Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 33/2018, popravka jonskog hromatografa i atomskog apsorpcionog spektrofotometra

18.12.2018

»

Poziv i konkursna dokumentacija MN 27/2018, Materijal za održavanje higijene 3

13.12.2018

»

Prva izmena i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP 17/2018, Laboratorijska oprema 5

13.12.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 31/2018, Usluge štampanja 2-štampani materijal

13.12.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponuda NA 32/2018, Nabavka softvera 2

13.12.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN 24/2018, Materijal za održavanje higijene 2, partija 1

12.12.2018

»

Obaveštenje o obustavi postupka MN 24/2018, Materijal za održavanje higijene, partija 2,3

11.12.2018

»

Drugo pojašnjenje konkursne dokumentacije MN 25/2018, Laboratorijski pribor 2

10.12.2018

»

Odlukam o dodeli ugovora NA 30/2018, Generalni servis mikroskopa

10.12.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumnetacija OP 18/2018, Hranljive podloge 3

10.12.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija MN 26/2018, popravka aparata Agilent Technologies 7700 Series ICP - MS

10.12.2018

»

Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 29/2018, Usluge štampanja-štampani materijal

06.12.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN 23/2018, Kancelarijski nameštaj

06.12.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP 14/2018, LABORATORIJSKA OPREMA 4

06.12.2018

»

Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 28/2018, Preventivni lekarski pregledi zaposlenih

06.12.2018

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije MN 25/2018, Laboratorijski pribor 2

06.12.2018

»

Prva izmena i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP 16/2018, LABORATORIJSKA PLASTIKA 2

06.12.2018

»

Odluka o obustavi postupka MN 24/2018, Materijal za odrzavan je higijene 2, za partije 2 i 3

05.12.2018

»

Poziv i konkursna dokumentacija MN 25/2018, " Laborarorijski pribor 2"

03.12.2018

»

Druga izmena, prečišćen tekst i obaveštenje o produženju roka OP 15/2018, Laboratorijski materijal, testovi 5

30.11.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju