NabavkePoziv za dostavljanje ponuda "Usluga mobilne telefonije"

10.05.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka Bravarskog materijala i materijala za vodovodne mreže"

21.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka elektromaterijala"

21.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga servisa električnih uređaja, aparata i druge opreme"

15.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga servisa klima uređaja"

15.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Kancelarijska oprema-Nameštaj 2"

04.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Radovi na vodovodu kanalizaciji i centralnom grejnju"

01.04.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Molerski radovi"

16.03.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Nabavka guma za automobile"

28.02.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Kancelarijski materijal-Nameštaj"

25.02.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga samouslužnog pranja vozila"

23.02.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka rezervnih delova za automobile"

11.02.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluge pranja vozila"

11.02.2022

»

Poziv za podnosenje ponuda

02.02.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Vulkanizerske usluge"

01.02.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga registracije vozila sa tehničkim pregledom"

01.02.2022

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA "USLUGA OBEZBEĐENJA"

26.01.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Periodično ispitivanje uslova radne okoline"

30.12.2021

»

PLAN JN NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JN ZA 2022.

30.12.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Ketering"

03.12.2021

»

Dokumenta/Nabavke

PretragaPodelite informaciju