NovostiElektronsko zakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev

17.01.2022
OBRAZAC SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE PREPORUČENE IMUNIZACIJEOd 01.10.2020. na Portalu eUprava dostupna je nova elektronska usluga
eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev.

 
 Ovde možete preuzeti Anketni upitnik za PCR testiranje

Visina naknade za testiranje

Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane visina naknade za RT-PCR testiranje na lični zahtev iznosi 6.000 dinara.


Cene za testiranje za SARS-CoV-2 na lični zahtev prema Zaključcima Vlade Republike Srbije su sledeće:

1. Testiranje RT-PCR po ceni od 6.000,00 dinara
2. Antigensko testiranje po ceni od 1.800,00 dinara
3. Brzo serološko testiranje po ceni od 1.200 dinara
4. Kvantitativno određivanje IgG antitela na virus SARS-CoV-2 po ceni od 1.800,00 dinara


Sve informacije u vezi plaćanja možete naći na protalu RFZO


POTVRDE I DOKAZI O COVID-19 STATUSU RADI PUTOVANJA U REPUBLIKU GRČKU

 Prema dogovoru Vlade Republike Grčke i Vlade Republike Srbije, moguć je ulazak srpskih državljana u Republiku Grčku uz:

  • Sertifikat o izvršenoj potpunoj vakcinaciji (prva i druga doza) 14 dana i više pre ulaska u Republiku Grčku ili
  • Negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata pre ulaska u Republiku Grčku ili
  • Dokaz o preležanoj bolesti COVID-19 2-9 meseci pre ulaska u Republiku Grčku.

Državljani Republike Srbije koji su preležali COVID-19 2-9 meseci pre datuma putovanja, i gde je bolest potvrđena PCR testom mogu ovaj dokaz za putovanje preuzeti sa portala e-uprava ( e-zdravlje.gov.rs), jer sadrži sve neophodne podatke.

Državljani Republike Srbije kod kojih je COVID-19 dokazan brzim antigenskim testom 2-9 meseci pre datuma putovanja, mogu preuzeti potvrdu na portalu e-uprave ali ona NIJE PRIHVATLJIVA ZA PUTOVANJE U REPUBLIKU GRČKU, jer ne sadrži sve neophodne podatke za putovanje kao što su npr. tačno vreme uzorkovanja i testiranja. U to vreme, brzi antigenski testovi su se primenjivali isključivo za dokazivanje uzroka bolesti i trijažu pacijenata a ne za svrhu putovanja. Ovi nedostajući podaci se NE MOGU NAKNADNO UNOSITI u portal e-uprave.

Na portalu e-uprave ( e-zdravlje.gov.rs), možete se detaljno informisati o proceduri izdavanja Zelenog sertifikata, koji služi za dokazivanje COVID-19 statusa. U zelenim sertifikatima se nalaze podaci o vakcinaciji, kao i podaci o prethodnim testiranjima na SARS-CoV-2 (aktuelni korona virus) ali samo u periodu od 01.05.2021. do danas. Ranija testiranja na SARS-CoV-2 (pre 01.05.2021) neće se nalaziti na Zelenim sertifikatima.

 


Posete u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

Na osnovu Zaključka Kriznog štaba Republike Srbije od naknade troškova testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 oslobađaju se lica kojima je taj test neophodan radi realizacije posete u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a ako je to lice bračni ili vanbračni drug, dete ili roditelj lica koje je na izdržavanju sankcije zatvora, maloletničkog zatora, mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog lečenja zavisnika od psihoaktivnih supstanci i alkohola, kao i vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom.

Lica koja su oslobođenja plaćanja naknade za testiranje na prisustvo virusa zbog realizacije posete licu koje izdržava kaznu zatvora ili drugu meru svoj status dokazuju pisanom izjavom datom u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se testira. Pisana izjava sadrži podatke o licu koje izdržava kaznu (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, naziv ustanove u kojoj izdržava kaznu), kao i podatke o licu/licima koje idu u posetu (ime i prezime, JMBG,  mesto i adresa prebivališta/boravišta, odnos sa licem koje se posećuje – bračni ili vanbračni drug, dete, roditelj).

 U slučaju sumnje da lice zloupotrebljava odredbe o oslobađanju naknade, zdravstveni radnik neće izvršiti testiranje, a o tome i razlozima sumnje obavestiti rukovodioca zdravstvene ustanove.

Test za brzu detekciju antigena virusa SRAS-CoV-2 će se raditi u ustanovama u kojima se sprovodi kazna, odnosno obavljaju posete (od strane ustanova odnosno medicinksog osoblja u njima)Kako da zakažete termin?

Ukoliko želite da zakažete PCR testiranje na lični zahtev, potrebno je da na Portalu eUprava odaberete uslugu eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev i izaberete opciju Pokreni uslugu. Nakon što izaberete željenu laboratoriju, prikazaće se kalendar gde je potrebno da odaberete neki od slobodnih termina.

 

Testiranje može da se zakaže za najviše 5 članova porodice, ukoliko željena laboratorija prima više lica u jednom terminu. Testiranje može da se zakaže za građane Republike Srbije, strane državljane sa boravkom u Republici Srbiji, kao i za strane državljane bez boravka (turiste).

 

Nakon što odaberete broj lica koja žele da se testiraju na lični zahtev, potrebno je da popunite sva navedena polja i kliknete na taster Zakaži.

 

Kada uspešno zakažete termin, sistem će generisati popunjene uplatnice. U ovom trenutku nije omogućeno elektronsko plaćanje ove usluge, te je neophodno da prilikom testiranja u zakazanom terminu ponesete jedan primerak overene uplatnice kao dokaz o uplati.

 

Važno: Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprave.


Sve informacije u vezi plaćanja možete naći na protalu RFZO


 

 

Takođe, građanima je dostupno i da putem Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000 zakažu PCR testiranje na lični zahtev svakim radnim danom od 08 do 20 časova.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju