Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 26.01.2023. godine

27.01.2023
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 26.01.2023.
SO2 μg/m3 4.6
NOx μg/m3 15.1
NO μg/m3 3.3
NO2 μg/m3 10.0
CO mg/m3 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 3.8
O- ksilen μg/m3 0.6
Toluen mg/m3 0.0033
Etilbenzen μg/m3 <0.5
Benzen μg/m3 2.1
O3 μg/m3 40.8

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju