Futoška 121, 21102 Novi Sad
 http://www.izjzv.org.rs    e-mail: izjzv@izjzv.org.rsizjzvns@gmail.com

 PIB: 100452714      MB: 08246912      Ž.R.: 840-692667-61 Centrala  +381 (0)21 4897-800
 Faks  +381 (0)21 661-3989
 Direktor  Prof. dr Vladimir Petrović
 +381 (0)21/4897-886
 vladimir.petrovic@izjzv.org.rs direktor@izjzv.org.rs
 Pomoćnik direktora Pomoćnik direktora za  obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost - Prof. dr Svetlana Kvrgić
svetlana.kvrgic@izjzv.org.rs
 Poslovni sekretar  +381 (0)21/4897-886
 poslovni.sekretar@izjzv.org.rs
 Centar za promociju  zdravlja  Načelnik Centra - Doc. dr med. Snežana Ukropina
 +381 (0)21/4897-894
 promocijazdravlja@izjzv.org.rs, snezana.ukropina@izjzv.org.rs
 Centar za higijenu i  humanu ekologiju  Načelnik Centra - Prof. dr Sanja Bijelović
 +381 (0)21/4897-829
 higijena@izjzv.org.rs, sanja.bijelovic@izjzv.org.rs
 Centar za analizu,  planiranje i  organizaciju zdravstvene  zaštite  Načelnik centra - Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović
+381 (0)21/4897-848
 planiranje.zz@izjzv.org.rs,  vesna.jovanovic@izjzv.org.rs
 Centar za informatiku i  biostatistiku u  zdravstvu  Načelnik Centra - Dr sc. med. Miodrag Arsić
 +381 (0)21/4897-864
 biostatistika@izjzv.org.rs, miodrag.arsic@izjzv.org.rs
 Centar za kontrolu i  prevenciju bolesti  Načelnik Centra - Prof. dr Mioljub Ristić
 +381 (0)21/4897-889
 epidemiologija@izjzv.org.rs

 Sanitarni pregledi:
sanitarni.pregledi@izjzv.org.rs
 Centar za  mikrobiologiju  Načelnik Centra - Dr Biljana Milosavljević
 +381 (0)21/4897-901
 mikrobiologija@izjzv.org.rs
 Centar za virusologiju  Načelnik Centra - 
 +381 (0)21/4897-871
 virusologija@izjzv.org.rs
Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove Načelnik Službe - Milan Racić, dipl. ekonomista
 +381 (0)21/4897-828
 milan.racic@izjzv.org.rs
Služba za tehničke i  druge slične poslove  Načelnik Službe - Zoran Topalov, dipl. ing. elektroteh.
 +381 (0)21/4897-862  
 tehnicka@izjzv.org.rs, zoran.topalov@izjzv.org.rs
 Sindikalna organizacija  Predsednik - Tamara Stanković, všs ekonomista
 +381 (0)21/4897-845
 sindikat@izjzv.org.rs, tamara.stankovic@izjzv.org.rs
RADNIM DANOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00

ZA LICA KOJA SE PRIPREMAJU ZA HIRURŠKU INTERVENCIJU
U cilju izbegavanja kontakta sa drugim pacijentima preporučeno vreme za predaju uzoraka za virusološke i bakteriološke analize, kao i za preuzimanje rezultata je od
12.00-19.00 časova radnim danima, a subotom od 11.00-12.00 časova.

Na lični zahtev (iskazan prilikom predaje materijala) rezultate možete dobiti i putem pošte ili elektronske pošte.


CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 11:00 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00
SANITARNI PREGLEDI
prijem materijala 7.00 - 12.00
izdavanje knjižica 12.00 - 14.00
pauza 9.30 - 10.00
Ukoliko se donosi uzorak stolice na pregled, on mora biti u adekvatnoj bočici sa kašikicom koja je pričvršćena na poklopcu.
Više na STRANICI
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
Savetovalište za ishranu
Prijem materijala u biohemijskoj laboratoriji: 7:00 - 9:00
Rad sa pacijentima u Savetovalištu, radnim danom: 7:00 - 14.00
email: savetovaliste@izjzv.org.rs

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 18:30
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00

SUBOTOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00

CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00
ČIME SE MI BAVIMO