Odluka o dodeli ugovora OP-21/2019, LABORATORIJSKI PRIBOR 3

28.11.2019

»

Odluka o obustavi postupka OP-20/2019,LABORATORIJSKI TESTOVI 4

28.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-20/2109, LABORATORIJSKI TESTOVI 4

28.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovora-narudžbenice NA-25/2019

28.11.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija OP-22/2019, MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 7

27.11.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-24/2019, Usluge štampanja 3

25.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-19/2019, LABORATORIJSKA OPREMA 6

25.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovra NA-24/2019, Usluge štampanja 3

19.11.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-25/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

19.11.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-17/2019, MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 4

19.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-16/2019, Medicinska i laboratorijska oprema

19.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-18/2019, Medicinska i laboratorijska oprema 5

18.11.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA 23/2019, Reprezentacija u ustanovi-ketering

18.11.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-22/2019, Sistematski pregledi

18.11.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-20/2019, Usluga transporta i tretmana infektivnog otpada

18.11.2019

»

Odluka O dodeli ugovora-narudžbenice NA-23/2019, Reprezentacija u ustanovi-ketering

15.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovora-narudžbenice NA-22/2019, Sanitarni pregledi

14.11.2019

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-20/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 4

13.11.2019

»

Prve izmene i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP-21/2019, LABORATORIJSKI PRIBOR 3

13.11.2019

»

Druge izmene i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP-20/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 4

12.11.2019

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju