HEMIJSKA ANALIZA VODE NA BAZENU 94 3,702.16 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000008 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE "B" OBIM 94 14,544.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000009 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE "V" OBIM 94 36,358.20 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000010 JKP VODOVOD ŠID-ANALIZA VODE "B" OBIM 94 15,420.44 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000011 JKP VODOVOD ŠID-ANALIZA VODE "V" OBIM SA RADIOAKTIVNOŠĆU 94 37,245.86 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000012 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ŽABALJ-ANALIZA VODE "A" OBIM 94 5,583.75 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000013 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ŽABALJ-ANALIZA VODE "B" OBIM 94 10,843.75 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000014 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-ISPITIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-OSNOVNI PREGLED "A" 94 5,584.52 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000015 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKI ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-PERIODIČNI PREGLED "B" 94 10,844.52 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000016 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKI ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-PREGLED VODE IZ NOVOG ZAHVATA "B" 94 41,234.52 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000017 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-DODATNO UZORKOVANJE-ODREĐENOG SADRŽAJA METALOIDA-ARSEN 94 1,058.52 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000018 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-ANALIZA VODE ZA PIĆE "B" OBIMA 94 12,037.78 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000019 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-ANALIZA VODE ZA PIĆE "V" OBIMA 94 32,954.10 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000020 ANALIZA OTPADNE VODE 94 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000021 MUP-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA BRISEVA 94 2,120.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000022 MUP-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA HRANE 94 4,294.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000043 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE ZA PIĆE B (PERIODIČNOG) OBIMA 94 14,912.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000044 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE V (NOVI ZAHVAT VODE) OBIMA SA RADIOAKTIVNOŠĆU 94 40,690.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000045 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE V (NOVI ZAHVAT VODE) OBIMA BEZ UTVRĐIVANJA RADIOLOŠKE ISPRAVNOSTI UZORAKA 94 32,890.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000046 GLUTEN 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000047 JKP KOMUNALPROJEKT BAČKA PALANKA-UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-OSNOVNI "A" OBIM SA OCENOM 94 5,296.92 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000048 JKP KOMUNALPROJEKT BAČKA PALANKA-ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE-PERIODIČNI "B" OBIM SA OCENOM 94 10,556.92 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000049 JKP KOMUNALPROJEKT BAČKA PALANKA-ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM 94 40,946.92 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000050 JKP KOMUNALPROJEKT BAČKA PALANKA-UTVRĐIVANJE KONCENTRACIJE ARSENA 94 1,056.92 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000051 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA PEĆINCI-ANALIA VODE ZA PIĆE OBIMA B 94 16,346.71 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000052 USLUGA MONITORINGA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI (JP OP 11/2017) - 30% OD UGOVORENE CENE 94 208,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000053 JKP TEMERIN-UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE "A" OBIM, VANREDNE SITUACIJE 94 5,040.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000054 JKP TEMERIN-UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-"A" OBIM 94 5,440.51 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000055 JKP TEMERIN-UTVĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE "A" OBIM-KADSKO KUPATILO 94 5,040.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000056 JKP TEMERIN-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE NA BAZENU OSNOVNOG OBIMA 94 2,817.06 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000057 JKP TEMERIN-HEMIJSKA ANALIZA VODE NA BAZENU OSNOVNOG OBIMA 94 1,785.51 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000058 NUTRITIVNA VREDNOST PROIZVODA 94 9,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000063 MUP-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE 94 4,294.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000064 MUP-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST BRISEVA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000065 JKP TVRĐAVA BAČ-VODA ZA PIĆE:ANALIZA OSNOVNOG "A" OBIMA 94 5,706.13 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000066 JKP TVRĐAVA BAČ-VODA ZA PIĆE: PERIODIČNI "B" OBIM 94 10,966.13 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000067 JKP TVRĐAVA BAČ-VODA ZA PIĆE: MIKROBIOLOŠKA ANALIZA OSNOVNOG "A" OBIMA 94 3,371.13 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000068 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-VODA ZA PIĆE "B" OBIM 94 16,302.41 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000069 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-VODA ZA PIĆE "V" OBIM 94 34,280.41 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000070 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD- KONTROLA ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI OBROKA 94 2,564.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000071 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD- MIKROBIOLOŠKA KONTROLA PRIPREMLJENE HRANE KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIAE MONOCYTOGENES U 5 JEDINICA KOJE ČINE UZORAK 94 9,820.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000072 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-BRISEVI POVRŠINA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000073 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-BRISEVI RUKU 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000074 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-PERIODIČNI B OBIM (VODA ZA PIĆE + C10-C40) 94 14,912.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000075 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE V OBIM VODE ZA PIĆE SA RA 94 40,810.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000076 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE V OBIM VODE ZA PIĆE 94 32,890.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000077 SOS DEČJE SELO-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RADNIH POVRŠINA 94 2,076.17 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000078 SOS DEČJE SELO-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA RUKU ZAPOSLENIH 94 3,665.67 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000079 SOS DEČJE SELO-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA OBROKA KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO: HRANA KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA 94 2,599.77 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000080 SOS DEČJE SELO-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA OBROKA, KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO: HRANA KOJA PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA 94 3,946.17 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000081 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA S. KAMENICA-ODREĐIVANJE ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI GOTOVIH OBROKA 94 2,624.40 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000082 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA S. KAMENICA- MIKROBIOLOŠKA ANALIZA UZORAKA GOTOVIH JELA 94 10,303.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000083 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA S. KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINAKOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM 94 2,522.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000084 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA S. KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU ZAPOSLENOG OSOBLJA 94 4,282.90 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000085 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA S. KAMENICA-SENZORNA, HEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA KONTROLA KISELOG KUPUSA 94 10,898.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000086 JKP VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ-ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE- A OBIM 94 5,940.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000087 JKP VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ-ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE- B OBIM 94 15,812.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000088 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD-FIZIČKO HEMIJSKA ISPITIVANJA OTPADNIH VODA 94 20,724.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000089 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD-FIZIČKO- HEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA PREČIŠĆENIH OTPADNIH VODA 94 11,460.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000090 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA-PEĆINCI-ANALIZA VODE ZA PIĆE OBIMA B 94 15,812.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000091 JKP TEMERIN-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE NA BAZENU OSNOVNOG OBIMA 94 2,390.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000092 JKP TEMERIN-HEMIJSKA ANALIZA VODE NA BAZENU 94 2,525.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000093 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-ODREĐIVANJE ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI CELODNEVNOG OBROKA 94 7,692.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000094 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RADNIH POVRŠINA, OPREME I PRIBORA KOJE SU U KONTAKTU SA HRANOM 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000095 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU LICA LICA KOJA SU U KONTAKTU SA HRANOM 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000096 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJEHIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-OSNOVNI PREGLED (A) 94 6,180.45 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000097 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-PERIODIČNI PREGLED (B) 94 16,052.45 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000098 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-PREGLED VODE IZ NOVOG ZAHVATA (V) 94 43,630.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000099 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UZORKOVANJE OTPADNE VODE 94 8,193.45 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000100 JP VODOVOD RUMA-ANALIZA VODE V OBIM ZA PIĆE SA RA 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000101 JP VODOVOD RUMA-ANALIA VODE V OBIM ZA PIĆE 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000102 PROJECT REAL-TIME MEASUREMENTS AND FORECASTING FOR SUCCESSFUL PREVENTION AND MANAGEMENT OF SEASONAL ALLERGIES IN CROATIA-SERBIA CROSSBORDER REGION (REALFORALL), REF. NO. HR-RS151-4 94 867,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000103 JGSP NOVI SAD-UTVRĐIVANJE MIKROBIOLOŠKIH KRITERIJUMA BEZBEDNOSTI HRANE IZ PET JEDINICA (ZA HRANU KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIAE MONOCYTOGENESIS) 94 9,820.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000104 JGSP NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000105 JGSP NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000106 JKP TVRĐAVA BAČ-OSNOVNI "A" OBIM (VODA ZA PIĆE) 94 5,706.13 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000107 JKP TVRĐAVA BAČ-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA OSNOVNOG "A" OBIMA 94 3,371.13 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000108 JKP TVRĐAVA BAČ-PERIODIČNI "B" OBIM (VODA ZA PIĆE) 94 10,966.13 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000109 UTVRĐIVANJE PARAMETARA EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI 94 884,158.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000110 RAZNO 94 1.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000111 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA PIĆE OBIMA "B" 94 15,812.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000112 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITATA VODE ZA PIĆE OBIMA "V" 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
100001120 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA OBROKA, KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO: HRANA KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA-KONTROLA NA BEZBEDNOST, DVA PUTA MESEČNO PO DVA UZORKA 94 2,480.21 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000113 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITETA VODE ZA PIĆE OBIMA "V" SA RADIOAKTIVNOSTI 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000114 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-KONTROLA ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI OBROKA 94 2,564.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000115 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA PRIPREMLJENE HRANE KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIAE MONOCYTOGENESES U 5 JEDINICA KOJE ČINE UZORAK 94 9,820.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000116 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-BRISEVI POVRŠINA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000117 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-BRISEVI RUKU 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000118 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RADNIH POVRŠINA-DVA PUTA MESEČNO PO 2 UZORKA 94 1,980.69 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000119 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU ZAPOSLENIH-DVA PUTA MESEČNO PO 2 UZORKA 94 3,497.09 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000120 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA OBROKA, KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO: HRANA KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA 94 2,480.21 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000121 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA OBROKA, KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO: HRANA KOJA PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA-KONTROLA NA BEZBEDNOST, JEDNOM MESEČNO PO JEDAN UZORAK 94 3,764.69 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000122 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-ODREĐIVANJE ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI GOTOVIH OBROKA-JEDNOM MESEČNO JEDAN UZORAK 94 2,624.40 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000123 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA UZORAKA GOTOVIH JELA JEDNOM MESEČNO JEDAN UZORAK SA 5 JEDINICA 94 10,303.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000124 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HARNOM-JEDNOM MESEČNO 3 UZORKA 94 2,522.10 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000125 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU ZAPOSLENOG OSOBLJA-JEDNOM MESEČNO 2 94 4,282.90 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000126 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-SENZORNA I MIKROBIOLOŠKA KONTROLA KISELOG KUPUSA -JEDNOM MESEČNO JEDAN UZORAK: JEDAN UZORAK ZA HEMIJSKU ANALIZU I 5 JEDINICA U JEDNOM UZORKU ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU 94 10,898.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000127 PU LJUBA STANKOVIĆ BEOČIN-BRISEVI SA RADNIH POVRŠINA, POSUĐA I PRIBORA 94 2,597.07 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000128 PU LJUBA STANKOVIĆ BEOČIN-HRANA NA MIKROBIOLOŠKU ISPRAVNOST 94 4,057.07 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000129 PU LJUBA STANKOVIĆ BEOČIN-ENERGETSKA VREDNOST OBROKA 94 2,940.57 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000130 MUP NOVI SAD-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA HRANE 94 4,294.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000131 MUP NOVI SAD-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA BRISEVA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000132 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD-ANALIZA KVALITETA SIROVINE-INDUSTRIJSKA SO (NATRIJUMHLORID) 94 6,702.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000133 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD-ANALIZA KVALITETA SIROVINE-NATRIJUMHIPOHLORIT 94 5,722.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000134 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD-ANALIZA KVALITETA SIROVINE-VODONIK PEROKSID 94 5,912.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000135 JKP TEMERIN-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE NA BAZENU OSNOVNOG OBIMA 94 2,390.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000136 JKP TEMERIN-HEMIJSKA ANALIZA VODE NA BAZENU OSNOVNOG OBIMA 94 2,525.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000137 JKP TEMERIN-UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE "B" OBIM SA SVIM ELEMENTIMA ZA JEDNO IZVORIŠTE 94 14,117.35 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000138 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-ODREĐIVANJE ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI CELODNEVNOG OBROKA 94 7,692.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000139 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RADNIH POVRŠINA, OPREME I PRIBORA KOJE SU U KONTAKTU SA HRANOM 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000140 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU LICA KOJA SU U KONTAKTU SA HRANOM 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000141 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE OKSIDA AZOTA 94 36,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000142 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE MONOKSIDA 94 18,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000143 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA SUSPENDOVANIH ČESTICA PM10, TEŠKIH METALA U PM10 (OLOVO, ARSEN, KADMIJUM I NIKL I POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH UGLJOVODONIKA U PM10 BENZO(A)PIRENA)) 94 98,938.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000144 JP VODOVOD RUMA-ANALIZA VODE-"V"OBIMA VODA ZA PIĆE SA RADIOLOGIJOM 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000145 JP VODOVOD RUMA-ANALIZA VODE "V" OBIM VODE ZA PIĆE 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000146 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-OSNOVNI PREGLED (A) 94 5,940.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000147 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-PERIODIČNI PREGLED (B) 94 11,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000148 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-PREGLED VODE IZ NOVOG ZAHVATA (V) 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000149 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-DODATNO UZORKOVANJE ODREĐENOG SADRŽAJA METALOIDA (ARSEN) 94 1,064.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000150 NIS AD NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA OBP ZA 5 JEDINICA SA MIŠLJENJEM 94 1,637.10 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000151 NIS AD NOVI SAD-ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST OBP-FIZIČKO HEMIJSKE ANALIZE-SA DAVANJEM MIŠLJENJA 94 12,853.80 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000152 NIS AD NOVI SAD-FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE-SA DAVANJEM MIŠLJENJA 94 3,249.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000153 NIS AD NOVI SAD-IZDAVANJE IZVEŠTAJA O USKLAĐENOSTI DEKLARACIJE ZA VODU U OBP U ODNOSU NA VAŽEĆU REGULATIVU-PROVERA 94 1,350.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000154 NIS AD NOVI SAD-ODREĐIVANJE SADRŽAJA VITAMINA:B5, B6, B12, BIOTINA 94 2,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000155 NIS AD NOVI SAD-ODREĐIVANJE SADRŽAJA MAGNEZIJUMA 94 1,089.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000156 NIS AD NOVI SAD-ODREĐIVANJE SADRŽAJA CINKA 94 1,089.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
10000157 JKP TVRĐAVA BAČ-UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-ANALIZA OSNOVNOG "A" OBIMA 94 5,706.13 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000158 JKP TVRĐAVA BAČ-VODA ZA PIĆE-PERIODIČNI "B" OBIM 94 10,966.13 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000159 Praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu ugao Rumena ke ulice i Bulevara Jaše Tomića UT (URBAN TRAFFIC), manuelnim merenjem (svakodnevno 24- asovno) 94 4,512.20 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000160 Praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu ugao Mesna zajednica KAĆ-ST (Suburban/Traffic, manuelnim merenjem (svakodnevno 24- asovno) 94 4,988.20 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000161 Praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu JKP Vodovod i kanalizacija, PPDV, Sun ani Kej-UB (Urban/Background), manuelnim merenjem (svakodnevno 24- asovno) 94 3,269.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000162 Praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu SOS DEČJE SELO dr Milorad Pavlović-SB (Suburban/Backgropund), automatskim merenjem-kontinualno (svakodnevno 24- asovno) 94 1,831.20 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000163 Praćenje kvaliteta vazduha na mernom mestu SOS DEČJE SELO dr Milorad Pavlović-SB (Suburban/Backgropund), automatskim merenjem-kontinualno (svakodnevno 24- asovno) 94 1,998.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000164 Izrada mese nih izveštaja o kvalitetu vazduha po obrascu Agencije za zaštitu ~ivotne sredine: za manuelno merenje i za automatsko merenje 94 350.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
10000165 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITETA VODE ZA PIĆE OBIMA V 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000166 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITETA VODE ZA PIĆE OBIMA V SA RADIOAKTIVNOŠĆU 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000167 SREDNJOŠKOLSKI DOM-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA PRIPREMLJENE HRANE KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIAE MONOCYTOGENESES U 5 JEDINICA KOJE ČINE UZORAK 94 9,820.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000168 SREDNJOŠKOLSKI DOM-BRISEVI POVRŠINA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000169 SREDNJOŠKOLSKI DOM-BRISEVI RUKU 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000170 SOS DEČJE SELO-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RADNIH POVRŠINA 94 1,980.69 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000171 SOS DEČJE SELO-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU ZAPOSLENIH 94 3,497.09 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000172 SOS DEČJE SELO-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA OBROKA, KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO : HRANA KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA 94 2,480.21 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000173 SOS DEČJE SELO-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST OBROKA, KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO: HRANA KOJA PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA 94 3,764.69 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000174 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA-SREMSKA KAMENICA-ODREĐIVANJE ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI GOTOVIH OBROKA 94 2,624.40 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000175 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA-SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA GOTOVIH JELA 94 10,303.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000176 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA-SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM 94 2,522.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000177 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA-SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU ZAPOSLENOG OSOBLJA 94 4,282.90 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000178 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA-SREMSKA KAMENICA-SENZORNA I MIKROBIOLOŠKA KONTROLA KISELOG KUPUSA 94 10,898.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000179 MUP-ODSEK NOVI SAD-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE 94 4,294.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000180 MUP-ODSEK NOVI SAD-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA BRISEVA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000181 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITETA VODE ZA PIĆE "B" OBIMA 94 15,812.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000182 JKP VODOVOD ŠID-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITETA VODE ZA PIĆE OBIMA "V" -ANALIZA SA RADIOAKTIVNOŠĆU 94 39,450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000183 JKP VODOVOD ŠID-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITETA VODE ZA PIĆE OBIMA "B" 94 15,262.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000184 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-ODREĐIVANJE ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI CELODNEVNOG OBROKA 94 7,692.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000185 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RADNIH POVRŠINA, OPREME I PRIBORA KOJE SU U KONTAKTU SA HRANOM 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000186 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU LICA KOJA SU U KONTAKTU SA HRANOM 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000187 JKP TEMERIN-UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE B OBIM SA SVIM ELEMENTIMA ZA JEDNO IZVORIŠTE 94 15,262.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000188 JKP TEMERIN-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE NA BAZENU OSNOVNOG OBIMA 94 2,390.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000189 JKP TEMERIN-HEMIJSKA ANALIZA VODE NA BAZENU OSNOVNOG OBIMA 94 1,975.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000190 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE V OBIMA (NOVI ZAHVAT VODE) SA OCENOM-SA RA 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000191 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE V OBIMA (NOVI ZAHVAT VODE) SA OCENOM BEZ UTVRĐIVANJA RADIOLOŠKE ISPRAVNOSTI UZORKA 94 40,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
10000192 JKP TVRĐAVA BAČ-UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-ANALIZA PERIODIČNOG "B" OBIMA 94 15,262.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000193 JKP KOMUNALAC VRBAS-HEMIJSKE ANALIZE "B" OBIMA I BAKTERIOLOŠKE ANALIZE 94 15,262.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000194 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITETA VODE ZA PIĆE OBIMA "B" 94 15,812.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000195 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE, ANALIZA I STRUČNO MIŠLJENJE O KVALITETU VODE ZA PIĆE OBIMA "V" 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000196 JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA-UZORKOVANJE, ANALIZA I STRUČNO MIŠLJENJE O KVALITETU VODE ZA PIĆE OBIMA "V" SA RADIOAKTIVNOŠĆU 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000197 MUP REBUBLIKE SRBIJE-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST HRANE 94 4,294.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000198 MUP REBUBLIKE SRBIJE-UZORKOVANJE I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA BRISEVA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000199 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-PERIODIČNI PREGLED (B) 94 15,262.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000200 JKP GRADITELJ SRBOBRAN-UTVRĐIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE-PREGLED VODE IZ NOVOG ZAHVATA (V) 94 39,450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000201 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA PRIPREMLJENE HRANE KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIAE MONOCYTOGENES U 5 JEDINICA KOJE ČINE UZORAK 94 9,820.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000202 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-BRISEVI POVRŠINA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000203 SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD-BRISEVI RUKU 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000204 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RADNIH POVRŠINA-DVA PUTA MESEČNO PO 2 UZORKA 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000205 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU ZAPOSLENIH-DVA PUTA MESEČNO PO 2 UZORKA 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000206 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA OBROKA, KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO: HRANA KOJA NE PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA-KONTROLA NA BEZBEDNOST, DVA PUTA MESEČNO PO DVA UZORKA 94 2,780.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000207 SOS DEČJE SELO SREMSKA KAMENICA-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORKA OBRKOKA KOJI SE PRIPREMAJU U CENTRALNOJ KUHINJI I TO: HRANA KOJA PODRŽAVA RAST LISTERIJE U JEDNOJ JEDINICI UZORKA-KONTROLA NA BEZBEDNOST, JEDNOM MESEČNO PO JEDAN UZORAK 94 4,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000208 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-ODREĐIVANJE ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI GOTOVIH OBROKA-JEDNOM MESEČNO, JEDAN UZORAK 94 2,624.40 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000209 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-MIKROBIOLOŠKA ANALIZA UZORAKA GOTOVIH JELA-JEDNOM MESEČNO, JEDAN UZORAK SA 5 JEDINICA 94 10,303.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000210 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM-JEDNOM MESEČNO 3 UZORKA 94 2,522.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000211 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU ZAPOSLENOG OSOBLJA-JEDNOM MESEČNO 2 UZORKA 94 4,282.90 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000212 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI-SENZORNA, HEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA KONTROLA KISELOG KUPUSA 94 10,898.70 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000213 VODOKANAL BEČEJ-VODA "B" OBIM 94 15,262.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000214 VODOKANAL BEČEJ-VODA "V" OBIM 94 39,450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000215 PU LJUBA STANKOVIĆ, BEOČIN-BRISEVI SA RADNIH POVRŠINA, POSUĐA I PRIBORA 94 2,597.07 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000216 PU LJUBA STANKOVIĆ, BEOČIN-MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST HRANE 94 4,057.07 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000217 PU LJUBA STANKOVIĆ, BEOČIN-ENERGETSKA VREDNOST OBROKA 94 2,940.57 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000218 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE V OBIMA (NOVI ZAHVAT VODE) SA OCENOM UTVRĐIVANJA RADIOLOŠKE ISPRAVNOSTI UZORKA 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000219 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA INĐIJA-ANALIZA VODE V OBIMA (NOVI ZAHVAT VODE) SA OCENOM BEZ UTVRĐIVANJA RADIOLOŠKE ISPRAVNOSTI UZORKA 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000220 JKP VODOVOD ŠID-UZORKOVANJE I ANALIZA KVALITETA VODE ZA PIĆE OBIMA "B" 94 15,812.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000221 JKP VODOVOD ŠID-UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA PIĆE OBIMA "V"-ANALIZA BEZ RADIOAKTIVNOSTI 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000222 JKP VODOVOD ŠID-UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA PIĆE OBIMA "V"-ANALIZA SA RADIOAKTIVNOŠĆU 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000223 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-ODREĐIVANJE ENERGETSKE I BIOLOŠKE VREDNOSTI CELODNEVNOG OBROKA 94 7,692.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000224 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RADNIH POVRŠINA, OPREME I PRIBORA KOJE SU U KONTAKTU SA HRANOM 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000225 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD-MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA RUKU LICA KOJA SU U KONTAKTU SA HRANOM 94 3,920.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000226 UZORKOVANJE, ANALIZA I STRUČNO MIŠLJENJE O KVALITETU VODE ZA PIĆE OBIMA V-SA RADIOLOGIJOM 94 40,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
10000227 UZORKOVANJE, ANALIZA I STRUČNO MIŠLJENJE O KVALITETU VODE ZA PIĆE OBIMA V-BEZ RADIOLOGIJE 94 30,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000001 IZRADA CELODNEVNOG JELOVNIKA ZA DECU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000002 IZRADA PREDLOGA SASTAVA ŠKOLSKOG DOPUNSKOG OBROKA 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000003 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U PRODUŽENOM BORAVKU ŠKOLA 94 38,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000004 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U USTANOVAMA ZA SOCIJALNO UGROŽENE 94 12,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000005 IZRADA CELODNEVNE MEDICINSKE NUTRITIVNE TERAPIJE (MNT) ZA ZDRAVSTVENE I BOLNIČKE USTANOVE 94 5,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000006 IZRADA MIŠLJENJA O ENERGETSKOJ HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U ZDRAVSTVENIM I BOLNIČKIM USTANOVAMA 94 38,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000007 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA NA ZELENIM PIJACAMA 94 18,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000011 UZIMANJE UZORAKA BRISEVA 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000014 IZRADA MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000015 IZRADA MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ IPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000017 IZRADA MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI BRISEVA 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000018 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 94 42,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000019 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI ŠKOLSKE UŽINE 94 28,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000020 PLANIRANJE TEREN.ISTRAŽ.ZA PRIKUP.PODATAKA O SANITARNO-HIG.STANJU OBJEKTA DRUŠTVENE ISHRANE 94 12,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000021 TERENSKO ISTRAZIVANJE I PRIKUPLJANJE PODATAKA O SANITARNO-HIG.STANJU OBJEKATA DRUŠ.ISHRANE 94 17,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000022 IZRADA ELABORATA O SANITARNO-HIGIJENSKOM STANJU OBJEKATA DRUŠTVENE ISHRANE 94 36,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000023 IZRADA PREDLOGA ZA POBOLJŠANJE SANITARNO-HIGIJENSKOG STANJA OBJEKATA DRUŠTVENE ISHRANE 94 36,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000024 UVOĐENJE U PRAKSU PREDLOGA MERA ZA POB.SANIT-HIG.STANJA U OBJ.DRUŠ.ISHR.PO 1 H ZA 1 UČENIK 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000025 IZRADA MESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERGETSKOJ VREDNOSTI NAM.U PREDŠKOLSKOJ/ŠKOLSKOJ UST. 94 5,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000026 IZRADA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERG VREDNOSTI NAMIRNICA U PREDŠ./ŠKOLSKOJ USTAN. 94 5,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000027 IZRADA ŠESTOMESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERG.VRED.NAMIRNICA U PREDŠKOLSKOJ/ŠKOLSKOJ UST. 94 5,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000028 ISPITIVANJE PRISUSTVA GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA U NAMIRNICAMA LABORATORIJSKE ANALIZE 94 7,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000029 SPECIJALISTIČKI PREGLED PRVI 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000030 SPECIJALISTIČKI PREGLED KONTROLNI 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000031 ANTROPOMETRIJSKO MERENJE I IZRAČUNAVANJE INDEKSA TELESNE UHRANJENOSTI 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000032 MEDICINSKA NUTRITIVNA TERAPIJA- IZRADA INDIVIDUALNOG PLANA ISHRANE 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000033 S-T3 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000034 S-T4 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000035 S-TSH 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000036 S-Free T3 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000037 S-Free T4 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000038 S-Anti-TPO 94 750.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000039 S-Tireoglobulin 94 750.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000040 S-PSA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000041 S-Free PSA 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000042 S-CA 125 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000043 S-CA 15-3 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000044 S-GLUKOZA 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000045 OGTT (2 X VAĐENJE KRVI) 94 350.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000046 SUK PP (1 X VAĐENJE KRVI) 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000047 S-UREA 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000048 S-KREATININ 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000049 S-MOKRAĆNA KISELINA 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000050 S-BILIRUBIN UKUPNI 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000051 S-UKUPNI PROTEINI BIURET 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000052 S-HOLESTEROL 94 110.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000053 SHDL HOLESTEROL 94 110.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000054 S-LDL HOLESTEROL 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000055 S-TRIGLICERIDI 94 110.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000056 S-MAGNEZIJUM 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000057 S-GVOZĐE 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000058 K-GLIKOOZILIRANI HB 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000059 P-GLIKOZILIRANI PROTEINI 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000060 S-ALT(GPT) 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000061 SAST(GOT) 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000062 Y-GT 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000063 KOMPLETNA ANALIZA URINA 94 50.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000064 SEDIMENT 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000065 S-APO B 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000066 S-APO A1 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000067 S-APO A2 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000068 JAT (ATEROGENI INDEX) 94 20.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000069 SEDIMENTACIJA ERITROCITA (SA VAĐENJEM KRVI) 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000070 KKS 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000071 CRP - HS 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000072 FIBRINOGEN 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000073 LDL-HOL-RAČUNSKI 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000075 RAZVOĐENJE I ISPIS REZULTATA 94 10.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000076 CENTRIFUG. KRVI I ODVAJANJE SERUMA 94 10.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000077 VAĐENJE KRVI IZ VENE 94 50.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000078 VAĐENJE KRVI IZ PRSTA 94 30.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000079 GLUKOZA KVALITATIVNO - URIN 94 20.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000080 CRP (C-REAKTIVNI PROTEIN) 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000081 LIPIDNI STATUS (HOL + TG + HDL-HOL + LDL-HOL + INDEX + VAĐENJE KRVI) 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000082 HEPATOGRAM (ALT + AST + -GT + UK.BILIRUBIN) 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000083 KOMPLETAN URIN (HEMIJSKI PREGLED + SEDIMENT) 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000084 HDL - HOLESTEROL - DIREKTNI 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000085 ODREĐIVANJE OZONA 94 590.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000086 ODREĐIVANJE VODONIK-SULFIDA 94 590.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000087 ODREĐIVANJE KOLIČINE AEROSEDIMENTA 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000088 ODREĐIVANJE RASTVORLJIVIH MATERIJA U AEROSEDIMENTU 94 280.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000089 ODREĐIVANJE NERASTVORLJIVIH MATERIJA U AEROSEDIMENTU 94 280.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000090 PH AEROSEDIMENTA 94 190.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000091 ELEKTROPROVODLJIVOST AEROSEDIMENTA 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000092 KALCIJUM U AEROSEDIMENTU 94 220.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000093 SO4 U AEROSEDIMENTU 94 180.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000094 HLORIDI U AEROSEDIMENTU 94 155.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000095 NH3 U AEROSEDIMENTU 94 190.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000096 OLOVO U AEROSEDIMENTU 94 514.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000097 KADMIJUM U AEROSEDIMENTU 94 514.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000098 CINK U AEROSEDIMENTU 94 514.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000099 NITRATI U AEROSEDIMENTU 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000100 ŽARENI OSTATAK U AEROSEDIMENTU 94 485.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000101 ODREĐIVANJE KOLIČINE SUSPENDOVANIH MATERIJA U VAZDUHU 94 280.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000102 ODREĐIVANJE SADRŽAJA OLOVA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000103 ODREĐIVANJE SADRŽAJA KADMIJUMA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000104 ODREĐIVANJE SADRŽAJA MANGANA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000105 ODREĐIVANJE SADRŽAJA CINKA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000106 ODREĐIVANJE SADRŽAJA NIKLA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000107 ODREĐIVANJE SADRŽAJA HROMA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000108 ODREĐIVANJE SADRŽAJA ARSENA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000109 ODREĐIVANJE SO2 U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000110 ODREĐIVANJE NO2 U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 590.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000111 ODREĐIVANJE PB U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 770.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000112 ODREĐIVANJE UGLJOVODONIKA, BTEX, U VAZDUHU 94 4,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000113 ODREĐIVANJE FORMALDEHIDA U 24-ČASOVNIM UZORCIMA VAZDUHA 94 590.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000114 ODREĐIVANJE POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH UGLJOVODONIKA U UZORCIMA VAZDUHA 94 4,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000115 ODREĐIVANJE ČAĐI U UZORKU VAZDUHA 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000116 ORGANOLEPTIČKI NALAZ 94 230.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000117 KOMENTAR REZULTATA ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000118 UTVRDIVANJE NETO MASE PROIZVODA (MERENJE NA TEHNICKOJ VAGI) 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000119 MERENJE NA ANALITIČKOJ VAGI 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000120 ODREĐIVANJE VLAGE 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000121 VLAGA KOD HLEBA 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000122 ODREĐIVANJE PEPELA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000123 ODREĐIVANJE PESKA 94 680.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000124 ODREĐIVANJE MASTI PO SOXLET-U 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000125 ODREĐIVANJE MASTI BUTIROMETROM 94 220.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000126 ODREĐIVANJE BELANČEVINA 94 780.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000127 ODREĐIVANJE ŠEĆERA POSLE INVERZIJE 94 360.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000128 TITRIMETRIJSKA ODREĐIVANJA 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000129 HROMATOGRAFIJA NA HARTIJI 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000130 TLC HROMATOGRAFIJA 94 610.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000131 EKSTRAKCIJE 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000132 SPEKTROFOTOMETRIJA UV/VIS 94 580.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000133 DESTILACIJE 94 360.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000134 HOMOGENIZACIJA UZORKA 94 88.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000135 REFRAKTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000136 MIKROSKOPSKI PREGLED NAMIRNICA 94 250.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000137 ODREĐIVANJE POJEDINIH SADRŽAJA FIZIČKIM ODVAJANJEM 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000140 JEDNOSTAVNE KVALITATIVNE REAKCIJE ZA DOKAZIV ANJE POJEDINIH SUPSTANCI 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000141 SLOŽENA KVALITATIVNA ODREĐIVANJA REAKCIJE ZA DOKAZIVANJE POJEDINIH SUPSTANCI 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000142 BODOVANJE HLEBA 94 350.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000143 RAČUNSKO IZRAČUNAVANJE PARAMETARA 94 66.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000145 ODREĐ.OSTATKA GRUPA PESTIC.(ORGANOHLORNIH, ORGANOFOSFORNIH, TRIJAZINSKIH I AZOTNIH) U MESU, MESNIM PROIZV.MLEKU, MLEČNIM PROIZV.GOTOVOJ HRANI I MASTI 94 10,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000146 ODREĐIVANJE OSTATKA GRUPA PESTICIDA (ORGANOHLORNIH, ORGANOFOSFORNIH,TRIJAZINSKIH I AZOTNIH) U PROIZVODIMA BILJNOG POREKLA I DEČJOJ HRANI 94 10,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000147 ODREĐIVANJE NITRITA - SPEKTROFOTOMETRIJSKI U NAMIRNICAMA 94 890.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000148 ODREĐIVANJE NITRATA- SPEKTROFOTOMETRIJSKI U NAMIRNICAMA 94 1,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000149 ODREĐIVANJE FOSFATA (SPALJIVANJE) U NAMIRNICAMA 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000150 ODREĐIVANJE FOSFATA 94 710.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000151 ODREĐIVANJE ETANOLA 94 520.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000152 ODREĐIVANJE MALIH KOLIČINA ETANOLA 94 650.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000155 ODREĐIVANJE KALIJUM JODIDA (U KUH.SOLI) 94 550.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000156 ODREĐIVANJE SUMPOR DIOKSIDA - SO2 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000157 ODREĐIVANJE PH VREDNOSTI - NAMIRNICE I PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 94 220.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000158 ODREĐIVANJE NA-GLUTAMINATA 94 370.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000159 ODREĐIVANJE KISELINSKOG STEPENA 94 370.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000160 ODREĐIVANJE PEROKSIDNOG BROJA 94 370.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000161 ODREĐIVANJE SAPONIFIKACIONOG BROJA 94 420.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000162 ODREĐIVANJE HIDROKSILNOG BROJA 94 420.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000163 ODREĐIVANJE JODNOG BROJA 94 370.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000164 ODREĐIVANJE FLUORA 94 660.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000165 ODREĐIVANJE RELATIVNE GUSTINE 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000166 ODREĐIVANJE PARAMETRA PO FARMAKOPEJI 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000167 ODREĐIVANJE SULFATNOG PEPELA 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000168 ODREĐIVANJE CIJANIDA (U PIĆIMA) 94 1,120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000169 ODREĐIVANJE METANOLA 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000171 ODREĐIVANJE VEŠTAČKIH ZASLAĐIVAČA (SAHARIN, ASPARTAM, ACESULFAM K) HPLC TEHNIKA 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000172 BODOVANJE KAFE 94 1,450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000173 ODREĐIVANJE ISPARLJIVIH KISELINA 94 670.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000174 ODREĐIVANJE VITAMINA C 94 370.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000175 ODREĐIVANJE KAPSANTINA U PAPRICI 94 690.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000177 ODREĐIVANJE KOFEINA HPLC 94 1,440.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000178 ODREĐIVANJE HIDROKSIMETIL FURFUROLA - HMF 94 650.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000179 ODREĐIVANJE CELULOZE 94 1,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000180 ODREĐIVANJE EKSTRAKTA OSNOVNE SLADOVINE /U PIVU/ 94 720.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000181 ODREĐIVANJE MRAVLJE KISELINE 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000183 ODREĐIVANJE NEOSAPUNJIVIH MATERIJA 94 650.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000184 ODREĐIVANJE TEŠKIH METALA - PRIPREMA 94 440.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000185 ODREĐIVANJE 1 METALA (PLAMENA T.) - AAS 94 770.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000186 ODREĐIVANJE ŽIVE HG U HRANI I POU (DMA) 94 760.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000187 ODREĐIVANJE ARSENA - AS- AAS - HIDRIDNA TEHNIKA 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000188 ODREĐIVANJE UKUPNIH TEŠKIH METALA 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000189 ODREĐIVANJE SLOBODNIH ALKALIJA 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000190 ODREĐIVANJE POVRŠINSKIH AKTIVNIH MATERIJA 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000191 ODREĐIVANJE FORMALDEHIDA 94 1,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000192 ODREĐIVANJE SILIKATA 94 860.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000193 ODREĐIVANJE UKUPNE MIGRACIJE 94 560.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000194 ODREĐIVANJE ESTARSKOG BROJA 94 840.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000195 ODREĐIVANJE FENOLA - PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 94 980.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000197 ODREĐIVANJE ODNOSA FILA I TESTA 94 180.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000198 ODREĐIVANJE SADRŽAJA TESTENINE KOJA KUVANJEM PRELAZI U TALOG 94 590.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000199 IDENTIFIKACIJA VEŠTAČKIH BOJA (PAPIRNA/TLC HROMATOGRAFIJA) 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000200 ODREĐIVANJE UŽEGLOSTI PO TEUFELU 94 190.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000201 ODREĐIVANJE LUTEINA 94 220.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000202 ODREĐIVANJE OPTIČKOG BELILA - KVALITATIVNA REAKCIJA 94 190.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000203 ODREĐIVANJE AKTIVNOG KISEONIKA 94 370.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000204 PRIPREMA MODEL RASTVORA 94 190.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000205 ODREĐIVANJE RASTVORLJIVOSTI 94 182.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000206 ODREĐIVANJE REAKCIJE NA ALKALIJE 94 62.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000207 RELATIVNI SADRŽAJI PROTEINA VEZIVNOG TKIVA U PROTEINIMA MESA - HIDROKSI PROLIN 94 2,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000208 MIŠLJENJE, KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU ... ODELJENJA LAB.SLUŽBI NA OSNOVU LITERAT.POD 94 750.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000209 ODREĐIVANJE ENERGETSKE VREDNOSTI GOTOVIH OBROKA 94 2,564.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000210 ODREĐIVANJE ETARSKIH ULJA PO KLEVENDZERU 94 720.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000211 TEOBROMIN 94 1,250.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000212 INTENZITET BOJE U EBC JEDINICAMA 94 580.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000213 JODNA PROBA NA SKROB 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000214 KININ HLORID 94 580.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000215 MATERIJE NERASTVORLJIVE U VODI, KISELINAMA 94 525.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000216 SADRŽAJ UKUPNIH KISELINA 94 608.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000217 BOJA ŠEĆERA 94 611.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000218 NACL (VOLUMETRIJSKI) 94 265.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000219 PREDLOG DEKLARACIJE NA OSNOVU SASTAVA, SPECIFIKACIJE UZORKA 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000220 JEDNOSTAVNA PRIPREMA UZORKA ZA ODREĐIVANJE KVALITATIVNOG SASTAVA 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000221 ODREĐIVANJE SADRŽAJA SUPSTANCI (GC-MS TEHNIKA) 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000222 UTVRĐIVANJE NEPOZNATOG SASTAVA SUPSTANCE PRIMENOM GC-MSD TEHNIKE 94 8,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000223 UTVRĐIVANJE NEPOZNATOG SASTAVA SUPSTANCE PRIMENOM KOMBINOVANIH TEHNIKA 94 16,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000224 OPŠTI PARAMETRI OTPADNIH VODA 94 1,638.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000225 TEMPERATURA VODE 94 17.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000226 BOJA VODE 94 25.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000227 MIRIS VODE 94 13.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000228 MUTNOĆA VODE 94 41.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000229 PH VREDNOST VODE 94 90.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000230 UTROŠAK KMN04 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000231 ISPARNI OSTATAK 94 242.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000232 ISPRANI OSTATAK (RAČUNSKI) 94 16.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000233 ELEKTROPROVODLJIVOST 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000234 MINERALNA ULJA - SPEKTROFOTOMETRIJA IR 94 4,612.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000235 AMONIJAK 94 190.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000236 NITRITI 94 190.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000237 NITRATI 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000238 HLORIDI 94 115.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000239 REZIDUALNI HLOR 94 119.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000240 METALI-SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE HROM CR+6 94 221.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000241 METALI-AAS/ICP-MS (MANGAN,OLOVO,KAMDIJUM,CINK,BAKAR,HROM-UKUPNI,NIKL,ALUMINIJUM,BARIJUM,KOBALT,STRONCIJUM, GVOŽĐE, KALAJ, SREBRO, SELEN, ANTIMON, BOR, ŽIVA, ARSEN - PO METALU 94 514.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000242 METALI-ŽIVA (Hg) DMA 94 530.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000243 METALOIDI - ARSEN (HIDRIDNA TEHNIKA) 94 790.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000244 SULFATI 94 176.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000245 FOSFATI 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000246 FLUORIDI-POTENCIOMETRIJSKI 94 262.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000247 "P" ALKALITET 94 96.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000248 "M" ALKALITET 94 96.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000249 UKUPNA TVRDOĆA 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000250 STALNA TVRDOĆA 94 127.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000251 KARBONATNA TVRDOĆA 94 75.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000252 KALCIJUM 94 124.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000253 MAGNEZIJUM (RAČUNSKI) 94 75.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000254 NATRIJUM 94 222.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000255 KALIJUM 94 222.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000256 HIDROKARBONATI (RAČUNSKI) 94 75.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000257 KARBONATI (RAČUNSKI) 94 75.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000258 UGLJENDIOKSID (RAČUNSKI) 94 75.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000259 CIJANIDI 94 390.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000260 SULFIDI (KVALITATIVNO) 94 25.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000261 SULFIDI (KVANTITATIVNO) 94 175.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000262 SILICIJUMDIOKSID 94 140.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000263 JODIDI 94 433.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000264 RASTVORNI KISEONIK 94 140.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000265 ZASIĆENJE KISEONIKOM 94 75.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000266 FENOLI - VODE 94 705.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000267 DETERDŽENTI 94 676.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000268 VIDLJIVE MATERIJE 94 25.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000269 ŽARENI OSTATAK 94 485.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000270 SUSPENDOVANE MATERIJE 94 433.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000271 TALOŽIVE MATERIJE 94 51.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000272 HEMIJSKA POTROŠNJA KISEONIKA (HPK) 94 385.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000273 BIOLOŠKA POTROŠNJA KISEONIKA NAKON 5 DANA (BPK) 94 396.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000274 MASTI I ULJA (ETARSKI ILI UGLJENTETRAHLORIDNI EKSTRAKT) 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000275 UKUPNI AZOT 94 416.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000276 AMONIJAK - DESTILACIJOM 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000277 ORGANOHLORNI INSEKTICIDI - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,055.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000278 ORGANOFOSFORNI INSEKTICIDI - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,055.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000279 TRIHALOMETANI (THM) 94 2,055.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000280 POLICIKLIČNIAROMATIČNI UGLJOVODONICI (PAH) - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,055.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000281 POLIHLOROVANI BIFENILI (PCB) 94 2,055.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000282 PRIJEM UZORAKA VODE 94 90.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000283 IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU -KOMENTAR REZULTATA 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000284 OCENA KVALITETA IZLIVENE OTPADNE VODE SA PREGLEDOM MERA 94 1,650.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000285 BTEX U VODAMA, VAZDUHU 94 4,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000286 HEMIJSKA ANALIZA VODE - "A " OBIM 94 2,334.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000287 HEMIJSKA ANALIZA VODE - "B" OBIM 94 6,822.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000288 HEMIJSKA ANALIZA VODE - "V" OBIM 94 23,738.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000289 EVIDENCIJA UČESTALOSTI VOZILA PO JEDNOM MERENJU NIVOA KOMUNALNE BUKE 94 806.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000290 MERENJE BUKE U KOMUNALNOJ SREDINI 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000291 MEZOKLIMATSKA MERENJA 94 330.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000292 MIKROKLIMATSKA MERENJA (CENA PO JEDNOM MERENJU) 94 330.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000293 OCENJIVANJE DELOVANJA BUKE I VIBRACIJA OD IZVORA NA OKOLINU 94 726.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000294 DAVANJE MIŠLJENJA I IZRADA IZVEŠTAJA 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000295 UTVRĐIVANJE AEROSEDIMENTA (LABORATORIJSKE ANALIZE - ZBIRNO) 94 3,952.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000296 ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE CO 94 1,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000297 UZORKOVANJE VODE ZA PIĆE /PO UZORKU/ 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000298 UZORKOVANJE POVRŠINSKE VODE /PO UZORKU/ 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000299 UZORKOVANJE OTPADNE VODE /PO UZORKU/ 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000300 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "A" OBIM SA OCENOM 94 5,040.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000301 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "B" OBIM SA OCENOM 94 10,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000302 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM SA OCENOM 94 29,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000303 UTVR.KONC.SUSP.MAT.U 24-ČAS.UZORC.VAZDUHA SA UTVR.KONC.METALA I METAL.U UZOR.SUSP.ČESTICAMA 94 5,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000304 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH MATERIJA (PO UZORKU) 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000305 SPECIJALISTIČKO MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000306 SPECIJALISTIČKO MIŠLJENJE O KVALITETU POVRŠINSKE VODE 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000307 UTVRĐIVANJE RADIOAKTIVNOSTI UZORKA VODE ZA PIĆE (USLUŽNO, PMF) 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000308 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000309 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 5,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000310 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 15,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000311 IZRADA POJEDINAČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 4,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000312 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 4,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000313 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 5,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000314 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 15,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000315 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 4,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000316 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 5,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000317 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 15,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000318 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE AEROSEDIMENTA 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000319 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ČAĐI U VAZDUHU (PO UZORKU) 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000320 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE SUMPORDIOKSIDA (PO UZORKU) 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000321 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE AZOTDIOKSIDA U /PO UZORKU/ 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000322 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA (PO UZORKU) 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000323 UZOR.VAZDUHA RADI UTVR.KONCENTRACIJE AZOTDIOKSIDA U KRATKOT.UZORCIMA VAZDUHA /PO UZORKU/ 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000324 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVR.KONCENT.OLOVA U KRATKOTRAJNIM UZORCIMA VAZDUHA /PO UZORKU/ 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000325 UZOR.VAZDUHA RADI UT.KON.POLIC.AROM.UGLJOVOD.U UZ.SUSP.ČEST.IZR.KAO BENZO/A/PIREN/PO UZORK 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000326 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE UKUPNIH UGLJOVODONIKA (BTEX) (PO UZORKU) 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000327 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE FORMALDEHIDA (PO UZORKU) 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000328 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA VODONIK-SULFIDA (PO UZORKU) 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000329 ODREĐIVANJE SORBINSKE I BENZOEVE KISELINE,SA-HARINA,K-ACESULFAMA I ASPARTAMA /HPLC/ 94 5,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000330 24-ČASOVNO UZORKOVANJE OTPADNE VODE 94 12,864.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000331 PREVOD IZVEŠTAJA LEKARA SPEC.O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA/PRED.OPŠ.UPOT.NA ENGL.J. 94 1,620.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000332 PREVOD IZV.O OBAV.FIZ.HEM.ANAL.ZDRAV.ISPRAV. NAMIRNICA/PREDMETA OPŠTE UPOTREBE NA ENGL.JEZ 94 1,620.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000333 PREVOD IZV.O OBAV.MIK.ANAL.ZDRAV.ISPRAVNOSTI NAMIRNICA/PREDMETA OPŠTE UPOT.NA ENGLESKI JEZ 94 1,620.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000334 PREVOD IZVEŠTAJA O KONTROLI OTPADNE VODE NA ENGLESKI JEZIK 94 4,050.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000335 PREVOD IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE NA ENGLESKI JEZIK/ 94 24,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000336 PREVOD IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA NA ENGLESKI JEZIK 94 24,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000337 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE NA ENGLESKI JEZIK 94 24,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000338 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE OSNOVNOG "A" OBIMA NA ENGLESKI JEZIK 94 3,240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000339 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE PERIODIČNOG "B" OBIMA NA ENGL.JEZ 94 4,860.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000340 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAV.ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE OBIMA NOVOG ZAHVATA "V" OBIMA NA ENG.JEZ 94 5,670.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000341 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE BAZENA NA ENGLESKI JEZIK 94 4,050.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000342 PREVOD MIŠLJENJA O KVALITETU VODE JAVNIH KUPALIŠTA NA ENGLESKI JEZIK 94 2,430.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000343 IZDAVANJE MIŠLJENJA NA ZAHTEV PRAVOSUDNIH ORGANA /SUD I SL./ 94 12,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000344 IZDAVANJE STRUČNOG MIŠLJENA NA ZAHTEV STRANKE 94 12,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000346 PRIJEM UZORAKA ZA ISPITIVANJE KVALITETA I ZDRAV.ISPRAV.NAMIRNICA, PREDMETA OPŠTE UPOTREBE I BRISEVA 94 120.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000347 ODREĐIVANJE POLIHLOROVANIH BIFENILA-PCB 94 5,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000348 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "A" OBIM SA OCENOM+THM 94 7,095.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000349 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE - GODIŠNJI 94 108,195.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000350 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE - MESEČNI 94 21,639.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000351 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE -PERIODIČNI 94 64,917.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000352 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE -VIŠEGODIŠNJI 94 216,390.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000353 24-ČASOVNO MERENJE NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI 94 15,160.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000354 ODREĐIVANJE TOC-A U VODI 94 1,850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000355 UZORKOVANJE VAZDUHA ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE SUSPENOVANIH ČESTICA PM10 ILI PM2,5 ILI PM1" 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000356 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-NUTRITIVNI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000357 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-INHALACIONI I NUTRITIVNI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000358 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-INHALACIONI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000359 OCENA DEKLARACIJE 94 1,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000360 UZIMANJE UZORAKA NAMIRNICA ZA ANALIZU 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000361 UZIMANJE UZORAKA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA ANALIZU 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000362 ODREĐIVANJE FTALATA 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000363 GAMA-SPEKTROMETRIJSKO ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U UZORKU VODE ZA PIĆE 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000364 ODREĐIVANJE UKUPNE ALFA I BETA AKTIVNOSTI U UZORKU VODE ZA PIĆE 94 9,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000365 PARAMETRI BEZBEDNOSTI HRANE SA VISOKIM SADRŽAJEM HISTIDINA U 1 JEDINICI 94 2,220.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000366 TEST INTOLERANCIJE NA HRANU - 46 VRSTA HRANE 94 9,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000367 ODREĐIVANJE NATRIJUMHLORIDA POTENCIOMETRIJSKI/JONSKO-HROMATOGRAFSKI 94 660.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000368 OCENA ZDRAVSTVENIH IZJAVA 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000369 ODRAĐIVANJE SADRŽAJA OXRATOKSINA "A" 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000370 ODREĐIVANJE SADRŽAJA AFLATOKSINA "B1", "G1", "B2", "G2" 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000371 ODREĐIVANJE SADRŽAJA AFLATOKSINA "M1" 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000372 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM SA OCENOM BEZ MINERALNIH ULJA 94 24,888.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000373 UTVRĐIVANJE KONCENTRACIJE MINERALNIH ULJA U VODI 94 9,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000374 ODREĐIVANJE SADRŽAJA ZEARALENONA 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000375 ODREĐIVANJE SADRŽAJA DEOKSINIVALENOLA 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000376 ODREĐIVANJE SADRŽAJA FUMONIZINA 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000377 ODREĐIVANJE SADRŽAJA PATULINA 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000378 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM SA OCENOM - NOVI ZAHVAT 94 32,890.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000379 INDEKS UGLJOVODONIKA C10-C40 94 4,612.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000380 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-TEKSTIL 94 11.07 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000381 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-SVAKI IDUĆI PROIZVOD ISTOG SASTAVA IZ GRUPE "TEKSTIL" SA MINIMALNIM PROMENAMA 94 8.45 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000382 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-PREHRAMBENI PROIZVODI 94 8.45 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000383 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-PREDMETI ŠIROKE POTROŠNJE (IGRAČKE, KOZMETIKA, DETERDŽENTI, PROIZVODI U NEPOSREDNOM KONTAKTU SA HRANOM I OSTALO) 94 13.68 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000384 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-SVAKI IDUĆI PROIZVOD ISTOG SASTAVA IZ GRUPE "PREDMETI ŠIROKE POTROŠNJE (IGRAČKE, KOZMETIKA, DETERDŽENTI, PROIZVODI U NEPOSREDNOM KONTAKTU SA HRANOM I OSTALO)" SA MINIMALNIM PROMENAMA 94 8.45 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000385 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-PREDMETI ŠIROKE POTROŠNJE-JEDNOSTAVNE DEKLARACIJE (KUGLICE, DEKORACIJE, GUMICE ITD.) 94 8.45 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000386 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-SVAKI IDUĆI PROIZVOD ISTOG SASTAVA IZ GRUPE "PREDMETI ŠIROKE POTROŠNJE-JEDNOSTAVNE DEKLARACIJE (KUGLICE, DEKORACIJE, GUMICE ITD.)" SA MINIMALNIM PROMENAMA 94 6.36 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000387 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-BIOCIDI, ELEKTRONIČKI UREĐAJI, MALI KUĆNI APARATI 94 8.45 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000388 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-SVAKI IDUĆI PROIZVOD ISTOG SASTAVA IZ GRUPE "BIOCIDI, ELEKTRONIČKI UREĐAJI, MALI KUĆNI APARATI" SA MINIMALNIM PROMENAMA 94 6.36 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000389 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE  OSNOVNI OBIM A 94 1,540.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000390 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE  PERIODIČNI OBIM B 94 2,250.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000391 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE  NOVI ZAHVAT OBIM V 94 2,450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000392 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE  HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE INDIKACIJE OBIM G 94 3,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000393 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE BAZENA 94 1,950.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000397 DOKAZIVANJA FERUGINOZNIH BAKTERIJA U VODI 94 550.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000398 OBRADA VODE MEMBRAN FILTER METODOM 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000399 ANALIZA HRANE ILI VODE NA PRISUSTVO INSEKATA I/ILI PARAZITA 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000400 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORAKA VODE ZA PIĆE 94 375.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000401 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA POVRŠINSKIH ILI OTPADNIH VODA 94 1,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000402 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORAKA- HRANA 94 375.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000403 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA KOZMETIČKIH PROIZVODA 94 1,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000404 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA KOZMETIČKIH PROIZVODA - UVOZ 94 2,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000405 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA KOZMETIČKIH PROIZVODA - SUPERANALIZA 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000406 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000407 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORKA- PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 375.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000408 MIKOLOŠKO ISPITIVANJE VAZDUHA 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000409 BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE VAZDUHA  SEDIMENTACIONI METOD 94 910.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000410 ODREĐIVANJE STERILNOSTI MATERIJALA 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000411 PROVERA EFEKTA STERILIZACIJE BIOLOŠKOM METODOM 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000412 ISPITIVANJE VREDNOSTI DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA SA 4 SOJA 94 4,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000413 ODERĐIVANJE BROJA BAKTERIJA U 1ML MEZOFILNE ILI PSIHROFILNE 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000414 BIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE 94 900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000415 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA LISTERIAE MONOCYTOGENES DEO 2: METODA ODREĐIVANJA BROJA SRPS EN ISO 11290-2:2010 94 1,760.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000416 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA LISTERIAE MONOCYTOGENES DEO 1: METODA OTKRIVANJA. SRPS EN ISO 11290-1:2010 94 3,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000417 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE SUSPEKTNOG BACILLUS CEREUS METODA BROJANJA KOLONIJA NA 30 C. SRPS EN ISO 7932:2009 94 1,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000418 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA -GLUKURONIDAZA POZITIVNE ESCHERICHIA COLI DEO 2: TEHNIKA BROJANJA KOLONIJA NA 44C POMOĆU 5-BROMO-4-HLORO-3-INDOLIL -D-GLUKURONIDA. SRPS ISO 16649- 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000419 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA ENTEROBACTERIACEAE DEO 1: OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA MPN TEHNIKOM SA PREDOBOGAĆENJEM. SRPS ISO 21528-1:2009 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000420 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA ENTEROBACTERIACEAE DEO 2: METODA BROJANJA KOLONIJA. SRPS ISO 21528-2:2009 94 900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000421 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI OTKRIVANJE ENTEROBACTER SAKAZAKII. SRPS ISO/TS 22964:2009 94 1,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000422 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA KOAGULAZA POZITIVNIH STAFILOKOKA (STAPHYLOCOCCUS AUREUS I DRUGE VRSTE) DEO 1: TEHNIKA UPOTREBOM AGARA PO BERD PARKERU. SRPS EN ISO 6888-1:2009 94 1,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000423 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE MIKROORGANIZAMA DEO 1: TEHNIKA BROJANJA KOLONIJA NA 30 C TEHNIKOM NALIVANJA PLOČE SRPS EN ISO 4833-1:2014 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000424 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA SULFITOREDUKUJUĆIH BAKTERIJA KOJE RASTU U ANAEROBNIM USLOVIMA. SRPS ISO 15213:2011 94 1,760.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000425 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA KVASACA I PLESNI - DEO 1: TEHNIKA BROJANJA U PROIZVODIMA SA AKTIVNOŠĆU VODE > 0.95. SRPS ISO 21527-1:2011 94 1,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000426 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA KVASACA I PLESNI - DEO 2: TEHNIKA BROJANJA U PROIZVODIMA SA AKTIVNOŠĆU VODE 0.95. SRPS ISO 21527-2:2011 94 1,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000427 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE SALMONELLA SPP. SRPS EN ISO 6579:2008 94 1,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000428 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA LISTERIAE MONOCYTOGENES DEO 1: METODA OTKRIVANJA. SRPS EN ISO 11290-1:2010 94 2,900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000429 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE SALMONELLA SPP. SRPS EN ISO 6579:2008 94 1,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000430 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA KOAGULAZA POZITIVNIH STAFILOKOKA (STAPHYLOCOCCUS AUREUS I DRUGE VRSTE) DEO 1: TEHNIKA UPOTREBOM AGARA PO BERDN PARKERU. 94 1,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000431 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA ENTEROBACTERIACEAE DEO 2: METODA BROJANJA KOLONIJA. SRPS ISO 21528-2:2009 94 900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000432 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE MIKROORGANIZAMA DEO 1: TEHNIKA BROJANJA KOLONIJA NA 30 C TEHNIKOM NALIVANJA PLOČE SRPS EN ISO 4833-1:2014 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000433 MINERALNE, IZVORSKE I STONE VODE MF METODE - ISO 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000434 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA UKUPNIH KOLIFORMNIH BAKTERIJA. SRPS EN ISO 9308-2:2015 (COLILERT 18) 94 1,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000435 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA UKUPNIH KOLIFORMNIH BAKTERIJA FEKALNOG POREKLA ESCHERICHIA COLI. SRPS EN ISO 9308-2:2015 (COLILERT 18) 94 1,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000436 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA CREVNIH ENTEROKOKA. TEHNOLOGIJA DEFINISANOG SUPSTRATA, ENTEROLERT E, IDEXX 94 1,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000437 UKUPAN BROJ BAKTERIJA IZ POVRŠINSKIH/OTPADNIH VODA 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000438 UKUPAN BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA U POVRŠINSKIM / OTPADNIM VODAMA TEHNIKA MF 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000439 UKUPAN BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA FEKALNOG POREKLA, ESCHERICHIA COLI U POVRŠINSKIM / OTPADNIM VODAMA TEHNIKA MF 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000440 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA CREVNIH ENTEROKOKA TEHNIKAMF 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000441 BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE BRISEVA 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000442 MIKOLOŠKO ISPITIVANJE BRISEVA 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000443 RAD TEHNIČARA - SSS 94 570.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000444 RAD TEHNIČARA/INŽENJERA - VŠS 94 743.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000445 RAD TEHNIČARA/INŽENJERA - VSS 94 971.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000446 KILOMETRAŽA 94 44.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000447 ČOKOLADNI AGAR U PETRI PLOČAMA 55MM 94 37.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000448 USLUGA PRIPREME UTI AGARa U PETRI PLOČAMA OD 90 MM 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000449 USLUGA PRIPREME AGARA ZA IZOLACIJU PATOGENIH STAFILOKOKA OD 90 MM 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000450 MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI BEZBEDNOSTI HRANE 94 2,780.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000451 MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI BEZBEDNOSTI I PROCESNE HIGIJENE 94 4,520.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000452 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA BRISEVA 94 1,820.50 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000453 TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU INSTITUTA (OBUHVATA DO TRI KILOGRAMA OTPADA, A SVAKA NAREDNA KOLIČINA DO KILOGRAMA, PLAĆA SE 300,00 DINARA PREMA ŠIFRI 94000457) 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000454 PREUZIMANJE, TRANSPORT I TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU INSTITUTA (OBUHVATA DO TRI KILOGRAMA OTPADA A SVAKA NAREDNA KOLIČINA DO KILOGRAMA, PLAĆA SE 350,00 DINARA PREMA ŠIFRI 94000458) 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000455 TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU NARUČIOCA (OBUHVATA DO TRI KILOGRAMA OTPADA A SVAKA NAREDNA KOLIČINA KILOGRAMA, PLAĆA SE DO 200,00 DINARA PREMA ŠIFRI 94000459 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000456 PREUZIMANJE, TRANSPORT I TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU NARUČIOCA (OBUHVATA DO TRI KILOGRAMA OTPADA A SVAKA NAREDNA KOLIČINA DO KILOGRAMA, PLAĆA SE 250,00 DINARA PREMA ŠIFRI 94000460 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000457 TRETMAN SVAKOG KILOGRAMA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA, UPAKOVANOG U AMBALAŽU INSTITUTA, KOJI PRELAZI MASU OD 3 KILOGRAMA PREMA ŠIFRI94000453 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000458 PREUZIMANJE, TRANSPORT I TRETMAN SVAKOG KILOGRAMA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA, UPAKOVANOG U AMBALAŽU INSTITUTA , KOJI PRELAZI MASU OD 3 KILOGRAMA PREMA ŠIFRI 94000454 94 350.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000459 TRETMAN SVAKOG KOLOGRAMA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU NARUČIOCA, KOJI PRELAZI MASU OD 3 KILOGRAMA PREMA ŠIFRI 94000455 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000460 PREUZIMANJE, TRANSPORT I TRETMAN SVAKOG KILOGRAMA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽUNARUČIOCA, KOJI PRELAZI MASU OD 3 KILOGRAMA PREMA ŠIFRI 94000456 94 250.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000461 USLUGA PRIPREME ANDRADE DEKSTOZA PEPTONSKE VODE-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000462 USLUGA PRIPREME ANDRADE LAKTOZA PEPTONSKE VODE-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000463 USLUGA PRIPREME ANDRADE MALTOZA PEPTONSKE VODE EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000464 USLUGA PRIPREME ANDRADE PEPTONSKE VODE-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000465 USLUGA PRIPREME ANDRADE SAHAROZA PEPTONSKE VODE-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000466 USLUGA PRIPREME BAIRD PARKER AGAR PLOČE 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000467 USLUGA PRIPREME BAZE ZA KCN BUJON-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000468 USLUGA PRIPREME KRVNOG AGARA-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000469 USLUGA PRIPREME BRILIJANT ZELENOG AGAR-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000470 USLUGA PRIPREME BRILIJANT ZELENOG ŽUČNOG BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000471 USLUGA PRIPREME BRAIN HEART INFLUSUM BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000472 USLUGA PRIPREME UREE PO CHRISTENSENU-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000473 USLUGA PRIPREME KOLUMBIJA KRVNOG AGARA ZA CAMPYLOBACTER-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000474 USLUGA PRIPREME ČOKOLADNOG AGARA-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000475 USLUGA PRIPREME DEKSTROZNOG BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000476 USLUGA PRIPREME ENDO AGARA-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000477 USLUGA PRIPREME ESKULIN BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000478 USLUGA PRIPREME FENI ALANIN AGARA-PLOČA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000479 USLUGA PRIPREME HRANLJIVOG AGARA-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000480 USLUGA PRIPREME HRANLJIVOG AGARA/KOSI AGAR/-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000481 USLUGA PRIPREME HRANLJIVOG BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000483 USLUGA PRIPREME KLIGREROVOG DVOSTRUKOG ŠEĆERA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000484 USLUGA PRIPREME MAC CONKEY AGARA-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000485 USLUGA PRIPREME MAC CONKEY BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000486 USLUGA PRIPREME METIL CRVENO VOGES PROSKALER PODLOGE 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000487 USLUGA PRIPREME MUELLER HINTON AGARA/BEZ KRVI/PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000488 USLUGA PRIPREME MUELLER HINTON AGARA/SA KRVI/-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000490 PEPTONSKA VODA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000492 USLUGA PRIPREME PODLOGE ZA UKUPAN BROJ BAKTERIJA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000493 USLUGA PRIPREME RUSELLOVOG DVOSTRUKOG ŠEĆERA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000494 USLUGA PRIPREME SABOURAUD DEKSTROZNOG AGRARA SA CHLORAMPHENICOLOM-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000495 USLUGA PRIPREME SABOURAUD MALTOZNOG AGARA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000498 USLUGA PRIPREME SELENIT BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000499 USLUGA PRIPREME SIMONSOV CITRATNOG AGARA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000500 USLUGA PRIPREME SLANOG BUJON SA 10 % NaCl-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000501 USLUGA PRIPREME SS AGARA-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000502 USLUGA PRIPREME SULFITNOG AGARA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000503 USLUGA PRIPREME TCBS PODLOGE-PLOČA 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000504 USLUGA PRIPREME TIOGLIKOLATNE PODLOGA SA DEKSTROZOM-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000505 USLUGA PRIPREME TODD HEVIT BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000507 USLUGA PRIPREME TRIPTON SOJA BUJONA-EPRUVETA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000509 USLUGA PRIPREME SIM AGARA 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000510 USLUGA PRIPREME FIZIOLOŠKOG RASTVORA OD 4,5 ML 94 55.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000511 USLUGA PRIPREME ŽUČ ESKULIN AZID AGARA U PETRI PLOČAMA OD 90 MM 94 53.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000512 Kontinuirano merenje zagaujućih materija u vazduhu automatskom mernom stanicom - 1 dan 94 7,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000513 Odreivanje 1,2-dihloretana,trihloretena i tetrahloretena u vodi 94 2,055.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000514 Odreivanje trihalometana (THM) i 1,2-dihloretana,trihloretena i tetrahloretena u vodi 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000515 Odreivanje metil-tercbutiletra u vodi 94 2,055.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000516 Odreivanje jona u vodi tehnikom jonske hromatografije (natrijum,kalijum,kalcijum,magnezijum,amonijum jon,bromidi,hloridi,nitrati,nitriti,sulfati,jodidi,hlorati,hloriti,bromati)- po jonu 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000517 Priprema uzorka voda za odreivanje toksi nih metala,tehnika ICP-MS-(mikrotalasna digestija) 94 1,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000518 Priprema uzorka hrane za odreivanje toksi nih metala,tehnika ICP-MS-(mikrotalasna digestija) 94 1,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000519 Odreivanje toksi nih metala u hrani tehnika ICP-MS (As,Cd,Cu,Pb,Zn,Hg,Fe,Sn) - po metalu 94 750.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000520 Odreivanje vešta kih boja (HPLC-UV/VIS) 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000521 Odreivanje konzervansa (Na-benzoat/benzoeva kiselina i/ili K-sorbat/sorbinska kiselina) (HPLC-UV/VIS) 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000522 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE OTVORENIH BAZENA / UKUPNO 94 3,974.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000523 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZATVORENIH BAZENA / UKUPNO 94 6,029.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000524 ODREĐIVANJE LEGIONELLAE PNEUMOPHILAE U VODI BAZENA 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000525 UZORKOVANJE VODE ZA PIĆE NA TERENU 94 550.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000526 UZORKOVANJE POVRŠINSKE VODE NA TERENU 94 650.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000527 UZORKOVANJE OTPADNE VODE NA TERENU 94 850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000528 A OBIM/UKUPNO-VODA ZA PIĆE 94 5,390.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000529 B OBIM/UKUPNO-VODA ZA PIĆE 94 10,650.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000530 V OBIM/UKUPNO-VODA ZA PIĆE 94 29,850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000531 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA A OBIMA/UKUPNO 94 1,890.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000532 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA B OBIMA/UKUPNO 94 2,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000533 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA V OBIMA/UKUPNO 94 2,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000534 HEMIJSKA ANALIZA A OBIMA/UKUPNO 94 2,684.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000535 HEMIJSKA ANALIZA B OBIMA/UKUPNO 94 7,172.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000536 HEMIJSKA ANALIZA V OBIMA/UKUPNO 94 24,088.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000537 A OBIM-VODA ZA PIĆE/KORISNIK 94 4,490.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000538 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA A OBIMA VODA ZA PIĆE/KORISNIK 94 1,340.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000539 HEMIJSKA ANALIZA A OBIMA VODA ZA PIĆE/KORISNIK 94 2,134.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000540 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE OTVORENIH BAZENA/KORISNIK 94 3,624.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000541 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE BAZENA/KORISNIK 94 1,340.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000542 HEMIJSKA ANALIZA VODE BAZENA/KORISNIK 94 1,475.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000543 S-CA 19-9 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000544 S-CEA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000545 S-Ukupni IgE 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000546 S-Anti-CCP 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000547 S-Insulin 94 750.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000548 S-Anti-tTG(IgA) 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000549 S-Vit.D (25-OH) 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000550 S-ALP 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000551 S-Amilaza (serum) 94 160.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000552 U-Amilaza (urin) 94 160.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000553 PANEL 1 (Glukoza+kompletan urin+HbA1c) 94 610.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000554 PANEL 2 (Glukoza+kompletan urin+HbA1c+Holesterol+Trigliceridi) 94 760.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000555 VAĐENJE KRVI (Vaenje krvi iz vene/prsta+centrifugiranje+razvodjenje rezultata) 94 70.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000556 ODREĐIVANJE AOX-A U VODI 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000557 ODREĐIVANJE ZASIĆENIH MASNIH KISELINA U UZORCIMA HRANE 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000558 ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUKOZE U UZORCIMA HRANE (HPLC TEHNIKA) 94 1,536.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000559 ODREĐIVANJE SADRŽAJA FRUKTOZE U UZORCIMA HRANE (HPLC TEHNIKA) 94 1,536.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000560 ODREĐIVANJE SADRŽAJA SAHAROZE U UZORCIMA HRANE (HPLC TEHNIKA) 94 1,536.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000561 ODREĐIVANJE ORGANOHLORNIH PESTICIDA, ORAGANOFOSFORNIH PESTICIDA I TRIAZINA U UZORCIMA 94 9,900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000562 ODREĐIVANJE GLUTENA U UZORCIMA HRANE 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000563 IZMENA IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU NA ZAHTEV KORISNIKA 94 5,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000564 IZDAVANJE DUPLIKATA IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU 94 1,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000001 PRIPREMA ZA SRPS EN ISO 15680:2009 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000002 Hlorbenzen 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000003 Etilbenzen 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000004 Ukupni Ksilol (o,m,p-ksilen) 94 1,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000005 Stiren 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000006 1,2-dihlorbenzen 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000007 1,3-dihlorbenzen 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000008 1,4-dihlorbenzen 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000009 1,1,1-trihloretan 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000010 Ugljentetrahlorid 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000011 Vinilhlorid 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000012 Priprema za VDM 0008 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000013 Dibromacetonitril 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000014 Dihloracetonitril 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000015 Trihloracetonitril 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
99000016 Akrilamid 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
95000001 IZDAVANJE POTVRDE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU NA LIČNI ZAHTEV 95 600.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000002 IZDAVANJE UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU NA ENGLESKOM JEZIKU NA LIČNI ZAHTEV 95 1,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000003 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-GODIŠNJI IZVEŠTAJ - NOVI SAD 95 45,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000004 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-GODIŠNJI IZVEŠTAJ-OSTALE OPŠTINE JBO 95 20,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000005 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-IZVEŠTAJ ZA PETOGODIŠNJI PERIOD-NOVI SAD 95 96,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000006 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-IZVEŠTAJ ZA PETOGODIŠNJI PERIOD-OSTALE OPŠTINE JBO 95 35,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000007 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROMOTIVNO-PREVENTIVNOJ DELATNOSTI-NOVI SAD 95 15,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000008 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROMOTIVNO-PREVENTIVNOJ DELATNOSTI-OSTALE OPŠTINE JBO 95 10,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000009 EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA 95 20,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000010 EDUKACIJA NEZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA 95 38,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000011 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU -NOVI SAD 95 45,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000012 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU - VRBAS 95 23,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000013 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU -OSTALE OPŠTINE JBO 95 15,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000014 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD - NOVI SAD 95 96,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000015 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD - VRBAS 95 48,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000016 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD -OSTALE OPŠTINE JBO 95 32,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000017 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - NOVI SAD 95 45,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000018 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - VRBAS 95 23,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000019 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - OSTALE OPŠTINE JBO 95 15,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000020 POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA 95 8,990.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
96000001 UZIMANJE MATERIJALA ZA VIRUSOLOŠKI PREGLED 96 60.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000004 ELISA IgM RUBELLA VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000005 ELISA IgG RUBELLA VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000006 ELISA IgM VIRUS MORBILLA 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000007 ELISA IgG VIRUS MORBILLA 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000008 ELISA IgM CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000009 ELISA IgG CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000010 ELISA IgM TOXOPLASMA GONDII 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000011 ELISA IgG TOXOPLASMA GONDII 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000012 ELISA IgM VIRUS MUMPSA 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000013 ELISA IgG VIRUS MUMPSA 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000014 ELISA IgM RSV 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000015 ELISA IgG RSV 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000016 ELISA IgA PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000017 ELIZA IgG PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000018 ELISA IgM CHLAMYDIA PNEUMONIAE 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000019 ELISA IgG CHLAMYDIA PNEUMONIAE 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000020 ELISA IgM PARVOVIRUS B19 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000021 ELISA IgG PARVOVIRUS B19 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000022 ELISA IgM VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000023 ELISA IgG VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000024 ELISA IgM COXSACKIE B VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000025 ELISA IgG COXSACKIE B VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000026 ELISA IgM EBV VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000027 ELISA IgG EBV VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000028 ELISA IgM ADENO VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000029 ELISA IgG ADENO VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000030 ELISA IgM HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 1 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000031 ELISA IgG HERPES SIMPLAX VIRUS TIP 1 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000032 ELISA IgM HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000033 ELISA IgG HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000043 DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA (DIF) HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 1 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000044 DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA (DIF) HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000052 ELISA IgM ADENO/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000053 ELISA IgG ADENO/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000054 ELISA IgM COXSACKIE B/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000055 ELISA IgG COXSACKIE B/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000057 ELISA IgM PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000059 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000060 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000061 CLIA RUBELLA IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000062 CLIA RUBELLA IgG 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000063 CLIA CMV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000064 CLIA CMV IgG 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000065 CLIA EBV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000066 CLIA EBV IgG 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000067 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG Avidetet 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000068 CLIA RUBELLA IgG Avidetet 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000069 CLIA CMV IgG Aviditet 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000070 ELISA TOXOPLASMA GONDII IgG Aviditet 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000071 ELISA RUBELLA IgG Aviditet 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000072 ELISA CMV IgG Aviditet 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000073 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU EPSTEIN-BARR VIRUSA 96 4,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000074 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HERPES SIMPLEX VIRUSA TIP 1/2 96 4,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000075 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU CYTOMEGALO VIRUSA 96 4,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000076 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS A VIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000077 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS B VIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000078 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS C VIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000079 REAL-TIME PCR ZA GENOTIPIZACIJU HEPATITIS C VIRUSA 96 4,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000080 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HIV VIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000081 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU VISOKORIZIČNIH TIPOVA HUMANIH PAPILOMA VIRUSA (HPV-HR) 96 4,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000082 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ENTEROVIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000083 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ROTAVIRUSA/NOROVIRUSA/ ASTROVIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000084 SERTIFIKAT RUBELLA ELISA IgG 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000085 SERTIFIKAT VARICELLA ZOSTER ELISA IgG 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000086 SERTIFIKAT MORBILLI ELISA IgG 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000087 SERTIFIKAT MUMPS ELISA IgG 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000088 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU NISKORIZIČNIH TIPOVA HUMANIH PAPILOMA VIRUSA (HPV-LR) 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000089 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU TICK-BORNE BOLESTI ( B.burgdorferi, TBEV, A. phagocytophilum, E. chaffeensis/E.muris) 96 4,280.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000090 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU WEST-NILE VIRUSA (Virus groznice Zapadnog Nila) 96 4,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000091 ELISA IgM INFLUENCA A 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000092 ELISA IgG INFLUENCA A 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000093 ELISA IgM INFLUENCA B 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000094 ELISA IgG INFLUENCA B 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000095 ELISA IgM MYCOPLASMA PNEUMONIAE 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000096 ELISA IgG MYCOPLASMA PNEUMONIAE 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000098 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST ZA DIJAGNOSTIKU ROTAVIRUSA/ NOROVIRUSA/ADENOVIRUSA/ASTROVIRUSA IZ FECESA 96 2,200.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000099 SERTIFIKAT ANTI-HCV 96 2,600.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000100 SERTIFIKAT HIV Combo Ag/Ab 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000101 SERTIFIKAT HBs Ag 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000102 HBs Ag 96 800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000103 ANTI-HCV 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000104 HIV Combo Ag/Ab 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000105 WESTERN BLOT (Potvrdni test) NA HIV 96 16,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000106 WESTERN BLOT (Potvrdni test) NA HCV 96 16,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000107 SERTIFIKAT ANTI-HBs 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000108 SERTIFIKAT ANTI-HBe I HBe Ag 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000109 SERTIFIKAT ANTI-HAV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000110 SERTIFIKAT ANTI-HAV Total 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000111 SERTIFIKAT ANTI-HBc Total 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000112 SERTIFIKAT ANTI-HBc IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000113 SERTIFIKAT ANTI-HDV Total 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000114 SERTIFIKAT ANTI-HDV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000115 SERTIFIKAT ANTI-HEV Total 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000116 SERTIFIKAT ANTI-HEV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000117 ANTI-HBs 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000118 ANTI-HBe I HBe Ag 96 1,400.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000119 ANTI-HAV IgM 96 1,550.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000120 ANTI-HAV Total 96 1,050.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000121 ANTI-HBc Total 96 1,050.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000122 ANTI-HBc IgM 96 1,550.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000123 ANTI-HDV Total 96 1,400.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000124 ANTI-HDV IgM 96 1,550.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000125 ANTI-HEV Total 96 1,400.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000126 ANTI-HEV IgM 96 1,555.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000127 POTVRDNI TEST NA HBs Ag 96 1,550.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000128 ELISA IgM WEST-NILE VIRUS 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000129 ELISA IgG WEST-NILE VIRUS 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000130 ELISA WEST-NILE VIRUS IgG Aviditet 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000131 ELISA IgM ZIKA VIRUS 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000132 ELISA IgG ZIKA VIRUS 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000133 ELISA HTLV Ag/Ab 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000134 ELISA IgM ECHO VIRUS 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000135 ELISA IgG ECHO VIRUS 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000136 ELISA IgA ENTEROVIRUSI 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000137 ELISA IgG ENTEROVIRUSI 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000138 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST ZA DIJAGNOSTIKU RSV/ ADENO/ INFLUENCA A/INFLUENCA B VIRUSA IZ RESPIRATORNIH UZORAKA 96 2,200.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000139 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ADENOVIRUSA/ROTAVIRUSA IZ UZORAKA ŽIVOTNE SREDINE 96 22,859.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000140 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU NOROVIRUSA IZ UZORAKA ŽIVOTNE SREDINE 96 22,859.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000141 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU USUTU VIRUSA 96 4,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000142 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ZIKA VIRUSA 96 4,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000143 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU LEGIONELLA PN. 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000144 CLIA HIV COMBO Ag/Ab 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000145 CLIA Anti-HCV 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000146 CLIA HBsAg 96 1,100.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000147 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU INFLUENCA A VIRUSA (sa odreivanjem podtipova virusa) 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000148 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU INFUENCA B VIRUSA (sa odreivanjem podtipova virusa) 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000149 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU NOROVIRUSA G1&G2 iz uzoraka hrane 96 15,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000150 REAL - TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU CORONA VIRUSA (SARS-CoV-2) 96 6,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000151 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST CORONA VIRUS (SARS-COV-2) IgM/IgG 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000152 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA ANTIGEN CORONA VIRUSA (SARS - CoV-2 Ag) 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000153 Serološki test na Corona virus (SARS-Cov-2) IgG 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000154 KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-CoV-2 IMUNOTESTOVIMA U AUTOMATIZOVANOM SISTEMU (CLIA) 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000155 KVALITATIVNO ODREĐIVANJE IgM ANTITELA NA VIRUS SARS-CoV-2 IMUNOTESTOVIMA U AUTOMATIZOVANOM SISTEMU (CLIA) 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000156 KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-CoV-2 IMUNOENZIMSKIM TESTOM (ELISA) 96 1,200.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000157 KVALITATIVNO ODREĐIVANJE IgM ANTITELA NA VIRUS SARS-CoV-2 IMUNOENZIMSKIM TESTOM (ELISA) 96 1,200.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU

Usluge/Cenovnik

Pretraga