Nabavke01-1108-2 Nabavka - softver za praćenje vektorskih bolesti

26.07.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Proširenje aplikativnog modula - sistem za naručivanje"

16.07.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Periodično ispitivanje uslova radne okoline"

09.07.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka protivpožarnih aparata"

07.07.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluge ispitivanja i atesta dimnjaka"

06.07.2021

»

Plan JN na koje se ne primenjuje zakon o JN za 2021 sa II izmenama

06.07.2021

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE "REPREZENTACIJA U USTANOVI"

05.07.2021

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA "USLUGE MOBILNE TELEFONIJE"

22.04.2021

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA „USLUGE SATELITSKOG PRAĆENJA VOZILA“

16.04.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda „Usluge transporta i tretmana infektivnog otpada“

31.03.2021

»

OBAVEŠTENjE o produženju rok za podnošenje ponuda - „Reprezentacija van ustanove – usluge restorana“

24.03.2021

»

POZIV za dostavljanje ponuda za uslugu „Reprezentacija van ustanove – usluge restorana“

18.03.2021

»

Plan JN na koje se ne primenjuje zakon o JN za 2021 sa I izmenama

12.03.2021

»

01-194-2 Poziv za podnosenje ponuda Rezervni delovi za automobile

27.01.2021

»

01-186-2 Poziv za dostavljanje ponuda NA-03-2021 - Usluge zaštite imovine-Usluge obezbeđenja

26.01.2021

»

01-146-1 Poziv za dostavljanje ponuda „Usluge transporta i tretmana infektivnog otpada“

25.01.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda – Registracija vozila

20.01.2021

»

01-132-1 Vulkanizerske usluge

19.01.2021

»

P O Z I V za dostavljanje ponuda za nabavku usluga pranja vozila

18.01.2021

»

Plan JN na koje se ne primenjuje zakon o JN za 2021.

11.01.2021

»

Dokumenta/Nabavke

PretragaPodelite informaciju