Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 23.05.2024. godine

24.05.2024
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.   Jedinica mere Utvrđena vrednost za 23.05.2024.
SO2 μg/m3 9.7
NOx μg/m3 18.5
NO μg/m3 2.8
NO2 μg/m3 14.2
CO mg/m3 0.5
m i p-ksilen μg/m3 -
O- ksilen μg/m3 -
Toluen mg/m3 -
Etilbenzen μg/m3 -
Benzen μg/m3 -
O3 μg/m3 49.5

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju