NovostiMALDI-TOF masena spektrometrija
Nova zdravstvena tehnologija

25.10.2019

 Obaveštavamo cenjene korisnike da je Centar za mikrobiologiju uveo novu, naučno dokazanu zdravstvenu tehnologiju MALDI-TOF masenu spektrometriju (MALDI-TOF MS, matrix-assisted laser desorption Time-of-Flight).

MALDI-TOF masena spektrometrija je vremenski nezahtevna i pouzdana metoda identifikacije mikroorganizama bakterija, kvasnica, plesni i mikobakterija, koja ima potencijal da zameni i/ili dopuni konvencionalnu tehniku identifikacije. Primena ove tehnologije omogućava preciznu identifikaciju mikroorganizma do nivoa vrste iz jedne kolonije za nekoliko minuta. Uspešno se koristi za tipizaciju do nivoa podvrste i detekciju antimikrobne rezistencije.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju