Cenovnik

Šifra Naziv Tip Cena
91000001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJE HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 1,600.00
91000002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA 91 650.00
91000004 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNAB.STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE 91 1,250.00
91000005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA 91 1,600.00
91000006 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE 91 650.00
91000007 ZDRAV.PREGLED LICA ZAP.NA POSL.ISHRANE I NEGE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OML. I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐENIH KATEGORIJA LICA 91 1,600.00
91000008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA 91 1,600.00
91000009 ZDRAV.PREGL.LICA ZAP.NA POSL.PRUŽ.HIG.NEGE I ULEP.LICA I TELA I NEMEDICINSKIH EST.INTERV. I PROIZVODNJE KOZMETIČKIH SREDSTAVA 91 1,600.00
91000010 SERTIFIKAT O IZVRŠENIM IMUNIZACIJAMA /PO OSOBI/ 91 500.00
91000011 SERTIFIKAT O ZARAZNIM BOLESTIMA /PO OSOBI/ 91 250.00
91000012 POTVRDA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U DOMAĆOJ RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU 91 1,000.00
91000013 OVERA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZA ODREĐENE KATEGORIJE ZAPOSLENIH LICA-MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI 91 100.00
91000049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 800.00
91000050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00
91000051 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI - NOVI SAD 91 60,000.00
91000052 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI-OPŠTINE JBO SA PREKO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 40,000.00
91000053 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI-OPŠTINE JBO DO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 20,000.00
91000054 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE - NOVI SAD 91 60,000.00
91000055 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE-OPŠTINE JBO SA PREKO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 40,000.00
91000056 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE-OPŠTINE JBO DO SEDAM NASELJENIH MESTA OPŠTINE JBO 91 20,000.00
91000057 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA 91 1,000.00
91000058 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA 91 1,300.00
91000059 OVERA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZA ODREĐENE KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA-DOKTORA MEDICINE 91 75.00
91000060 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 1,550.00
91000061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE,PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00
91000062 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 800.00
91000063 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00
91000064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00
91000065 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZVODNJE KOZMET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,000.00
91000066 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 1,345.00
91000067 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 1,650.00
91000068 POTVRDA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U DOMAĆOJ RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU 91 1,000.00
91000601 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00
91000602 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 710.00
91000604 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,310.00
91000605 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00
91000606 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAV. SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠ. ZDRAV. PREGLEDU 91 710.00
91000607 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00
91000608 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00
91000609 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZVODNJE KOZM SREDSTAVA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00
91000649 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED. SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA D. ZDRAVLJA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV.PREGLEDU 91 860.00
91000650 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOM. ZDRAVLJA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV. PREGLEDU 91 2,060.00
91000657 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENATA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,060.00
91000658 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,360.00
91000660 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,610.00
91000661 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA -SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,060.00
91000662 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 850.00
91000663 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA PO UGOVORU SA DOM. ZDRAVLJA- SA OBEZBE. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVE 91 2,060.00
91000664 ZDRAV.PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLOVIMA PROIZVO.I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV. PREGLEDU 91 2,060.00
91000665 ZDR, PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLO. PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTER. I PROIZVODNJE KOZM. SRED.PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,060.00
91000666 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - SA OBEZBEĐ DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 1,405.00
91000667 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 1,710.00
91001001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TERENU 91 1,760.00
91001002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKI SREDSTVIMA NA TERENU 91 715.00
91001004 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE NA TERENU 91 1,375.00
91001005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA NA TERENU 91 1,760.00
91001006 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLEDE DOKTORA MEDICINE NA TERENU 91 715.00
91001007 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA NA TERENU 91 1,760.00
91001008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA NA TERENU 91 1,760.00
91001009 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZ.KOZMET.SRED.NA TERENU 91 1,760.00
91001049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA NA TERENU 91 880.00
91001050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA NA TERENU 91 2,200.00
91001057 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU 91 1,100.00
91001058 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU 91 1,430.00
91001060 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 1,705.00
91001061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA- NA TERENU 91 2,200.00
91001062 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 880.00
91001063 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 2,200.00
91001064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVAPO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-NA TERENU 91 2,200.00
91001065 ZDR. PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZ.KOZMET.SRED.PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 2,200.00
91001066 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 1,470.00
91001067 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 1,812.00
91001601 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00
91001602 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED. SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SRED.NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVRŠ.PREGLEDU 91 775.00
91001604 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,435.00
91001605 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00
91001606 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOK. O IZVRŠ.ZDRAV.PREGLEDU 91 775.00
91001607 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA NA TERENU SA OBEZB.DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00
91001608 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00
91001609 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET.SREDSTAV. TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENATA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00
91001649 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED.SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SRED.PO UGOVORIMA SA D.ZDRAV. SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVRŠ. ZDRAV.PREGLEDU 91 940.00
91001650 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA D. ZDRAVLJA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUM. O IZVR. ZDRAV. PREGLEDU 91 2,260.00
91001657 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,160.00
91001658 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,490.00
91001660 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,765.00
91001661 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,260.00
91001662 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 940.00
91001663 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBE. DOKUMENTA O IZVR 91 2,260.00
91001664 ZDRAV. PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLO. PROIZVO. I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,260.00
91001665 ZDRAV. PREGLE LICA ZAPOS. NA POSLO. PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,260.00
91001666 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - NA TERENU SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 1,530.00
91001667 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 1,872.00
91200001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE-UČENICI 91 1,280.00
91200002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA-UČENICI 91 520.00
91200005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA-UČENICI 91 1,280.00
91200007 DRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA-UČENICI 91 1,280.00
91200008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA-UČENICI 91 1,280.00
91200009 ZDR. PREGLEDI LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET. SREDSTAVA KOJIMA SE NARUŠAVA INTEGRITET KOŽE (TETOVAŽA, PIRSING...)-UČENICI 91 1,280.00
91200049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 640.00
91200050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 1,600.00
91200061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 1,600.00
91200063 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 1,600.00
91200064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 1,600.00
91200065 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 1,600.00
92000001 URINOKULTURA SA ODREĐIVANJEM CELOKUPNOG BROJA ŽIVIH BAKTERIJA-NEGATIVAN NALAZ 92 250.00
92000002 PREGLED STOLICE NA CAMPYLOBACTER 92 250.00
92000003 KOPROKULTURA-NEGATIVAN NALAZ 92 400.00
92000004 PREGLED STOLIICE NA YERSINIA ENTEROCOLYTICA 92 350.00
92000005 PREGLED STOLIICE NA VIBRIO CHOLERAE 92 700.00
92000006 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA REKTUMA-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00
92000007 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA JEZIKA,NEPCA,DESNI I USNE DUPLJE-NEGATIVAN NALAZ 92 250.00
92000008 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA GRLA -NEGATIVAN NALAZ 92 250.00
92000009 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA: -NOSA- NEGATIVAN NALAZ 92 250.00
92000010 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA KOŽE,PUPKA,PERIANALNE REGIJE,AKNE-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00
92000011 BAKTERIIOLOŠKI PREGLED ISPLJUVKA,TRAHEOBRONHIJALNOG ASPIRATA I SL 92 350.00
92000012 BAKTERIOLOŠKI PREGLED PUNKTATA,ASPIRATA I DR.TELESNIH TEČNOSTI-NEGATIVAN NALAZ 92 600.00
92000013 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA OKA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00
92000014 BAKTERIOLOŠKI PREGLED LIKVORA-NEGATIVAN NALAZ 92 600.00
92000015 DIJAGNOSTIKA UROGENITALNIH MIKOPLAZMI 92 1,300.00
92000016 DOKAZIVANJE BAKTERIJSKIH ANTIGENA U LIKVORU-MENINGOKIT 92 2,000.00
92000017 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA UHA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00
92000018 DOKAZIVANJE NEISSERIA MENINGITIDIS /HEM.IINFLUENZAE /STR.PNEUMONAE RT-PCR 92 13,000.00
92000019 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00
92000020 IDENTIFIKACIJA BATERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM MALDI TOF 92 1,000.00
92000021 BAKTERIOLOŠKI PREGLED EJAKULATA,EKSPRIMATA PROSTATE-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00
92000022 ANTIBIOGRAM OSNOVNI 92 290.00
92000023 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA URETRE,GLANSA,PREPUCIJUMA-NEGATIIVAN NALAZ 92 350.00
92000024 ANTIBIOGRAM PROŠIIRENI 92 390.00
92000025 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA CERVIKSA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00
92000026 ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI NA ANTIMIKROBNE LEKOVE BAKTERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM 92 1,800.00
92000027 PREGLED STOLICE NA STRONGYLOIDES STERCORALIS 92 500.00
92000028 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA VAGINE ,VULVE- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00
92000029 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA CRYPTOSPORIDIUM,GIARDIA,ENTAMOEBA HISTOLYTICA 92 1,400.00
92000030 PREGLED NA GLJIVICE 92 150.00
92000031 DIF TEST NA CHLAM.TRACHOMATIS /BRIS URETRE,CERVIKSA,KONJUNKTIVE/ 92 850.00
92000032 PARAZITOLOŠKI PREGLED-MIKROSKOPSKA DIIJAGNOSTIKA TRICHOMONAS VAGINALIS 92 150.00
92000033 LATEX-RF 92 200.00
92000034 WALLER-ROSE 92 200.00
92000035 PREGLED KRVI NA MALARIJU-RAZMAZ I GUSTA KAP 92 1,000.00
92000036 ODREDJIVANJE OSETLJIVOSTI GLJIVICA NA ANTMIKOTIKE 92 1,000.00
92000037 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (TPHA) 92 250.00
92000038 PREGLED STOLICE NA CREVNE PARAZITE 92 250.00
92000039 PREGLED PERIANALNOG OTISKA NA JAJA PARAZITA 92 150.00
92000040 PREGLED STIOLICE NA CREVNE PROTOZOE 92 250.00
92000041 IFT NA TRICHINELLA SPIRALIS (IgA+IgM+IgG) 92 3,500.00
92000042 WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgM 92 2,500.00
92000043 WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgG 92 2,500.00
92000044 ELISA NA LAJM BORELOZU IgM 92 1,000.00
92000045 ELISA NA LAJM BORELOZU IgG 92 1,000.00
92000046 VIDALOVA REAKCIJA 92 900.00
92000047 WEIL-FELIX-ova REAKCIJA 92 600.00
92000048 DOKAZIIVANJE METICILIN REZISTENTNIH STAPH.AUREUS-a (MRSA) 92 1,300.00
92000049 ASTO 92 300.00
92000050 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (RPR) 92 250.00
92000051 DOKAZIVANJE Ag HELICOBACTER PYLORI U STOLICI 92 800.00
92000052 DOKAZIVANJE Ag LEGIONELLA PNEUMOPHILA U URINU 92 1,500.00
92000053 BRIS GRLA NA STREPTOCOCCUS PYOGENES-BRZI TEST 92 500.00
92000054 PREGLED VAGINALNOG BRISA NA BAKTERIJSKU VAGINOSU PREGLEDOM BOJENOG PREPARATA 92 250.00
92000055 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE-ANAEROBNO 92 600.00
92000056 HEMOKULTURA-NEGATIVAN NALAZ 92 750.00
92000057 SEROLOŠKA IDENTIFIKACIJA BETA HEM. STREPTOKOKA KOMERCIJALNIM TESTOM 92 600.00
92000058 DOKAZIVANJE BORDETELLA PERTUSIS RT-PCR 92 6,500.00
92000059 ISPITIVANJE MINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ZA JEDAN ANTIBIOTIK (MIC) 92 600.00
92000060 PARAZITOLOŠKI PREGLED OSTALIH UZORAKA (SPUTUM,ŽUČ,URIN I DR.) 92 500.00
92000061 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA MALARIJU 92 1,200.00
92000062 DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA 92 200.00
92000088 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (ELISA) 92 1,100.00
92000089 IHA ECHINOCOCCUS 92 2,000.00
92000090 WRIGHT-ova REAKCIJA / BAB TEST NA BRUCELOZU 92 700.00
92000091 PREGLED NA TOKSIN CLOSTRIDIUM DIFFICILE 92 2,000.00
92000092 KULTURA NA CLOSTRIDIUM DIFFICILE 92 500.00
92000096 ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgG 92 1,000.00
92000097 ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgA 92 1,000.00
92000110 IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM PREGLEDU -PREVOD NA ENGLESKI JEZIK 92 500.00
92000114 HEMOKULTURA SA UVOZNIM PODLOGAMA UZ PRIMENU AUTOMATIZOVANOG SISTEMA 92 1,300.00
92000124 PCR ZA DOKAZIVANJE CHLAMYDIA TRACHOMATIS 92 3,500.00
92000125 ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 92 1,000.00
92000126 ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 92 1,000.00
92000128 PLOČICA ZA DIF TEST 92 150.00
92000129 ELISA NA TOXOCARA CANIS IgG 92 2,400.00
92000130 ELISA na BRUCELLA SPP. IgM 92 1,500.00
92000131 ELISA na BRUCELLA SPP. IgG 92 1,500.00
92000132 ELISA na BORDETELLA PERTUSSIS IgG 92 1,500.00
92000133 ELISA na BORDETELLA PERTUSSIS IgA 92 2,000.00
94000001 IZRADA CELODNEVNOG JELOVNIKA ZA DECU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA 94 3,000.00
94000002 IZRADA PREDLOGA SASTAVA ŠKOLSKOG DOPUNSKOG OBROKA 94 1,000.00
94000003 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U PRODUŽENOM BORAVKU ŠKOLA 94 38,000.00
94000004 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U USTANOVAMA ZA SOCIJALNO UGROŽENE 94 12,000.00
94000005 IZRADA CELODNEVNE MEDICINSKE NUTRITIVNE TERAPIJE (MNT) ZA ZDRAVSTVENE I BOLNIČKE USTANOVE 94 5,000.00
94000006 IZRADA MIŠLJENJA O ENERGETSKOJ HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U ZDRAVSTVENIM I BOLNIČKIM USTANOVAMA 94 38,000.00
94000007 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA NA ZELENIM PIJACAMA 94 18,000.00
94000008 UZIMANJE UZORAKA NAMIRNICA ZA HEMIJSKU ANALIZU 94 350.00
94000009 UZIMANJE UZORAKA NAMIRNICA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU 94 400.00
94000010 UZIMANJE UZORAKA GOTOVIH OBROKA ZA BROMATOLOŠKU ANALIZU 94 240.00
94000011 UZIMANJE UZORAKA BRISEVA 94 200.00
94000012 UZIMANJE UZORAKA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA HEMIJSKU ANALIZU 94 350.00
94000013 UZIMANJE UZORAKA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU 94 400.00
94000014 IZRADA MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA 94 500.00
94000015 IZRADA MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ IPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 500.00
94000016 IZRADA MIŠLJENJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA 94 500.00
94000017 IZRADA MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI BRISEVA 94 500.00
94000018 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 94 42,000.00
94000019 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI ŠKOLSKE UŽINE 94 28,000.00
94000020 PLANIRANJE TEREN.ISTRAŽ.ZA PRIKUP.PODATAKA O SANITARNO-HIG.STANJU OBJEKTA DRUŠTVENE ISHRANE 94 12,000.00
94000021 TERENSKO ISTRAZIVANJE I PRIKUPLJANJE PODATAKA O SANITARNO-HIG.STANJU OBJEKATA DRUŠ.ISHRANE 94 17,500.00
94000022 IZRADA ELABORATA O SANITARNO-HIGIJENSKOM STANJU OBJEKATA DRUŠTVENE ISHRANE 94 36,000.00
94000023 IZRADA PREDLOGA ZA POBOLJŠANJE SANITARNO-HIGIJENSKOG STANJA OBJEKATA DRUŠTVENE ISHRANE 94 36,000.00
94000024 UVOĐENJE U PRAKSU PREDLOGA MERA ZA POB.SANIT-HIG.STANJA U OBJ.DRUŠ.ISHR.PO 1 H ZA 1 UČENIK 94 3,500.00
94000025 IZRADA MESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERGETSKOJ VREDNOSTI NAM.U PREDŠKOLSKOJ/ŠKOLSKOJ UST. 94 5,500.00
94000026 IZRADA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERG VREDNOSTI NAMIRNICA U PREDŠ./ŠKOLSKOJ USTAN. 94 5,500.00
94000027 IZRADA ŠESTOMESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERG.VRED.NAMIRNICA U PREDŠKOLSKOJ/ŠKOLSKOJ UST. 94 5,500.00
94000028 ISPITIVANJE PRISUSTVA GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA U NAMIRNICAMA LABORATORIJSKE ANALIZE 94 7,000.00
94000029 SPECIJALISTIČKI PREGLED PRVI 94 600.00
94000030 SPECIJALISTIČKI PREGLED KONTROLNI 94 200.00
94000031 ANTROPOMETRIJSKO MERENJE I IZRAČUNAVANJE INDEKSA TELESNE UHRANJENOSTI 94 100.00
94000032 MEDICINSKA NUTRITIVNA TERAPIJA- IZRADA INDIVIDUALNOG PLANA ISHRANE 94 3,000.00
94000044 S-GLUKOZA 94 60.00
94000045 OGTT (2 X VAĐENJE KRVI) 94 300.00
94000046 SUK PP (1 X VAĐENJE KRVI) 94 150.00
94000047 S-UREA 94 100.00
94000048 S-KREATININ 94 100.00
94000049 S-MOKRAĆNA KISELINA 94 100.00
94000050 S-BILIRUBIN UKUPNI 94 60.00
94000051 S-UKUPNI PROTEINI BIURET 94 100.00
94000052 S-HOLESTEROL 94 70.00
94000053 SHDL HOLESTEROL 94 80.00
94000054 S-LDL HOLESTEROL 94 300.00
94000055 S-TRIGLICERIDI 94 80.00
94000056 S-MAGNEZIJUM 94 100.00
94000057 S-GVOZĐE 94 100.00
94000058 K-GLIKOOZILIRANI HB 94 400.00
94000059 P-GLIKOZILIRANI PROTEINI 94 300.00
94000060 S-ALT(GPT) 94 100.00
94000061 SAST(GOT) 94 100.00
94000062 Y-GT 94 100.00
94000063 KOMPLETNA ANALIZA URINA 94 50.00
94000064 SEDIMENT 94 80.00
94000065 S-APO B 94 500.00
94000066 S-APO A1 94 500.00
94000067 S-APO A2 94 500.00
94000068 JAT (ATEROGENI INDEX) 94 20.00
94000069 SEDIMENTACIJA ERITROCITA (SA VAĐENJEM KRVI) 94 80.00
94000070 KKS 94 300.00
94000071 CRP - HS 94 400.00
94000072 FIBRINOGEN 94 100.00
94000073 LDL-HOL-RAČUNSKI 94 100.00
94000075 RAZVOĐENJE I ISPIS REZULTATA 94 10.00
94000076 CENTRIFUG. KRVI I ODVAJANJE SERUMA 94 10.00
94000077 VAĐENJE KRVI IZ VENE 94 30.00
94000078 VAĐENJE KRVI IZ PRSTA 94 30.00
94000079 GLUKOZA KVALITATIVNO - URIN 94 20.00
94000080 CRP (C-REAKTIVNI PROTEIN) 94 300.00
94000081 LIPIDNI STATUS (HOL + TG + HDL-HOL + LDL-HOL + INDEX + VAĐENJE KRVI) 94 400.00
94000082 HEPATOGRAM (ALT + AST + -GT + UK.BILIRUBIN) 94 300.00
94000083 KOMPLETAN URIN (HEMIJSKI PREGLED + SEDIMENT) 94 100.00
94000084 HDL - HOLESTEROL - DIREKTNI 94 300.00
94000085 ODREĐIVANJE OZONA 94 590.00
94000086 ODREĐIVANJE VODONIK-SULFIDA 94 590.00
94000087 ODREĐIVANJE KOLIČINE AEROSEDIMENTA 94 150.00
94000088 ODREĐIVANJE RASTVORLJIVIH MATERIJA U AEROSEDIMENTU 94 280.00
94000089 ODREĐIVANJE NERASTVORLJIVIH MATERIJA U AEROSEDIMENTU 94 280.00
94000090 PH AEROSEDIMENTA 94 190.00
94000091 ELEKTROPROVODLJIVOST AEROSEDIMENTA 94 80.00
94000092 KALCIJUM U AEROSEDIMENTU 94 220.00
94000093 SO4 U AEROSEDIMENTU 94 180.00
94000094 HLORIDI U AEROSEDIMENTU 94 155.00
94000095 NH3 U AEROSEDIMENTU 94 190.00
94000096 OLOVO U AEROSEDIMENTU 94 514.00
94000097 KADMIJUM U AEROSEDIMENTU 94 514.00
94000098 CINK U AEROSEDIMENTU 94 514.00
94000099 NITRATI U AEROSEDIMENTU 94 200.00
94000100 ŽARENI OSTATAK U AEROSEDIMENTU 94 485.00
94000101 ODREĐIVANJE KOLIČINE SUSPENDOVANIH MATERIJA U VAZDUHU 94 280.00
94000102 ODREĐIVANJE SADRŽAJA OLOVA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00
94000103 ODREĐIVANJE SADRŽAJA KADMIJUMA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00
94000104 ODREĐIVANJE SADRŽAJA MANGANA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00
94000105 ODREĐIVANJE SADRŽAJA CINKA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00
94000106 ODREĐIVANJE SADRŽAJA NIKLA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00
94000107 ODREĐIVANJE SADRŽAJA HROMA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 770.00
94000108 ODREĐIVANJE SADRŽAJA ARSENA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 800.00
94000109 ODREĐIVANJE SO2 U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 400.00
94000110 ODREĐIVANJE NO2 U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 590.00
94000111 ODREĐIVANJE PB U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 770.00
94000112 ODREĐIVANJE UGLJOVODONIKA, BTEX, U VAZDUHU 94 4,800.00
94000113 ODREĐIVANJE FORMALDEHIDA U 24-ČASOVNIM UZORCIMA VAZDUHA 94 590.00
94000114 ODREĐIVANJE POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH UGLJOVODONIKA U UZORCIMA VAZDUHA 94 4,800.00
94000115 ODREĐIVANJE ČAĐI U UZORKU VAZDUHA 94 500.00
94000116 ORGANOLEPTIČKI NALAZ 94 230.00
94000117 MIŠLJENJE NA IZVEŠTAJ O ANALIZI NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 320.00
94000118 UTVRDIVANJE NETO MASE PROIZVODA (MERENJE NA TEHNICKOJ VAGI) 94 60.00
94000119 MERENJE NA ANALITIČKOJ VAGI 94 80.00
94000120 ODREĐIVANJE VLAGE 94 320.00
94000121 VLAGA KOD HLEBA 94 500.00
94000122 ODREĐIVANJE PEPELA 94 600.00
94000123 ODREĐIVANJE PESKA 94 680.00
94000124 ODREĐIVANJE MASTI PO WEIBULL - STOLDT-U 94 480.00
94000125 ODREĐIVANJE MASTI BUTIROMETROM 94 220.00
94000126 ODREĐIVANJE BELANČEVINA 94 780.00
94000127 ODREĐIVANJE ŠEĆERA POSLE INVERZIJE 94 360.00
94000128 TITRIMETRIJSKA ODREĐIVANJA 94 320.00
94000129 HROMATOGRAFIJA NA HARTIJI 94 320.00
94000130 TLC HROMATOGRAFIJA 94 610.00
94000131 EKSTRAKCIJE 94 400.00
94000132 SPEKTROFOTOMETRIJA UV/VIS 94 580.00
94000133 DESTILACIJE 94 360.00
94000134 HOMOGENIZACIJA UZORKA 94 88.00
94000135 REFRAKTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE 94 150.00
94000136 MIKROSKOPSKI PREGLED NAMIRNICA 94 250.00
94000137 ODREĐIVANJE POJEDINIH SADRŽAJA FIZIČKIM ODVAJANJEM 94 100.00
94000138 ODREĐIVANJE REDUKCIONE MOĆI CD-KOLONE 94 980.00
94000139 PREČIŠĆAVANJE UZORKA U SMISLU PRIPREME ZA DEFINITIVNO ODREĐIVANJE 94 160.00
94000140 JEDNOSTAVNE KVALITATIVNE REAKCIJE ZA DOKAZIV ANJE POJEDINIH SUPSTANCI 94 150.00
94000141 SLOŽENA KVALITATIVNA ODREĐIVANJA REAKCIJE ZA DOKAZIVANJE POJEDINIH SUPSTANCI 94 700.00
94000142 BODOVANJE HLEBA 94 350.00
94000143 RAČUNSKO IZRAČUNAVANJE PARAMETARA 94 66.00
94000145 ODREĐ.OSTATKA GRUPA PESTIC.(ORGANOHLORNIH, ORGANOFOSFORNIH, TRIJAZINSKIH I AZOTNIH) U MESU, MESNIM PROIZV.MLEKU, MLEČNIM PROIZV.GOTOVOJ HRANI I MASTI 94 10,000.00
94000146 ODREĐIVANJE OSTATKA GRUPA PESTICIDA (ORGANOHLORNIH, ORGANOFOSFORNIH,TRIJAZINSKIH I AZOTNIH) U PROIZVODIMA BILJNOG POREKLA I DEČJOJ HRANI 94 10,000.00
94000147 ODREĐIVANJE NITRITA - SPEKTROFOTOMETRIJSKI U NAMIRNICAMA 94 890.00
94000148 ODREĐIVANJE NITRATA- SPEKTROFOTOMETRIJSKI U NAMIRNICAMA 94 1,700.00
94000149 ODREĐIVANJE FOSFATA (SPALJIVANJE) U NAMIRNICAMA 94 1,200.00
94000150 ODREĐIVANJE FOSFATA 94 710.00
94000151 ODREĐIVANJE ETANOLA 94 520.00
94000152 ODREĐIVANJE MALIH KOLIČINA ETANOLA 94 650.00
94000153 ODREĐIVANJE NA-BENZOATA (BENZOEVA KIS.) HPLC - TEČNA HROM. 94 1,440.00
94000154 ODREĐIVANJE K-SORBATA (SORBINSKA KIS.) HPLC - TEČNA HROM. 94 1,440.00
94000155 ODREĐIVANJE KALIJUM JODIDA (U KUH.SOLI) 94 550.00
94000156 ODREĐIVANJE SUMPOR DIOKSIDA - SO2 94 450.00
94000157 ODREĐIVANJE PH VREDNOSTI - NAMIRNICE I PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 94 220.00
94000158 ODREĐIVANJE NA-GLUTAMINATA (FORMOL TITRACIJA) 94 370.00
94000159 ODREĐIVANJE KISELINSKOG STEPENA 94 370.00
94000160 ODREĐIVANJE PEROKSIDNOG BROJA 94 370.00
94000161 ODREĐIVANJE SAPONIFIKACIONOG BROJA 94 420.00
94000162 ODREĐIVANJE HIDROKSILNOG BROJA 94 420.00
94000163 ODREĐIVANJE JODNOG BROJA PO HANUS-U 94 370.00
94000164 ODREĐIVANJE FLUORA 94 660.00
94000165 ODREĐIVANJE RELATIVNE GUSTINE 94 200.00
94000166 ODREĐIVANJE PARAMETRA PO FARMAKOPEJI 94 300.00
94000167 ODREĐIVANJE SULFATNOG PEPELA 94 800.00
94000168 ODREĐIVANJE CIJANIDA (U PIĆIMA) 94 1,120.00
94000169 ODREĐIVANJE METANOLA 94 800.00
94000170 ODREĐIVANJE UGLJEN DIOKSIDA - CO2 (U PIĆIMA) 94 600.00
94000171 ODREĐIVANJE VEŠTAČKIH ZASLAĐIVAČA (TLC HROMAT.METODA) 94 1,440.00
94000172 BODOVANJE KAFE 94 1,450.00
94000173 ODREĐIVANJE ISPARLJIVIH KISELINA 94 670.00
94000174 ODREĐIVANJE VITAMINA C 94 370.00
94000175 ODREĐIVANJE KAPSANTINA U PAPRICI 94 690.00
94000176 ODREĐIVANJE HISTAMINA U RIBAMA 94 1,200.00
94000177 ODREĐIVANJE KOFEINA HPLC 94 1,440.00
94000178 ODREĐIVANJE HIDROKSIMETIL FURFUROLA - HMF 94 650.00
94000179 ODREĐIVANJE CELULOZE 94 1,500.00
94000180 ODREĐIVANJE EKSTRAKTA OSNOVNE SLADOVINE /U PIVU/ 94 720.00
94000181 ODREĐIVANJE MRAVLJE KISELINE 94 700.00
94000182 ODREĐIVANJE HORMONA /DIETIL STILBESTROL/ 94 1,500.00
94000183 ODREĐIVANJE NEOSAPUNJIVIH MATERIJA 94 650.00
94000184 ODREĐIVANJE TEŠKIH METALA - PRIPREMA 94 440.00
94000185 ODREĐIVANJE 1 METALA (PLAMENA T.) - AAS 94 770.00
94000186 ODREĐIVANJE ŽIVE HG- AAS - HLADNE PARE 94 760.00
94000187 ODREĐIVANJE ARSENA - AS- AAS - HIDRIDNA TEHNIKA 94 800.00
94000188 ODREĐIVANJE UKUPNIH TEŠKIH METALA 94 400.00
94000189 ODREĐIVANJE SLOBODNIH ALKALIJA 94 450.00
94000190 ODREĐIVANJE POVRŠINSKIH AKTIVNIH MATERIJA 94 1,200.00
94000191 ODREĐIVANJE FORMALDEHIDA 94 1,100.00
94000192 ODREĐIVANJE SILIKATA 94 860.00
94000193 ODREĐIVANJE UKUPNE MIGRACIJE 94 560.00
94000194 ODREĐIVANJE ESTARSKOG BROJA 94 840.00
94000195 ODREĐIVANJE FENOLA - PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 94 980.00
94000196 ODREĐIVANJE TAČKE TOPLJENJA 94 390.00
94000197 ODREĐIVANJE ODNOSA FILA I TESTA 94 180.00
94000198 ODREĐIVANJE SADRŽAJA TESTENINE KOJA KUVANJEM PRELAZI U TALOG 94 590.00
94000199 ODREĐIVANJE VEŠTAČKE BOJE 94 310.00
94000200 ODREĐIVANJE UŽEGLOSTI PO TEUFELU 94 190.00
94000201 ODREĐIVANJE LUTEINA 94 220.00
94000202 ODREĐIVANJE OPTIČKOG BELILA - KVALITATIVNA REAKCIJA 94 190.00
94000203 ODREĐIVANJE AKTIVNOG KISEONIKA 94 370.00
94000204 PRIPREMA MODEL RASTVORA 94 190.00
94000205 ODREĐIVANJE RASTVORLJIVOSTI 94 182.00
94000206 ODREĐIVANJE REAKCIJE NA ALKALIJE 94 62.00
94000207 RELATIVNI SADRŽAJI PROTEINA VEZIVNOG TKIVA U PROTEINIMA MESA - HIDROKSI PROHIN 94 2,200.00
94000208 MIŠLJENJE, KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU ... ODELJENJA LAB.SLUŽBI NA OSNOVU LITERAT.POD 94 750.00
94000209 ODREĐIVANJE ENERGETSKE VREDNOSTI GOTOVIH OBROKA 94 2,564.00
94000210 ODREĐIVANJE ETARSKIH ULJA PO KLEVENDZERU 94 720.00
94000211 TEOBROMIN 94 1,250.00
94000212 INTENZITET BOJE U EBC JEDINICAMA 94 580.00
94000213 JODNA PROBA NA SKROB 94 150.00
94000214 KININ HLORID 94 580.00
94000215 MATERIJE NERASTVORLJIVE U VODI, KISELINAMA 94 525.00
94000216 SADRŽAJ UKUPNIH KISELINA 94 608.00
94000217 BOJA ŠEĆERA 94 611.00
94000218 NACL 94 265.00
94000219 PREDLOG DEKLARACIJE NA OSNOVU SASTAVA, SPECIFIKACIJE UZORKA 94 3,500.00
94000220 JEDNOSTAVNA PRIPREMA UZORKA ZA ODREĐIVANJE KVALITATIVNOG SASTAVA 94 200.00
94000221 SLOŽENA PRIPREMA UZORKA ZA ODREĐIVANJE KVALITATIVNOG SASTAVA 94 3,000.00
94000222 UTVRĐIVANJE NEPOZNATOG SASTAVA SUPSTANCE PRIMENOM GC-MSD TEHNIKE 94 8,000.00
94000223 UTVRĐIVANJE NEPOZNATOG SASTAVA SUPSTANCE PRIMENOM KOMBINOVANIH TEHNIKA 94 16,000.00
94000224 OPŠTI PARAMETRI OTPADNIH VODA 94 1,638.00
94000225 TEMPERATURA VODE 94 17.00
94000226 BOJA VODE 94 25.00
94000227 MIRIS VODE 94 13.00
94000228 MUTNOĆA VODE 94 41.00
94000229 PH VREDNOST VODE 94 90.00
94000230 UTROŠAK KMN04 94 200.00
94000231 ISPARNI OSTATAK 94 242.00
94000232 ISPRANI OSTATAK (RAČUNSKI) 94 16.00
94000233 ELEKTROPROVODLJIVOST 94 80.00
94000234 MINERALNA ULJA - SPEKTROFOTOMETRIJA IR 94 4,612.00
94000235 AMONIJAK 94 190.00
94000236 NITRITI 94 190.00
94000237 NITRATI 94 200.00
94000238 HLORIDI 94 115.00
94000239 REZIDUALNI HLOR 94 119.00
94000240 METALI-SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE HROM CR+6 94 221.00
94000241 METALI-AAS/ICP-MS (MANGAN,OLOVO,KAMDIJUM,CINK,BAKAR,HROM-UKUPNI,NIKL,ALUMINIJUM,BARIJUM,KOBALT,STRONCIJUM, GVOŽĐE, KALAJ, SREBRO, SELEN, ANTIMON, BOR, ŽIVA, ARSEN - PO METALU 94 514.00
94000242 METALI-AAS, HLADNE PARE 94 530.00
94000243 METALOIDI - ARSEN (HIDRIDNA TEHNIKA) 94 790.00
94000244 SULFATI 94 176.00
94000245 FOSFATI 94 320.00
94000246 FLUORIDI-POTENCIOMETRIJSKI 94 262.00
94000247 "P" ALKALITET 94 96.00
94000248 "M" ALKALITET 94 96.00
94000249 UKUPNA TVRDOĆA 94 120.00
94000250 STALNA TVRDOĆA 94 127.00
94000251 KARBONATNA TVRDOĆA 94 75.00
94000252 KALCIJUM 94 124.00
94000253 MAGNEZIJUM (RAČUNSKI) 94 75.00
94000254 NATRIJUM 94 222.00
94000255 KALIJUM 94 222.00
94000256 HIDROKARBONATI (RAČUNSKI) 94 75.00
94000257 KARBONATI (RAČUNSKI) 94 75.00
94000258 UGLJENDIOKSID (RAČUNSKI) 94 75.00
94000259 CIJANIDI 94 390.00
94000260 SULFIDI (KVALITATIVNO) 94 25.00
94000261 SULFIDI (KVANTITATIVNO) 94 175.00
94000262 SILICIJUMDIOKSID 94 140.00
94000263 JODIDI 94 433.00
94000264 RASTVORNI KISEONIK 94 140.00
94000265 ZASIĆENJE KISEONIKOM 94 75.00
94000266 FENOLI - VODE 94 705.00
94000267 DETERDŽENTI 94 676.00
94000268 VIDLJIVE MATERIJE 94 25.00
94000269 ŽARENI OSTATAK 94 485.00
94000270 SUSPENDOVANE MATERIJE 94 433.00
94000271 TALOŽIVE MATERIJE 94 51.00
94000272 HEMIJSKA POTROŠNJA KISEONIKA (HPK) 94 385.00
94000273 BIOLOŠKA POTROŠNJA KISEONIKA NAKON 5 DANA (BPK) 94 396.00
94000274 MASTI I ULJA (ETARSKI ILI UGLJENTETRAHLORIDNI EKSTRAKT) 94 450.00
94000275 UKUPNI AZOT 94 416.00
94000276 AMONIJAK - DESTILACIJOM 94 320.00
94000277 ORGANOHLORNI INSEKTICIDI - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,055.00
94000278 ORGANOFOSFORNI INSEKTICIDI - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,055.00
94000279 TRIHALOMETANI (THM) 94 2,055.00
94000280 POLICIKLIČNIAROMATIČNI UGLJOVODONICI (PAH) - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,055.00
94000281 POLIHLOROVANI BIFENILI (PCB) 94 2,055.00
94000282 PRIJEM UZORAKA VODE 94 90.00
94000283 IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU -KOMENTAR REZULTATA 94 320.00
94000284 OCENA KVALITETA IZLIVENE OTPADNE VODE SA PREGLEDOM MERA 94 1,650.00
94000285 BTEX U VODAMA, VAZDUHU 94 4,500.00
94000286 HEMIJSKA ANALIZA VODE - "A " OBIM 94 2,334.00
94000287 HEMIJSKA ANALIZA VODE - "B" OBIM 94 6,822.00
94000288 HEMIJSKA ANALIZA VODE - "V" OBIM 94 23,738.00
94000289 EVIDENCIJA UČESTALOSTI VOZILA PO JEDNOM MERENJU NIVOA KOMUNALNE BUKE 94 806.00
94000290 MERENJE BUKE U KOMUNALNOJ SREDINI 94 3,000.00
94000291 MEZOKLIMATSKA MERENJA 94 330.00
94000292 MIKROKLIMATSKA MERENJA (CENA PO JEDNOM MERENJU) 94 330.00
94000293 OCENJIVANJE DELOVANJA BUKE I VIBRACIJA OD IZVORA NA OKOLINU 94 726.00
94000294 DAVANJE MIŠLJENJA I IZRADA IZVEŠTAJA 94 3,000.00
94000295 UTVRĐIVANJE AEROSEDIMENTA (LABORATORIJSKE ANALIZE - ZBIRNO) 94 3,952.00
94000296 ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE CO 94 1,500.00
94000297 UZORKOVANJE VODE ZA PIĆE /PO UZORKU/ 94 200.00
94000298 UZORKOVANJE POVRŠINSKE VODE /PO UZORKU/ 94 300.00
94000299 UZORKOVANJE OTPADNE VODE /PO UZORKU/ 94 500.00
94000300 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "A" OBIM SA OCENOM 94 5,040.00
94000301 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "B" OBIM SA OCENOM 94 10,300.00
94000302 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM SA OCENOM 94 29,500.00
94000303 UTVR.KONC.SUSP.MAT.U 24-ČAS.UZORC.VAZDUHA SA UTVR.KONC.METALA I METAL.U UZOR.SUSP.ČESTICAMA 94 5,700.00
94000304 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH MATERIJA (PO UZORKU) 94 1,000.00
94000305 SPECIJALISTIČKO MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 500.00
94000306 SPECIJALISTIČKO MIŠLJENJE O KVALITETU POVRŠINSKE VODE 94 500.00
94000307 UTVRĐIVANJE RADIOAKTIVNOSTI UZORKA VODE ZA PIĆE (USLUŽNO, PMF) 94 6,000.00
94000308 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 3,000.00
94000309 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 5,000.00
94000310 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 15,000.00
94000311 IZRADA POJEDINAČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 4,500.00
94000312 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 4,500.00
94000313 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 5,000.00
94000314 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 15,000.00
94000315 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 4,500.00
94000316 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 5,000.00
94000317 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 15,000.00
94000318 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE AEROSEDIMENTA 94 1,000.00
94000319 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ČAĐI U VAZDUHU (PO UZORKU) 94 200.00
94000320 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE SUMPORDIOKSIDA (PO UZORKU) 94 200.00
94000321 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE AZOTDIOKSIDA U /PO UZORKU/ 94 200.00
94000322 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA (PO UZORKU) 94 200.00
94000323 UZOR.VAZDUHA RADI UTVR.KONCENTRACIJE AZOTDIOKSIDA U KRATKOT.UZORCIMA VAZDUHA /PO UZORKU/ 94 200.00
94000324 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVR.KONCENT.OLOVA U KRATKOTRAJNIM UZORCIMA VAZDUHA /PO UZORKU/ 94 200.00
94000325 UZOR.VAZDUHA RADI UT.KON.POLIC.AROM.UGLJOVOD.U UZ.SUSP.ČEST.IZR.KAO BENZO/A/PIREN/PO UZORK 94 1,000.00
94000326 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE UKUPNIH UGLJOVODONIKA (BTEX) (PO UZORKU) 94 1,000.00
94000327 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE FORMALDEHIDA (PO UZORKU) 94 200.00
94000328 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA VODONIK-SULFIDA (PO UZORKU) 94 200.00
94000329 ODREĐIVANJE SORBINSKE I BENZOEVE KISELINE,SA-HARINA,K-ACESULFAMA I ASPARTAMA /HPLC/ 94 5,000.00
94000330 24-ČASOVNO UZORKOVANJE OTPADNE VODE 94 12,864.00
94000331 PREVOD IZVEŠTAJA LEKARA SPEC.O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA/PRED.OPŠ.UPOT.NA ENGL.J. 94 1,620.00
94000332 PREVOD IZV.O OBAV.FIZ.HEM.ANAL.ZDRAV.ISPRAV. NAMIRNICA/PREDMETA OPŠTE UPOTREBE NA ENGL.JEZ 94 1,620.00
94000333 PREVOD IZV.O OBAV.MIK.ANAL.ZDRAV.ISPRAVNOSTI NAMIRNICA/PREDMETA OPŠTE UPOT.NA ENGLESKI JEZ 94 1,620.00
94000334 PREVOD IZVEŠTAJA O KONTROLI OTPADNE VODE NA ENGLESKI JEZIK 94 4,050.00
94000335 PREVOD IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE NA ENGLESKI JEZIK/ 94 24,300.00
94000336 PREVOD IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA NA ENGLESKI JEZIK 94 24,300.00
94000337 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE NA ENGLESKI JEZIK 94 24,300.00
94000338 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE OSNOVNOG "A" OBIMA NA ENGLESKI JEZIK 94 3,240.00
94000339 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE PERIODIČNOG "B" OBIMA NA ENGL.JEZ 94 4,860.00
94000340 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAV.ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE OBIMA NOVOG ZAHVATA "V" OBIMA NA ENG.JEZ 94 5,670.00
94000341 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE BAZENA NA ENGLESKI JEZIK 94 4,050.00
94000342 PREVOD MIŠLJENJA O KVALITETU VODE JAVNIH KUPALIŠTA NA ENGLESKI JEZIK 94 2,430.00
94000343 IZDAVANJE MIŠLJENJA NA ZAHTEV PRAVOSUDNIH ORGANA /SUD I SL./ 94 12,000.00
94000344 IZDAVANJE STRUČNOG MIŠLJENA NA ZAHTEV STRANKE 94 12,000.00
94000345 USLUGE ZAVODA SUBOTICA (ZEARALENON) 94 7,000.00
94000346 PRIJEM UZORAKA ZA ISPITIVANJE KVALITETA I ZDRAV.ISPRAV.NAMIRNICA, PREDMETA OPŠTE UPOTREBE I BRISEVA 94 120.50
94000347 ODREĐIVANJE POLIHLOROVANIH BIFENILA-PCB 94 5,100.00
94000348 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "A" OBIM SA OCENOM+THM 94 7,095.00
94000349 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE - GODIŠNJI 94 108,195.00
94000350 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE - MESEČNI 94 21,639.00
94000351 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE -PERIODIČNI 94 64,917.00
94000352 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE -VIŠEGODIŠNJI 94 216,390.00
94000353 24-ČASOVNO MERENJE NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI 94 15,160.00
94000354 ODREĐIVANJE TOC-A U VODI 94 1,850.00
94000355 UZORKOVANJE VAZDUHA ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE SUSPENOVANIH ČESTICA PM10 ILI PM2,5 ILI PM1" 94 3,000.00
94000356 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-NUTRITIVNI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00
94000357 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-INHALACIONI I NUTRITIVNI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00
94000358 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-INHALACIONI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00
94000359 OCENA DEKLARACIJE 94 1,500.00
94000360 UZIMANJE UZORAKA NAMIRNICA ZA ANALIZU 94 400.00
94000361 UZIMANJE UZORAKA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA ANALIZU 94 400.00
94000362 ODREĐIVANJE FTALATA 94 3,000.00
94000363 GAMA-SPEKTROMETRIJSKO ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U UZORKU VODE ZA PIĆE 94 5,546.00
94000364 ODREĐIVANJE UKUPNE ALFA I BETA AKTIVNOSTI U UZORKU VODE ZA PIĆE 94 7,800.00
94000365 PARAMETRI BEZBEDNOSTI HRANE SA VISOKIM SADRŽAJEM HISTIDINA 94 2,220.50
94000366 TEST INTOLERANCIJE NA HRANU - 46 VRSTA HRANE 94 9,000.00
94000367 ODREĐIVANJE NATRIJUMHLORIDA POTENCIOMETRIJSKI 94 660.00
94000368 OCENA ZDRAVSTVENIH IZJAVA 94 3,000.00
94000369 ODRAĐIVANJE SADRŽAJA OXRATOKSINA "A" 94 3,500.00
94000370 ODREĐIVANJE SADRŽAJA AFLATOKSINA "B1", "G1", "B2", "G2" 94 3,500.00
94000371 ODREĐIVANJE SADRŽAJA AFLATOKSINA "M1" 94 3,500.00
94000372 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM SA OCENOM BEZ MINERALNIH ULJA 94 24,888.00
94000373 UTVRĐIVANJE KONCENTRACIJE MINERALNIH ULJA U VODI 94 9,000.00
94000374 ODREĐIVANJE SADRŽAJA ZEARALENONA 94 3,500.00
94000375 ODREĐIVANJE SADRŽAJA DEOKSINIVALENOLA 94 3,500.00
94000376 ODREĐIVANJE SADRŽAJA FUMONIZINA 94 3,500.00
94000377 ODREĐIVANJE SADRŽAJA PATULINA 94 3,500.00
94000378 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM SA OCENOM - NOVI ZAHVAT 94 32,890.00
94000379 INDEKS UGLJOVODONIKA C10-C40 94 4,612.00
94000380 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-TEKSTIL 94 11.07
94000381 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-SVAKI IDUĆI PROIZVOD ISTOG SASTAVA IZ GRUPE "TEKSTIL" SA MINIMALNIM PROMENAMA 94 8.45
94000382 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-PREHRAMBENI PROIZVODI 94 8.45
94000383 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-PREDMETI ŠIROKE POTROŠNJE (IGRAČKE, KOZMETIKA, DETERDŽENTI, PROIZVODI U NEPOSREDNOM KONTAKTU SA HRANOM I OSTALO) 94 13.68
94000384 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-SVAKI IDUĆI PROIZVOD ISTOG SASTAVA IZ GRUPE "PREDMETI ŠIROKE POTROŠNJE (IGRAČKE, KOZMETIKA, DETERDŽENTI, PROIZVODI U NEPOSREDNOM KONTAKTU SA HRANOM I OSTALO)" SA MINIMALNIM PROMENAMA 94 8.45
94000385 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-PREDMETI ŠIROKE POTROŠNJE-JEDNOSTAVNE DEKLARACIJE (KUGLICE, DEKORACIJE, GUMICE ITD.) 94 8.45
94000386 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-SVAKI IDUĆI PROIZVOD ISTOG SASTAVA IZ GRUPE "PREDMETI ŠIROKE POTROŠNJE-JEDNOSTAVNE DEKLARACIJE (KUGLICE, DEKORACIJE, GUMICE ITD.)" SA MINIMALNIM PROMENAMA 94 6.36
94000387 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-BIOCIDI, ELEKTRONIČKI UREĐAJI, MALI KUĆNI APARATI 94 8.45
94000388 PRILAGOĐAVANJE I PROVERA DEKLARACIJE-SVAKI IDUĆI PROIZVOD ISTOG SASTAVA IZ GRUPE "BIOCIDI, ELEKTRONIČKI UREĐAJI, MALI KUĆNI APARATI" SA MINIMALNIM PROMENAMA 94 6.36
94000389 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VODE-OBIM OSNOVNI PREGLED 94 1,540.00
94000390 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VODE-OBIM PERIODIČNI PREGLED 94 2,250.00
94000391 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VODE-OBIM V /NOVI ZAHVAT VODE/ 94 2,450.00
94000392 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VODE-OBIM OBIM G , HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKE INDIKACIJE 94 3,700.00
94000393 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VODE BAZENA-OBIM A OSNOVNI PREGLED 94 1,950.00
94000394 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VODE BAZENA- OBIM B PERIODIČNI PREGLED 94 2,550.00
94000395 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VODE BAZENA- OBIM V NOVI ZAHVAT 94 2,650.00
94000396 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VODE BAZENA- OBIM G HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ZAHVAT 94 3,900.00
94000397 DOKAZIVANJA FERUGINOZNIH BAKTERIJA U VODI 94 550.00
94000398 OBRADA VODE MEMBRAN FILTER METODOM 94 1,000.00
94000399 PREGLED NAMIRNICA ILI VODA NA ZAGAĐENOST INSEKTIMA I PARAZITIMA 94 1,000.00
94000400 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORAKA VODE ZA PIĆE 94 375.00
94000401 BAKTERIOLOŠKI PREGLED POVRŠINSKIH ILI OTPADNIH VODA 94 1,400.00
94000402 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORAKA- HRANA 94 375.00
94000403 BAKTERIOLOŠKI PREGLED SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE, ULEPŠAVANJE I SL. 94 1,300.00
94000404 BAKTERIOLOŠKI PREGLED SRED. ZA ODRŽAVANJE LIČNE HIG. ULEPŠAV. I NEGU, DUVANSKE PRERAĐ. I SL.-UVOZ 94 2,200.00
94000405 BAKTERIOLOŠKI PREGLED SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE, ULEPŠAVANJEI SL.-SUPERANALIZA 94 3,000.00
94000406 MIKROBIOLOŠKI PREGLED PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 1,000.00
94000407 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORKA- PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 375.00
94000408 MIKOLOŠKI PREGLED VAZDUHA SEDIMENTACIONI METOD 94 700.00
94000409 BAKTERIOLOŠKI PREGLED VAZDUHA SEDIMENTACIONI METOD 94 910.00
94000410 ODREĐIVANJE STERILNOSTI MATERIJALA 94 1,000.00
94000411 PROVERA EFEKTA STERILIZACIJE BIOLOŠKOM METODOM 94 1,000.00
94000412 ISPITIVANJE VREDNOSTI DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA SA 4 SOJA 94 4,800.00
94000413 ODERĐIVANJE BROJA BAKTERIJA U 1ML MEZOFILNE ILI PSIHROFILNE 94 300.00
94000414 BIOLOŠKI PREGLED VODE ZA PIĆE 94 900.00
94000415 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA LISTERIAE MONOCYTOGENES DEO 2: METODA ODREĐIVANJA BROJA SRPS EN ISO 11290-2:2010 94 1,760.00
94000416 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA LISTERIAE MONOCYTOGENES DEO 1: METODA OTKRIVANJA. SRPS EN ISO 11290-1:2010 94 3,200.00
94000417 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE SUSPEKTNOG BACILLUS CEREUS METODA BROJANJA KOLONIJA NA 30 C. SRPS EN ISO 7932:2009 94 1,400.00
94000418 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA -GLUKURONIDAZA POZITIVNE ESCHERICHIA COLI DEO 2: TEHNIKA BROJANJA KOLONIJA NA 44C POMOĆU 5-BROMO-4-HLORO-3-INDOLIL -D-GLUKURONIDA. SRPS ISO 16649- 94 1,200.00
94000419 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA ENTEROBACTERIACEAE DEO 1: OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA MPN TEHNIKOM SA PREDOBOGAĆENJEM. SRPS ISO 21528-1:2009 94 1,000.00
94000420 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA ENTEROBACTERIACEAE DEO 2: METODA BROJANJA KOLONIJA. SRPS ISO 21528-2:2009 94 900.00
94000421 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI OTKRIVANJE ENTEROBACTER SAKAZAKII. SRPS ISO/TS 22964:2009 94 1,700.00
94000422 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA KOAGULAZA POZITIVNIH STAFILOKOKA (STAPHYLOCOCCUS AUREUS I DRUGE VRSTE) DEO 1: TEHNIKA UPOTREBOM AGARA PO BERD PARKERU. SRPS EN ISO 6888-1:2009 94 1,700.00
94000423 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE MIKROORGANIZAMA DEO 1: TEHNIKA BROJANJA KOLONIJA NA 30 C TEHNIKOM NALIVANJA PLOČE SRPS EN ISO 4833-1:2014 94 500.00
94000424 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA SULFITOREDUKUJUĆIH BAKTERIJA KOJE RASTU U ANAEROBNIM USLOVIMA. SRPS ISO 15213:2011 94 1,760.00
94000425 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA KVASACA I PLESNI - DEO 1: TEHNIKA BROJANJA U PROIZVODIMA SA AKTIVNOŠĆU VODE > 0.95. SRPS ISO 21527-1:2011 94 1,400.00
94000426 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA KVASACA I PLESNI - DEO 2: TEHNIKA BROJANJA U PROIZVODIMA SA AKTIVNOŠĆU VODE 0.95. SRPS ISO 21527-2:2011 94 1,400.00
94000427 MIKROBIOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE SALMONELLA SPP. SRPS EN ISO 6579:2008 94 1,300.00
94000428 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA LISTERIAE MONOCYTOGENES DEO 1: METODA OTKRIVANJA. SRPS EN ISO 11290-1:2010 94 2,900.00
94000429 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANJE SALMONELLA SPP. SRPS EN ISO 6579:2008 94 1,300.00
94000430 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA KOAGULAZA POZITIVNIH STAFILOKOKA (STAPHYLOCOCCUS AUREUS I DRUGE VRSTE) DEO 1: TEHNIKA UPOTREBOM AGARA PO BERDN PARKERU. 94 1,700.00
94000431 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE BROJA ENTEROBACTERIACEAE DEO 2: METODA BROJANJA KOLONIJA. SRPS ISO 21528-2:2009 94 900.00
94000432 MIKROBIOLOŠKA KONTROLA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM - HORIZONTALNA METODA ZA ODREĐIVANJE MIKROORGANIZAMA DEO 1: TEHNIKA BROJANJA KOLONIJA NA 30 C TEHNIKOM NALIVANJA PLOČE SRPS EN ISO 4833-1:2014 94 500.00
94000433 MINERALNE, IZVORSKE I STONE VODE MF METODE - ISO 94 2,500.00
94000434 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA UKUPNIH KOLIFORMNIH BAKTERIJA. SRPS EN ISO 9308-2:2015 (COLILERT 18) 94 1,300.00
94000435 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA UKUPNIH KOLIFORMNIH BAKTERIJA FEKALNOG POREKLA ESCHERICHIA COLI. SRPS EN ISO 9308-2:2015 (COLILERT 18) 94 1,300.00
94000436 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA CREVNIH ENTEROKOKA. TEHNOLOGIJA DEFINISANOG SUPSTRATA, ENTEROLERT E, IDEXX 94 1,400.00
94000437 UKUPAN BROJ BAKTERIJA IZ POVRŠINSKIH/OTPADNIH VODA 94 300.00
94000438 UKUPAN BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA U POVRŠINSKIM / OTPADNIM VODAMA TEHNIKA MF 94 400.00
94000439 UKUPAN BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA FEKALNOG POREKLA, ESCHERICHIA COLI U POVRŠINSKIM / OTPADNIM VODAMA TEHNIKA MF 94 400.00
94000440 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA CREVNIH ENTEROKOKA TEHNIKAMF 94 300.00
94000441 BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE BRISEVA 94 1,000.00
94000442 MIKOLOŠKO ISPITIVANJE BRISEVA 94 800.00
94000443 RAD TEHNIČARA - SSS 94 570.00
94000444 RAD TEHNIČARA/INŽENJERA - VŠS 94 743.00
94000445 RAD TEHNIČARA/INŽENJERA - VSS 94 971.00
94000446 KILOMETRAŽA 94 44.00
94000447 ČOKOLADNI AGAR U PETRI PLOČAMA 55MM 94 37.00
94000448 UTI AGAR U PETRI PLOČAMA 90MM 94 60.00
94000449 AGAR ZA IZOLACIJU PATOGENIH STAFILOKOKA 90MM 94 60.00
94000450 MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI BEZBEDNOSTI HRANE 94 2,780.50
94000451 MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI BEZBEDNOSTI I PROCESNE HIGIJENE 94 4,520.50
94000452 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA BRISEVA 94 1,820.50
94000453 TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU INSTITUTA (OBUHVATA DO TRI KILOGRAMA OTPADA, A SVAKA NAREDNA KOLIČINA DO KILOGRAMA, PLAĆA SE 300,00 DINARA PREMA ŠIFRI 94000457) 94 2,500.00
94000454 PREUZIMANJE, TRANSPORT I TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU INSTITUTA (OBUHVATA DO TRI KILOGRAMA OTPADA A SVAKA NAREDNA KOLIČINA DO KILOGRAMA, PLAĆA SE 350,00 DINARA PREMA ŠIFRI 94000458) 94 3,000.00
94000455 TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU NARUČIOCA (OBUHVATA DO TRI KILOGRAMA OTPADA A SVAKA NAREDNA KOLIČINA KILOGRAMA, PLAĆA SE DO 200,00 DINARA PREMA ŠIFRI 94000459 94 2,000.00
94000456 PREUZIMANJE, TRANSPORT I TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU NARUČIOCA (OBUHVATA DO TRI KILOGRAMA OTPADA A SVAKA NAREDNA KOLIČINA DO KILOGRAMA, PLAĆA SE 250,00 DINARA PREMA ŠIFRI 94000460 94 2,500.00
94000457 TRETMAN SVAKOG KILOGRAMA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA, UPAKOVANOG U AMBALAŽU INSTITUTA, KOJI PRELAZI MASU OD 3 KILOGRAMA PREMA ŠIFRI94000453 94 300.00
94000458 PREUZIMANJE, TRANSPORT I TRETMAN SVAKOG KILOGRAMA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA, UPAKOVANOG U AMBALAŽU INSTITUTA , KOJI PRELAZI MASU OD 3 KILOGRAMA PREMA ŠIFRI 94000454 94 350.00
94000459 TRETMAN SVAKOG KOLOGRAMA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽU NARUČIOCA, KOJI PRELAZI MASU OD 3 KILOGRAMA PREMA ŠIFRI 94000455 94 200.00
94000460 PREUZIMANJE, TRANSPORT I TRETMAN SVAKOG KILOGRAMA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA KOJI JE UPAKOVAN U ODGOVARAJUĆU AMBALAŽUNARUČIOCA, KOJI PRELAZI MASU OD 3 KILOGRAMA PREMA ŠIFRI 94000456 94 250.00
94000461 ANDRADE DEKSTOZA PEPTONSKA VODA-EPRUVETA 94 55.00
94000462 ANDRADE LAKTOZA PEPTONSKA VODA-EPRUVETA 94 55.00
94000463 ANDRADE MALTOZA PEPTONSKA VODA-EPRUVETA 94 55.00
94000464 ANDRADE MANIT PEPTONSKA VODA-EPRUVETA 94 55.00
94000465 ANDRADE SAHAROZA PEPTONSKA VODA-EPRUVETA 94 55.00
94000466 BAIRD PARKER AGAR-EPRUVETA 94 53.00
94000467 BAZA ZA KCN BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000468 BAZA ZA KRVNI AGAR/KRVNA PLOČA/-PLOČA 94 53.00
94000469 BRILIJANT ZELENI AGAR-PLOČA 94 53.00
94000470 BRILIJANT ZELENI AGAR ŽUČNI BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000471 BRAIN HEART INFLUSUM BUJON-KOMAD 94 55.00
94000472 CHRISTENSENOVA UREA-EPRUVETA 94 55.00
94000473 KOLUMBIJA KRVNI AGAR-KOMAD 94 53.00
94000474 ČOKOLADNI AGAR-PLOČA 94 53.00
94000475 DEKSTROZNI BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000476 ENDO AGAR-PLOČA 94 53.00
94000477 ESKULIN BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000478 FENI ALANIN AGAR-PLOČA 94 55.00
94000479 HRANJLIVI AGAR-PLOČA 94 53.00
94000480 HRANLJIVI AGAR/KOSI AGAR/-EPRUVETA 94 55.00
94000481 HRANLJIVI BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000482 HRANLJIVI ŽELATIN-PLOČA 94 55.00
94000483 KLIGREROV DVOSTRUKI ŠEĆER-EPRUVETA 94 55.00
94000484 MAC CONKEY AGAR-PLOČA 94 53.00
94000485 MAC CONKEY BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000486 METILERVENO VOGES PROSKALER 94 55.00
94000487 MUELLER HINTON AGAR/BEZ KRVI/-PLOČA 94 53.00
94000488 MUELLER HINTON AGAR/SA KRVI/-PLOČA 94 53.00
94000489 MUELLER HINTON BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000490 PEPTONSKA VODA-EPRUVETA 94 55.00
94000491 PODLOGA ZA NAJSERIJE /CISTIN.TRIPT.AGAR/-EPRUVETA 94 55.00
94000492 PODLOGA ZA UKUPAN BROJ BAKTERIJA-EPRUVETA 94 55.00
94000493 RUSELLOV DVOSTRUKI ŠEĆER-EPRUVETA 94 55.00
94000494 SABOURAUD DEKSTROZNI AGRAR-PLOČA 94 53.00
94000495 SABOURAUD MALTOZNI AGAR-EPRUVETA 94 55.00
94000496 SAURAUD MALTOZNI BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000497 SABOURAUD TEČNA PODLOGA-EPRUVETA 94 55.00
94000498 SELENIT BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000499 SIMONSOV CITRATNI AGAR-EPRUVETA 94 55.00
94000500 SLANI BUJON SA 10% NACL-EPRUVETA 94 55.00
94000501 SS AGAR-PLOČA 94 53.00
94000502 SULFITNI AGAR-EPRUVETA 94 55.00
94000503 TCBS PODLOGA-PLOČA 94 53.00
94000504 TIOGLIKOLATNA PODLOGA SA DEKSTROZOM-EPRUVETA 94 55.00
94000505 TODD HEVIT BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000506 TRIBUTIRIN AGAR EPRUVETA-EPRUVETA 94 55.00
94000507 TRIPTON SOJA BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000508 TRIPTOZNI BUJON-EPRUVETA 94 55.00
94000509 SIM AGAR 94 55.00
94000510 FIZIOLOŠKI RASTVOR OD 4,5ML 94 55.00
94000511 ŽUČ ESKULIN AZID AGAR U PETRI PLOČAMA 90MM 94 53.00
95000001 IZDAVANJE POTVRDE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU NA LIČNI ZAHTEV 95 600.00
95000002 IZDAVANJE UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU NA ENGLESKOM JEZIKU NA LIČNI ZAHTEV 95 1,000.00
95000003 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-GODIŠNJI IZVEŠTAJ - NOVI SAD 95 45,000.00
95000004 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-GODIŠNJI IZVEŠTAJ-OSTALE OPŠTINE JBO 95 20,000.00
95000005 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-IZVEŠTAJ ZA PETOGODIŠNJI PERIOD-NOVI SAD 95 96,000.00
95000006 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-IZVEŠTAJ ZA PETOGODIŠNJI PERIOD-OSTALE OPŠTINE JBO 95 35,000.00
95000007 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROMOTIVNO-PREVENTIVNOJ DELATNOSTI-NOVI SAD 95 15,000.00
95000008 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROMOTIVNO-PREVENTIVNOJ DELATNOSTI-OSTALE OPŠTINE JBO 95 10,000.00
95000009 EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA 95 20,000.00
95000010 EDUKACIJA NEZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA 95 38,000.00
95000011 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU -NOVI SAD 95 45,000.00
95000012 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU - VRBAS 95 23,000.00
95000013 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU -OSTALE OPŠTINE JBO 95 15,000.00
95000014 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD - NOVI SAD 95 96,000.00
95000015 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD - VRBAS 95 48,000.00
95000016 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD -OSTALE OPŠTINE JBO 95 32,000.00
95000017 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - NOVI SAD 95 45,000.00
95000018 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - VRBAS 95 23,000.00
95000019 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - OSTALE OPŠTINE JBO 95 15,000.00
95000020 POLAGANJE STRUČNOG ISPITA 95 4,000.00
96000001 UZIMANJE MATERIJALA ZA VIRUSOLOŠKI PREGLED 96 60.00
96000004 ELISA IgM RUBELLA VIRUS 96 900.00
96000005 ELISA IgG RUBELLA VIRUS 96 900.00
96000006 ELISA IgM VIRUS MORBILLA 96 1,300.00
96000007 ELISA IgG VIRUS MORBILLA 96 1,300.00
96000008 ELISA IgM CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00
96000009 ELISA IgG CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00
96000010 ELISA IgM TOXOPLASMA GONDII 96 900.00
96000011 ELISA IgG TOXOPLASMA GONDII 96 900.00
96000012 ELISA IgM VIRUS MUMPSA 96 1,300.00
96000013 ELISA IgG VIRUS MUMPSA 96 1,300.00
96000014 ELISA IgM RSV 96 1,000.00
96000015 ELISA IgG RSV 96 1,000.00
96000016 ELISA IgA PARAINFLUENZA 96 1,000.00
96000017 ELIZA IgG PARAINFLUENZA 96 1,000.00
96000018 ELISA IgM CHLAMYDIA PNEUMONIAE 96 1,300.00
96000019 ELISA IgG CHLAMYDIA PNEUMONIAE 96 1,300.00
96000020 ELISA IgM PARVOVIRUS B19 96 900.00
96000021 ELISA IgG PARVOVIRUS B19 96 900.00
96000022 ELISA IgM VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00
96000023 ELISA IgG VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00
96000024 ELISA IgM COXSACKIE B VIRUS 96 900.00
96000025 ELISA IgG COXSACKIE B VIRUS 96 900.00
96000026 ELISA IgM EBV VIRUS 96 900.00
96000027 ELISA IgG EBV VIRUS 96 900.00
96000028 ELISA IgM ADENO VIRUS 96 900.00
96000029 ELISA IgG ADENO VIRUS 96 900.00
96000030 ELISA IgM HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 1 96 900.00
96000031 ELISA IgG HERPES SIMPLAX VIRUS TIP 1 96 900.00
96000032 ELISA IgM HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 900.00
96000033 ELISA IgG HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 900.00
96000043 DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA (DIF) HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 1 96 1,300.00
96000044 DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA (DIF) HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 1,300.00
96000052 ELISA IgM ADENO/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00
96000053 ELISA IgG ADENO/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00
96000054 ELISA IgM COXSACKIE B/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00
96000055 ELISA IgG COXSACKIE B/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00
96000057 ELISA IgM PARAINFLUENZA 96 1,000.00
96000059 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgM 96 2,500.00
96000060 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG 96 2,500.00
96000061 CLIA RUBELLA IgM 96 2,500.00
96000062 CLIA RUBELLA IgG 96 2,500.00
96000063 CLIA CMV IgM 96 2,500.00
96000064 CLIA CMV IgG 96 2,500.00
96000065 CLIA EBV IgM 96 2,500.00
96000066 CLIA EBV IgG 96 2,500.00
96000067 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG Avidetet 96 2,500.00
96000068 CLIA RUBELLA IgG Avidetet 96 2,500.00
96000069 CLIA CMV IgG Aviditet 96 2,500.00
96000070 ELISA TOXOPLASMA GONDII IgG Aviditet 96 1,800.00
96000071 ELISA RUBELLA IgG Aviditet 96 1,800.00
96000072 ELISA CMV IgG Aviditet 96 1,800.00
96000073 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU EPSTEIN-BARR VIRUSA 96 4,000.00
96000074 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HERPES SIMPLEX VIRUSA TIP 1/2 96 4,000.00
96000075 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU CYTOMEGALO VIRUSA 96 4,000.00
96000076 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS A VIRUSA 96 3,500.00
96000077 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS B VIRUSA 96 3,500.00
96000078 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS C VIRUSA 96 3,500.00
96000079 REAL-TIME PCR ZA GENOTIPIZACIJU HEPATITIS C VIRUSA 96 4,000.00
96000080 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HIV VIRUSA 96 3,500.00
96000081 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU VISOKORIZIČNIH TIPOVA HUMANIH PAPILOMA VIRUSA (HPV-HR) 96 4,500.00
96000082 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ENTEROVIRUSA 96 3,500.00
96000083 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ROTAVIRUSA/NOROVIRUSA/ ASTROVIRUSA 96 3,500.00
96000084 SERTIFIKAT RUBELLA ELISA IgG 96 1,500.00
96000085 SERTIFIKAT VARICELLA ZOSTER ELISA IgG 96 1,500.00
96000086 SERTIFIKAT MORBILLI ELISA IgG 96 1,500.00
96000087 SERTIFIKAT MUMPS ELISA IgG 96 1,500.00
96000088 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU NISKORIZIČNIH TIPOVA HUMANIH PAPILOMA VIRUSA (HPV-LR) 96 3,500.00
96000089 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU TICK-BORNE ENCEFALITISA (TBEV, B.burgdorferi, A. phagocytophilum, E. chaffeensis/E.muris) 96 6,000.00
96000090 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU WEST-NILE VIRUSA (Virus groznice Zapadnog Nila) 96 4,500.00
96000091 ELISA IgM INFLUENCA A 96 1,000.00
96000092 ELISA IgG INFLUENCA A 96 1,000.00
96000093 ELISA IgM INFLUENCA B 96 1,000.00
96000094 ELISA IgG INFLUENCA B 96 1,000.00
96000095 ELISA IgM MYCOPLASMA PNEUMONIAE 96 1,300.00
96000096 ELISA IgG MYCOPLASMA PNEUMONIAE 96 1,300.00
96000098 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST ZA DIJAGNOSTIKU ROTAVIRUSA/ NOROVIRUSA/ADENOVIRUSA/ASTROVIRUSA IZ FECESA 96 2,200.00
96000099 SERTIFIKAT ANTI-HCV 96 2,600.00
96000100 SERTIFIKAT HIV Combo Ag/Ab 96 2,000.00
96000101 SERTIFIKAT HBs Ag 96 1,300.00
96000102 HBs Ag 96 800.00
96000103 ANTI-HCV 96 1,000.00
96000104 HIV Combo Ag/Ab 96 1,000.00
96000105 WESTERN BLOT (Potvrdni test) NA HIV 96 16,000.00
96000106 WESTERN BLOT (Potvrdni test) NA HCV 96 16,000.00
96000107 SERTIFIKAT ANTI-HBs 96 2,000.00
96000108 SERTIFIKAT ANTI-HBe I HBe Ag 96 2,000.00
96000109 SERTIFIKAT ANTI-HAV IgM 96 2,500.00
96000110 SERTIFIKAT ANTI-HAV Total 96 2,000.00
96000111 SERTIFIKAT ANTI-HBc Total 96 2,000.00
96000112 SERTIFIKAT ANTI-HBc IgM 96 2,500.00
96000113 SERTIFIKAT ANTI-HDV Total 96 2,000.00
96000114 SERTIFIKAT ANTI-HDV IgM 96 2,500.00
96000115 SERTIFIKAT ANTI-HEV Total 96 2,000.00
96000116 SERTIFIKAT ANTI-HEV IgM 96 2,500.00
96000117 ANTI-HBs 96 1,000.00
96000118 ANTI-HBe I HBe Ag 96 1,400.00
96000119 ANTI-HAV IgM 96 1,550.00
96000120 ANTI-HAV Total 96 1,050.00
96000121 ANTI-HBc Total 96 1,050.00
96000122 ANTI-HBc IgM 96 1,550.00
96000123 ANTI-HDV Total 96 1,400.00
96000124 ANTI-HDV IgM 96 1,550.00
96000125 ANTI-HEV Total 96 1,400.00
96000126 ANTI-HEV IgM 96 1,555.00
96000127 POTVRDNI TEST NA HBs Ag 96 1,550.00
96000128 ELISA IgM WEST-NILE VIRUS 96 1,300.00
96000129 ELISA IgG WEST-NILE VIRUS 96 1,300.00
96000130 ELISA WEST-NILE VIRUS IgG Aviditet 96 1,300.00
96000131 ELISA IgM ZIKA VIRUS 96 3,000.00
96000132 ELISA IgG ZIKA VIRUS 96 3,000.00
96000133 ELISA HTLV Ag/Ab 96 1,300.00
96000134 ELISA IgM ECHO VIRUS 96 1,300.00
96000135 ELISA IgG ECHO VIRUS 96 1,300.00
96000136 ELISA IgA ENTEROVIRUSI 96 1,300.00
96000137 ELISA IgG ENTEROVIRUSI 96 1,300.00
96000138 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST ZA DIJAGNOSTIKU RSV/ ADENO/ INFLUENCA A/INFLUENCA B VIRUSA IZ RESPIRATORNIH UZORAKA 96 2,200.00
96000139 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ADENOVIRUSA/ROTAVIRUSA IZ UZORAKA ŽIVOTNE SREDINE 96 22,859.00
96000140 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU NOROVIRUSA IZ UZORAKA ŽIVOTNE SREDINE 96 22,859.00
96000141 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU USUTU VIRUSA 96 4,500.00
96000142 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ZIKA VIRUSA 96 4,500.00
96000143 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU LEGIONELLA PN. 96 3,500.00
97000001 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,760.00
97000002 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 715.00
97000004 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,375.00
97000005 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,760.00
97000006 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 715.00
97000007 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,760.00
97000008 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,265.00
97000009 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,760.00
97000049 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 880.00
97000050 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 2,200.00
97000057 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,100.00
97000058 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,430.00
97000060 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,705.00
97000061 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 2,200.00
97000062 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 2,200.00
97000063 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 2,200.00
97000064 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,562.00
97000065 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 2,200.00
97000066 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,370.00
97000067 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 97 1,782.00

Usluge/Cenovnik

Pretraga