Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


RAZUMEM ŠTA MI SE DEŠAVA – PODRŠKA EDUKATORIMA ZA RAD SA DECOM NA TEMU ZDRAVOG ODRASTANJA

09.12.2019
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

PSIHOSOCIJALNE VEŠTINE I PROMOCIJA ZDRAVLJA

09.12.2019
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

ZDRAVLJE, FIZIČKA AKTIVNOST I GOJAZNOST

09.12.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

FIZIČKA AKTIVNOST KAO MERA ZA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

09.12.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - ISKUSTVA I IZAZOVI

09.12.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ISKUSTVA I IZAZOVI

09.12.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju