Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 27.-29.01.2023. godine

30.01.2023
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 27.01.2023. Utvrđena vrednost za 28.01.2023. Utvrđena vrednost za 29.01.2023.
SO2 μg/m3 3,2 2,0 <1,0
NOx μg/m3 21,4  17,4 15,3 
NO μg/m3 4,1  3,5 3,3 
NO2 μg/m3 15,3 12,3 10,2 
CO mg/m3 0,5  0,5 0,5 
m i p-ksilen μg/m3 2,5  2,3 3,8 
O- ksilen μg/m3 0,7  0,7 0,6 
Toluen mg/m3 0,0042  0,0040  0,0035 
Etilbenzen μg/m3 <0,5 <0,5 <0,5
Benzen μg/m3 2,6  3,4 3,0 
O3 μg/m3 32,1 29,4 35,4

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju