Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za pićeVoda za piće iz javnog vodovoda Grada Novog Sada i naselja - MAJ 2024

06.06.2024
 Tokom maja 2024. godine uzorkovano je 559 uzoraka vode za piće različitog obima (486 analiza osnovnog „A“ obima, 71 analiza osnovnog „A“ obima sa određivanjem koncentracije razgradnih produkata dezinfekcije, jedna (1) analiza obima novog zahvata vode „V“ obima i jedna (1) analiza periodičnog „B“ obima) za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti (iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Grad Novi Sad sa Petrovaradinom, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Stari Ledinci, Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava.

»

 VODA ZA PIĆE IZ JAVNOG VODOVODA GRADA NOVOG SADA I NASELJA - FEBRUAR 2024.

15.05.2024

Tokom februara 2024. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava.

»

VODA ZA PIĆE IZ JAVNOG VODOVODA GRADA NOVOG SADA I NASELJA - JANUAR 2024.

14.02.2024
Tokom januara 2024. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava. 

»

Voda za piće iz javnog vodovoda Grada Novog Sada i naselja - Novembar 2023

07.12.2023
Tokom novembra 2023. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava. 

»

Voda za piće iz javnog vodovoda Grada Novog Sada i naselja - Oktobar 2023

07.11.2023
Tokom oktobra 2023. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava. 

»

Voda za piće iz javnog vodovoda Grada Novog Sada i naselja

06.10.2023
Tokom septembra 2023. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava. 

»

Voda za piće iz javnog vodovoda Grada Novog Sada i naselja - Avgust 2023

11.09.2023
Tokom avgusta 2023. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava. 

»

Zdravstvena ispravnost vode za piće - jun 2017.

17.07.2017
Na osnovu "Ugovora o javnoj nabavci usluga - utvrđivanje i praćenje kvaliteta vode za piće na teritoriji Grada Novog Sada, javna nabavka br. 1.2.2/2017", Institut za javno zdravlje Vojvodine kontroliše zdravstvenu ispravnost vode za piće iz fabrike vode i vodovodne mreže JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i obaveštava javnost o rezultatima iste.

»

Utvrđivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja tokom 2016. godine

10.02.2017

»

Institut/Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju