NabavkePoziv za dostavljanje ponuda"Nabavka rezervnih delova za automobile"

14.03.2023

»

Poziv za dostavljanja ponuda "Vulkanizerske usluge"

06.02.2023

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Zamena prozora"

31.01.2023

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluge obezbeđenja"

31.01.2023

»

PLAN JN NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JN ZA 2023.

04.01.2023

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga uramljivanja"

30.12.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Integracija i implementacija softvera"

29.12.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka HTZ opreme"

28.12.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga popravke kancelarijskih stolica"

28.12.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Ispitivanje i pregled TNG podstanice, TNG trošila, ventila sigurnosti i nabavka detektora za gas"

05.12.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka usluga Ketering-a"

24.11.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda" Usluga izrade pečata, ključeva i oštrenja"

09.11.2022

»

ODLUKA I PLAN SA 3. IZMENAMA - PLAN NABAVKI

07.11.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka lopti za projekat"

25.10.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda " Reprezentacija van ustanova"

25.10.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Sistematski pregled zaposlenih"

20.10.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga produženja licence za autodijagnostiku"

06.10.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga izrade akta o proceni rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja"

06.10.2022

»

Odluka i plan sa 2. izmenama - plan nabavki

03.10.2022

»

Poziv za podnošenje ponuda " Usluga digitalnog marketinga"

30.09.2022

»

Dokumenta/Nabavke

PretragaPodelite informaciju