Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija-Klima uređaji, MN-20/2020

30.06.2020

»

Odluka o dodeli ugovora OP 13-2020, Laboratorijski testovi 3

30.06.2020

»

Obavestenje o zakljucenom ugovoru OP-08-2020, Laboratorijski pribor 2

30.06.2020

»

Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija, laboratorijski pribor 4, OP 17-2020

29.06.2020

»

Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija Hranljive podloge 3, OP-18-2020

29.06.2020

»

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, OP-07-2020, Laboratorijski pribor

29.06.2020

»

Obavestenje o zakljucenom ugovoru MN-16-2020, Kancelarijski materijal

29.06.2020

»

Prvo pojasnjenje, prve izmene i preciscen tekst, Medicinska i laboratorijska oprema 4, OP-16/2020

29.06.2020

»

Obavestenje o zakljucenom ugovoru MN-14/2020, Kancelarijska oprema i oprema za domacinstvo

26.06.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-11 2020,Generalni servis mikroskopa

25.06.2020

»

Odluka o dodeli ugovora TOC i centrifuga OP 05-2020

24.06.2020

»

Odluka o dodeli ugovora POSREDOVANJE PRI ORGANIZACIJI EDUKATIVNIH I DRUGIH SKUPOVA, OP 04-2020

24.06.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude Tekuce popravke i odrzavanjelaboratorijske opreme-servis parnog sterilizatora, NA-13-2020

24.06.2020

»

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, OP-10-2020, Hranljive podloge 2

23.06.2020

»

Obavestenje o obustavi postupka OP-10-2020, Hranljive podloge 2

23.06.2020

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN -13/2020, Usluge osiguranja

23.06.2020

»

Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - Tekuce popravke 4 - NA 12-2020

22.06.2020

»

Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - Tekuce popravke 3 NA 12 -2020

22.06.2020

»

POZIV I KONKURSNA DOKUMENTACIJA-LABORATORIJSKI DIGESTORI OPŠTE NAMENE SA PRATECIM NEOPHODNIM RADOVIMA, OP-11/2020

22.06.2020

»

Odluka o dodeli ugovora Kancelarijski materijal MN 16-2020

19.06.2020

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju