Mikrobiološke analize

 

USLUGE NA LIČNI ZAHTEV

CENA

 

BAKTERIOLOŠKE I MIKOLOŠKE ANALIZE

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA GRLA - NEGATIVAN NALAZ

300.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA NOSA - NEGATIVAN NALAZ

300.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA JEZIKA, NEPCA, DESNI I USNE DUPLJE -NEGATIVAN NALAZ

po 350.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED ISPLJUVKA,TRAHEOBRONHIJALNOG ASPIRATA I SL.

400.00

 1.  

URINOKULTURA SA ODREĐIVANJEM CELOKUPNOG BROJA ŽIVIH BAKTERIJA - NEGATIVAN NALAZ

450.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA URETRE, GLANSA, PREPUCIJUMA - NEGATIVAN NALAZ

po 400.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED EJAKULATA,EKSPRIMATA PROSTATE-NEGATIVAN NALAZ

po 400.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA VAGINE, VULVE - NEGATIVAN NALAZ

po 400.00

 1.  

PREGLED VAGINALNOG BRISA NA BAKTERIJSKU VAGINOSU PREGLEDOM BOJENOG PREPARATA

400.00

 1.  

Detekcija Streptococcus agalactiae kod trudnica od 35-37 g.n. vaginalnom i rektalnom brisu

500.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA CERVIKSA - NEGATIVAN NALAZ

400.00

 1.  

Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae

500.00

 1.  

DIJAGNOSTIKA UROGENITALNIH MIKOPLAZMI

1,500.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA OKA - NEGATIVAN NALAZ

400.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA UHA - NEGATIVAN NALAZ

400,00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE - NEGATIVAN NALAZ

450.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE-ANAEROBNO

700.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA KOŽE, PUPKA, PERIANALNE REGIJE, AKNE (svaki uzorak pojedinačno) - NEGATIVAN NALAZ

po 350.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED PUNKTATA,ASPIRATA I DR.TELESNIH TEČNOSTI - NEGATIVAN NALAZ

600.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED LIKVORA - NEGATIVAN NALAZ

600.00

 1.  

DOKAZIVANJE BAKTERIJSKIH ANTIGENA U LIKVORU-MENINGOKIT

2,000.00

 1.  

HEMOKULTURA-NEGATIVAN NALAZ

1000.00

 1.  

HEMOKULTURA SA UVOZNIM PODLOGAMA UZ PRIMENU AUTOMATIZOVANOG SISTEMA

1,300.00

 1.  

KOPROKULTURA (Salmonella/Shigella) - NEGATIVAN NALAZ

400.00

 1.  

PREGLED STOLICE NA CAMPYLOBACTER

400.00

 1.  

PREGLED STOLICE NA YERSINIA ENTEROCOLYTICA

500.00

 1.  

PREGLED STOLCE NA VIBRIO CHOLERAE

700.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA REKTUMA-NEGATIVAN NALAZ

400.00

 1.  

KULTURA NA GLJIVICE

200.00

 1.  

KULTURA NA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

500.00

 1.  

BIOHEMIJSKA IDENTIFIKACIJA GRAM NEGATIVNIH BAKTERIJA

250,00

 1.  

BIOHEMIJSKA IDENTIFIKACIJA GRAM POZITIVNIH BAKTERIJA

200,00

 1.  

DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA - bojeni preparat

 

 1.  

DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA - nativni preparat

200.00

 1.  

IDENTIFIKACIJA BATERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM MALDI TOF

1,000.00

 1.  

IDENTIFIKACIJA UZROČNIKA SEPSI MASENOM SPEKTROMETRIJOM (MALDI-TOF)

2,500.00

 1.  

SEROLOŠKA IDENTIFIKACIJA BETA HEM. STREPTOKOKA KOMERCIJALNIM TESTOM

600.00

 1.  

Serološka identifikacija Salmonella, Shigella, Yersinia

600.00

 1.  

Detekcija toksina Clostridium difficile u stolici ELISA testom

2,000.00

 1.  

Detekcija antigen Aspergillus galaktomanana ELISA testom

2,500.00

 1.  

ANTIBIOGRAM OSNOVNI

300.00

 1.  

ANTIBIOGRAM PROŠIRENI

400.00

 1.  

ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI NA ANTIMIKROBNE LEKOVE BAKTERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM

1,800.00

 1.  

ODREĐIVANJE VREDNOSTI MIK-a (minimalne inhibitorne koncentracije) ZA JEDAN ANTIBIOTIK (E-test)

700.00

 1.  

ODREĐIVANJE VREDNOSTI MIK-a (minimalne inhibitorne koncentracije) za jedan antibiotik BUJON MIKRODILUCIONOM METODOM

1,100.00

 1.  

DOKAZIVANJE METICILIN REZISTENTNIH STAPH. AUREUS-a (MRSA)

1,300.00

 1.  

DETEKCIJA KARBAPENEMAZA ZA GRAM NEGATIVNE BAKTERIJE (fenotipska)

500,00

 1.  

DETEKCIJA KARBAPENEMAZA ZA GRAM NEGATIVNE BAKTERIJE - brzim imunohromatografskim testom (NDM, OXA-48, KPC, IMP, VIM)

2000,00

 1.  

DETEKCIJA BETA-LAKTAMAZA PROŠIRENOG SPEKTRA ZA GRAM POZITIVNE BAKTERIJE (fenotipska)

300,00

 1.  

DETEKCIJA BETA-LAKTAMAZA PROŠIRENOG SPEKTRA ZA GRAM POZITIVNE BAKTERIJE (fenotipska)

300,00

 1.  

ODREDJIVANJE OSETLJIVOSTI GLJIVICA NA ANTIMIKOTIKE

1,600.00

 

PARAZITOLOŠKE ANALIZE

 1.  

PREGLED STOLICE NA CREVNE PARAZITE

300.00

 1.  

PREGLED PERIANALNOG OTISKA NA JAJA PARAZITA

200.00

 1.  

PREGLED STIOLICE NA CREVNE PROTOZOE

350.00

 1.  

PREGLED STOLICE NA STRONGYLOIDES STERCORALIS

600.00

 1.  

PARAZITOLOŠKI PREGLED - MIKROSKOPSKA DIJAGNOSTIKA TRICHOMONAS VAGINALIS

200.00

 1.  

PARAZITOLOŠKI PREGLED OSTALIH UZORAKA (SPUTUM, ŽUČ, URIN I DR.)

600.00

 1.  

PREGLED KRVI NA MALARIJU-RAZMAZ I GUSTA KAP

1,400.00

 

SEROLOŠKE ANALIZE

 1.  

ASTO

400.00

 1.  

LATEX-RF

200.00

 1.  

WAALER-ROSE

200.00

 1.  

SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (TPHA)

400.00

 1.  

SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (RPR)

400.00

 1.  

ELISA NA LAJM BORELOZU IgM

1,000.00

 1.  

ELISA NA LAJM BORELOZU IgG

1,000.00

 1.  

WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgM

2,500.00

 1.  

WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgG

2,500.00

 1.  

ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgA

1,000.00

 1.  

ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgG

1,000.00

 1.  

ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM

1,000.00

 1.  

ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG

1,000.00

 1.  

ELISA NA TOXOCARA CANIS IgG

3,000.00

 1.  

ELISA NA BRUCELLA SPP. IgM

1,500.00

 1.  

ELISA na BRUCELLA SPP. IgG

1,500.00

 1.  

ELISA NA BORDETELLA PERTUSSIS TOKSIN IGG

1,500.00

 1.  

ELISA NA BORDETELLA PERTUSSIS TOKSIN IGA

2,000.00

 1.  

IHA ECHINOCOCCUS

2,000.00

 1.  

VIDALOVA REAKCIJA

1,000.00

 1.  

IFT NA TRICHINELLA SPIRALIS (IgA+IgM+IgG)

1,500.00

 

IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI

 1.  

BRIS GRLA NA STREPTOCOCCUS PYOGENES - BRZI TEST

500.00

 1.  

DOKAZIVANJE Ag HELICOBACTER PYLORI U STOLICI

900.00

 1.  

Detekcija GDH antigena Clostridium difficile u stolici

2,000.00

 1.  

Detekcija toksina Clostridium difficile u stolici imunohromatografskim testom brzi test

700.00

 1.  

BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA MALARIJU

1,200.00

 1.  

BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA CRYPTOSPORIDIUM, GIARDIA, ENTAMOEBA HISTOLYTICA

1,400.00

 1.  

DOKAZIVANJE Ag LEGIONELLA PNEUMOPHILA U URINU

1,500.00

 

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

 1.  

PCR ZA DOKAZIVANJE CHLAMYDIA TRACHOMATIS

3,000.00

 1.  

DOKAZIVANJE BORDETELLA PERTUSIS RT-PCR

6,500.00

 1.  

Real time PCR za dokazivanje Clostridium difficile, gena za produkciju toksina A/B

3,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA GASTROINTESTINALNIH INFEKCIJA

30,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA MENINGITISA/ENCEFALITISA

30,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA SEPSI

30,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA RESPIRATORNIH INFEKCIJA

30,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA PNEUMONIE

30,000.00

 

OSTALE USLUGE

 1.  

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM PREGLEDU - PREVOD NA ENGLESKI JEZIK

500.00

 1.  

USLUŽNA STERILIZACIJA U AUTOKLAVU (PO CIKLUSU STERILIZACIJE)

3,000.00

 1.  

USLUŽNA STERILIZACIJA U AUTOKLAVU (PO JEDINICI MATERIJALA ZA STERILIZACIJU)

200.00

Usluge/Mikrobiološke analize

Pretraga