Novosti22. MART, SVETSKI DAN VODE: „PODZEMNE VODE“

21.03.2022
Voda
je osnovni princip i uzor svega sto postoji, iz koje je sve nastalo i u koju se sve vraća. Ona je beskonačna, večna materija koja se kreće, zgušnjava i razređuje i tako nastaju sve pojave. Gde nema vode- tu nema života. To je prva potreba čoveka, koju on mora trajno da obezbedi, pre nego sto počne da gradi svoje stanište!

 Tales iz Mileta, grčki filozof, fizičar i astronom

 

Svetski dan vode obeležava se od strane UN svake godine 22. marta, počev od 1993. godine, da bi se podstaklo rešavanje problema nestašice vode, dijalog o najboljem načinu očuvanja i upravljanja postojećim izvorima vode za piće.

Ovogodišnja tema, „Podzemna voda“, naglašava izuzetnu važnost vodenih resursa i uspostavljanja pristupa održivom javnom vodosnabdevanju, posebno uzimajući u obzir da podzemne vode učestvuju sa oko 75% u ukupnoj količine vode koja se koristi za javno vodosnabdevanje stanovništva.

Podzemne vode su nevidljive, ali je njihov značaj ogroman. Van vidokruga, pod našim nogama, podzemna voda obogaćuje naše živote. Skoro sva tečna slatka voda na svetu je podzemna voda. Kako su klimatske promene naglašenije, dostupnost i iskoristljivost podzemne vode će postajati sve kritičnija. Moramo da radimo zajedno na održivom upravljanju ovim dragocenim resursom. Podzemne vode mogu biti van vidokruga, ali ne smeju biti van uma. Obeležavanje Svetskog dana vode 2022. godine ima za cilj podizanje svesti o potencijalu podzemnih nevidljivih voda kao srivenog blaga na našoj planeti.

U najsušnijim delovima sveta, to je možda jedini izvor vode za čoveka. Podzemnu vodu koristimo za piće, za održavanje lične i opšte higijene, za proizvodnju hrane, za ishranu stoke, a svakako je značajna i za održavanje ekosistema. Ljudske aktivnosti kao što su nekontrolisano korišćenje izvora vode i zagađenje životne sredine uslovljeno nekontrolisanim odlaganjem tečnog i čvrstog otpada, dovodi do zagađenja podzemnih voda. Smatra se da će podzemna voda igrati ključnu ulogu u prilagođavanju klimatskim promenama.

Šta je podzemna voda?

Podzemna voda je voda koja se nalazi pod zemljom u vodonosnim slojevima definisanim geološkim formacijama od stena, peska i šljunka, koji imaju sposobnost zadržavanja vode.

Zašto bi trebalo da brinemo o podzemnoj vodi?

Podzemna voda se prekomerno koristi u mnogim oblastima, odnosno više vode se zahvata iz vodonosnih slojeva nego što se obnavlja kišom i snegom. Podzemne vode direktno su izložene uticaju klimatskih promena usled povezanosti sa površinskim vodama, ali i indirektno, prilikom procesa prihranjivanja različitih poljoprivrednih kultura. Zagađenje podzemnih voda je poseban problem, pri čemu se, u zavisnosti od vrste i sastava, zagađujuće materije u vodi mogu zadržati decenijama ili čak vekovima.

Na području Srbije se poslednjih godina javljaju učestale suše, ali i poplave, posebno na manjim i srednjim vodotocima. Mora se posvetiti veća pažnja zaštiti životne sredine, kako bi se osiguralo kvalitetno snabdevanje vodom i smanjili rizici od nepogoda, poput poplava i suša, kojima smo svedoci. Klimatske promene na području cele Evrope, samim tim i Republike Srbije, u poslednjih 10-15 godina izazivaju velike društvene i privredne promene koje značajno utiču na životnu sredinu, podzemne vode, vodosnadevanje i život stanovništva

U pojedinim oblastima ne postoje podaci o količini dostupne podzemne vode, što znači da možda ne uspevamo da iskoristimo potencijalno vitalni vodni resurs. Istraživanje, zaštita i održivo korišćenje podzemnih voda biće od ključnog značaja za preživljavanje i prilagođavanje klimatskim promenama i zadovoljavanje potreba rastuće populacije.

Šta možemo učiniti sa podzemnim vodama?

Moramo zaštititi podzemne vode od zagađenja i koristiti ih na održiv način, uravnotežujući potrebe ljudi i planete. Vitalna uloga podzemnih voda u vodovodnim i sanitarnim sistemima, poljoprivredi, industriji, ekosistemima i prilagođavanju klimatskim promenama mora se odraziti u kreiranju politike održivog razvoja.

Ukoliko želite, pošaljite nam odgovorite na 4 pitanja (Kako podzemne vode utiču na vaš život? Ima li dovoljno podzemne vode? Da li je podzemna voda bezbedna za korišćenje? Šta je potrebno učiniti da bi se zaštitile podzemne vode?) putem upinika:

https://forms.gle/m7KeufZY92kF9Xz47

... i ispričajte nam svoje priče, misli i osećanja o vodi. Proslavljajući sve različite načine upotrebe vode u našem životu, možemo pravilno oceniti značajnost podzemne vode, da li je ima dovoljno, šta je potrebno da se ona zaštiti i efikasno čuva za sve.

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju