Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 16.09.2021.

17.09.2021
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 7.6
NOx μg/m3 26.3
NO μg/m3 7.3
NO2 μg/m3 15.0
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 11.2
m i p-ksilen μg/m3 1.9
Toluen mg/m3 0.0085
Etilbenzen μg/m3 13.7
Benzen μg/m3 1.7
O3 μg/m3 -

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju