Nabavke01-1519-2 Poziv za podnosenje ponuda

14.10.2021

»

01-1505-2 Poziv za podnosenje ponuda

13.10.2021

»

01-1491-2 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

12.10.2021

»

01-1461-2 Poziv za podnosenje ponuda

05.10.2021

»

01-1460-2 Poziv za podnosenje ponuda

05.10.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Tekuće popravke i održavanje zgrade i objekta - radovi na krovu(sanacija)"

23.09.2021

»

PLAN JN NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JN ZA 2021 SA III IZMENAMA

20.09.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Izrada pečata, ključeva i oštrenja"

16.09.2021

»

P O Z I V za dostavljanje ponuda za nabavku usluga Servis aparata za merenje krvnog pritiska NA 33/2021

06.09.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Produženje licence za autodijagnostički uređaj"

01.09.2021

»

01-1265/3 Odluka o dodeli ugovora

23.08.2021

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA "NABAVKA USLUGA PRANJA VEŠA"

19.08.2021

»

Poziv za podnosenje ponuda

18.08.2021

»

01-1108-2 Nabavka - softver za praćenje vektorskih bolesti

26.07.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Proširenje aplikativnog modula - sistem za naručivanje"

16.07.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Periodično ispitivanje uslova radne okoline"

09.07.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka protivpožarnih aparata"

07.07.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluge ispitivanja i atesta dimnjaka"

06.07.2021

»

Plan JN na koje se ne primenjuje zakon o JN za 2021 sa II izmenama

06.07.2021

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE "REPREZENTACIJA U USTANOVI"

05.07.2021

»

Dokumenta/Nabavke

PretragaPodelite informaciju