Analize predmeta opšte upotrebe

Prema postojećim propisima u Republici Srbiji, predmeti opšte upotrebe su:

 • posuđe i pribor za jelo

 • ambalaža za pakovanje i čuvanje namirnica i predmeta opšte upotrebe i poluproizvodi za proizvodnju ambalaže

 • kozmetički proizvode i sirovine za njihovu proizvodnju

 • sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu i industriji i sirovine za njihovu proizvodnju

 • dečije igračke

 • duvan i duvanske prerađevine

 

Posuđe i pribor za jelo, ambalaža za pakovanje i čuvanje namirnica i predmeta opšte upotrebe i poluproizvodi za proizvodnju ambalaže:

 • senzorska analiza
 • ukupna migracija organskih i neorganskih supstanci
 • specifična migracija teških metala i metaloida
 • specifična migracija fenola
 • specifična migracija formaldehida
 • sadržaj polihlorovanih bifenila
 • migracija boje
 • sadržaj teških metala i metaloida

Kozmetički proizvodi i sirovine za njihovu proizvodnju

 • senzorska analiza
 • sadržaj površinski aktivnih materija
 • sadržaj teških metala i metaloida
 • određivanje pH vrednosti
 • određivanje konzervanasa
 • određivanje amonijaka
 • određivanje peroksida
 • određivanje fizičko-hemijskih parametara prema specifikaciji proizvođača

Sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu i industriji i sirovine za njihovu proizvodnju

 • senzorska analiza
 • sadržaj površinski aktivnih materija
 • sadržaj teških metala i metaloida
 • određivanje pH vrednosti
 • određivanje konzervanasa
 • određivanje slobodnih alkalija
 • određivanje Na-perborata
 • određivanje aktivnog kiseonika
 • određivanje fosfata
 • određivanje silikata
 • određivanje karbonata
 • određivanje kiselina
 • određivanje fizičko-hemijskih parametara prema specifikaciji proizvođača

Dečije igračke

 • senzorska analiza
 • ukupna mugracija organskih i neorganskih supstanci
 • specifična migracija teških metala i metaloida
 • specifična migraciju ftalata
 • migracija boje

Duvan i duvanske prerađevine

 • senzorska analiza
 • sadržaj teških metala i metaloida
 • sadržaj pesticida 

 

Svi potencijalni korisnici naših usluga za ispitivanje treba da dostave:

 • zahtev za uzorkovanje i analizu s nazivom i sedištem firme, matičnim brojem i žiro računom PIB

 • specifikaciju proizvođača ili Safety data sheet (za namirnice/predmete opšte upotrebe)

 

Sve dodatne informacije o toku i finansijskim troškovima analize, koji zavise od vrste uzorka i vrste analiziranih parametara, mogu se dobiti na telefone:
021/4897-860; 4897-852 (Odeljenje laboratorijskih službi, Odeljenje zdravstvene bezbednosti namirnica);
021/4897-823 (Odeljenje za humanu ekologiju)
021/4897-863 (Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju)

Zahtev možete poslati na adrese higijena@izjzv.org.rs, ili na Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 21000 Novi Sad (za Centar za higijenu i humanu ekologiju) Naša ustanova sklapa ugovore sa svim poslovnim subjektima koji su zainteresovani za stalnu kontrolu

Usluge/Analize predmeta opšte upotrebe

Pretraga