NabavkePLAN JN NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JN ZA 2021 SA II IZMENAMA

04.06.2021

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA "USLUGE MOBILNE TELEFONIJE"

22.04.2021

»

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA „USLUGE SATELITSKOG PRAĆENJA VOZILA“

16.04.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda „Usluge transporta i tretmana infektivnog otpada“

31.03.2021

»

OBAVEŠTENjE o produženju rok za podnošenje ponuda - „Reprezentacija van ustanove – usluge restorana“

24.03.2021

»

POZIV za dostavljanje ponuda za uslugu „Reprezentacija van ustanove – usluge restorana“

18.03.2021

»

Plan JN na koje se ne primenjuje zakon o JN za 2021 sa I izmenama

12.03.2021

»

01-194-2 Poziv za podnosenje ponuda Rezervni delovi za automobile

27.01.2021

»

01-186-2 Poziv za dostavljanje ponuda NA-03-2021 - Usluge zaštite imovine-Usluge obezbeđenja

26.01.2021

»

01-146-1 Poziv za dostavljanje ponuda „Usluge transporta i tretmana infektivnog otpada“

25.01.2021

»

Poziv za dostavljanje ponuda – Registracija vozila

20.01.2021

»

01-132-1 Vulkanizerske usluge

19.01.2021

»

P O Z I V za dostavljanje ponuda za nabavku usluga pranja vozila

18.01.2021

»

Plan JN na koje se ne primenjuje zakon o JN za 2021.

11.01.2021

»

01-1433-5 Obaveštenje o dodeli ugovora

23.12.2020

»

01-1433-1 Poziv za podnosenje ponuda - ketering

27.10.2020

»

Lekarski pregledi

13.10.2020

»

Dokumenta/Nabavke

PretragaPodelite informaciju