Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 24. - 26.05.2024. godine

27.05.2024
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.   Jedinica mere Utvrđena vrednost za 24.05.2024. Utvrđena vrednost za 25.05.2024. Utvrđena vrednost za 26.05.2024.
SO2 μg/m3 9,4 10,5 10,4
NOx μg/m3 22,3 16,1 14,7
NO μg/m3 3,9 2,5 2,0
NO2 μg/m3 16,3 12,3 11,7
CO mg/m3 <0,5 <0,5 <0,5
m i p-ksilen μg/m3 - - -
O- ksilen μg/m3 - - -
Toluen mg/m3 - - -
Etilbenzen μg/m3 - - -
Benzen μg/m3 - - -
O3 μg/m3 80,9 99,9 92,5

 


 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju