NabavkePoziv za dostavljanje ponuda" Usluga izrade pečata, ključeva i oštrenja"

09.11.2022

»

ODLUKA I PLAN SA 3. IZMENAMA - PLAN NABAVKI

07.11.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Nabavka lopti za projekat"

25.10.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda " Reprezentacija van ustanova"

25.10.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Sistematski pregled zaposlenih"

20.10.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga produženja licence za autodijagnostiku"

06.10.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga izrade akta o proceni rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja"

06.10.2022

»

Odluka i plan sa 2. izmenama - plan nabavki

03.10.2022

»

Poziv za podnošenje ponuda " Usluga digitalnog marketinga"

30.09.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Vaučeri za Knjige"

30.09.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga pranja veša"

24.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Ispitivanje i atest dimnjaka"

24.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Stručni servis za ispitivanje protivpožarnih sistema"

11.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda"Reprezentacija u ustanovi 2"

04.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Usluga ispitivanja vatrogasnih aparata i hidranata"

02.08.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Zamena prozora"

29.07.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Softver - VECMAP"

21.07.2022

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA "REPREZENTACIJA U USTANOVI"

01.07.2022

»

Poziv za dostavljanje ponuda "Pregleda i provere opreme za rad"

20.06.2022

»

pOZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA "USLUGA ZAŠTITE IMOVINE"

10.06.2022

»

Dokumenta/Nabavke

PretragaPodelite informaciju