01-601-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 06-2018 -MIELE

17.04.2018

»

01-1010-5 Konkursna dokumentacija - MN 11-2018 SERVIS DIGESTORA

17.04.2018

»

01-1012-5 Konkursna dokumentacija MN 13-2018 - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 2018

17.04.2018

»

01-603-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku - NA 07-2018 - Getinge 2018

13.04.2018

»

01-603-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku - NA 07-2018 - Getinge 2018

13.04.2018

»

01-955-4 Poziv za podnosenje ponuda - OP 05-2018 Laboratorijska oprema 2- aparat za vazduh i centrifuga

13.04.2018

»

NARUDZBENICA 06-2018 MIELE

13.04.2018

»

Prvo pojašnjenje Konkursne dokumentacije OP 03-2018, Hranljive podloge

10.04.2018

»

Odluka o dodeli ugovora MN 07-2018 Energenti

05.04.2018

»

01-480-20 Peto pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 04-2018 - LABORATORIJSKI MATERIJAL - TESTOVI 2018

05.04.2018

»

01-477-7 Prvo pojasnjenje konkursne dokumentacije -OP 03-2018 - HRANLJIVE PODLOGE 2018

04.04.2018

»

01-550-12 Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 05-2018 - Toneri 2018

04.04.2018

»

Odluka o dodeli ugovora MN 08-2018

03.04.2018

»

01-603-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 07-2018 - Getinge 2018

03.04.2018

»

01-280-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru - MN-06-2018

03.04.2018

»

01-660-4 Poziv za podnosenje ponuda - MN 09-2018 - USLUGE ŠTAMPANJA 2018

02.04.2018

»

01-480-18 Četvrto pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 04-2018 - LABORATORIJSKI MATERIJAL - TESTOVI 2018

02.04.2018

»

01-480-14 Treće pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 04-2018 - LABORATORIJSKI MATERIJAL - TESTOVI 2018

29.03.2018

»

Narud#benica NA 05-2018

29.03.2018

»

01-601-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 06-2018 - MIELE 2018

28.03.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju