Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 05.12.2023. godine

06.12.2023
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


    Jedinica mere Utvrđena vrednost za 05.12.2023.
SO2 μg/m3 17,3
NOx μg/m3 28,8
NO μg/m3 5,8
NO2 μg/m3 19,9
CO mg/m3 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 -
O- ksilen μg/m3 -
Toluen mg/m3 -
Etilbenzen μg/m3 -
Benzen μg/m3 -
O3 μg/m3 33,5
 


 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju