NabavkeOdluka i plan sa 2. izmenama - plan nabavki

03.10.2022

»

Poziv za podnošenje ponuda " Usluga digitalnog marketinga"

30.09.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Vaučeri za Knjige"

30.09.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga pranja veša"

24.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Ispitivanje i atest dimnjaka"

24.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Stručni servis za ispitivanje protivpožarnih sistema"

11.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Reprezentacija u ustanovi 2"

04.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga ispitivanja vatrogasnih aparata i hidranata"

02.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Zamena prozora"

29.07.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Softver - VECMAP"

21.07.2022

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA "REPREZENTACIJA U USTANOVI"

01.07.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Pregleda i provere opreme za rad"

20.06.2022

»

pOZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA "USLUGA ZAŠTITE IMOVINE"

10.06.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda usluge "Team Building"-a

27.05.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga mobilne telefonije"

10.05.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka Bravarskog materijala i materijala za vodovodne mreže"

21.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka elektromaterijala"

21.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga servisa električnih uređaja, aparata i druge opreme"

15.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga servisa klima uređaja"

15.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Kancelarijska oprema-Nameštaj 2"

04.04.2022

»

Dokumenta/Nabavke

PretragaPodelite informaciju