Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 30.11.2023. godine

01.12.2023
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


   Jedinica mere Utvrđena vrednost za 30.11.2023.
SO2 μg/m3 13.6
NOx μg/m3 26.4
NO μg/m3 4.6
NO2 μg/m3 19.3
CO mg/m3 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 -
O- ksilen μg/m3 -
Toluen mg/m3 -
Etilbenzen μg/m3 -
Benzen μg/m3 -
O3 μg/m3 40.1

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju