NovostiKONKURS ZA LIKOVNE I LITERARNE RADOVE DO 31.10.2023. GOD. NAMENJEN DECI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA

06.09.2023


INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
I MREŽA INSTITUTA/ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U REPUBLICI SRBIJI

 

 

RASPISUJU KONKURS
ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA
NA SLEDEĆE TEME:

 

 

  1. ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM”
  2. „MAJČINO MLEKO JE NAJBOLJA HRANA”
  3. „PRAVILNA ISHRANA ČUVA TVOJE ZDRAVLJE”

  

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstvenovaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Za svaku od tema, po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrasta I– IV razreda osnovne škole i V–VIII razreda osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba”, odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja” i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane” najkasnije do 31. oktobra 2023. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi/instituti za javno zdravlje dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 21. novembra 2023. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja, koji će biti štampan u vidu postera tokom 2024. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstvenovaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajt Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstvenopromotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života.
PREDŠKOLSKA USTANOVA „RADOSNO DETINJSTVO“
LIKOVNA RADIONICA
PRIVATNI VRTIĆI NOVI SAD

Obaveštavamo Vas da je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ zajedno sa mrežom Instituta/Zavoda i ove godine raspisao 3 likovna konkursa sa ciljem da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Teme ovogodišnjih konkursa su:

  1. „ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM”
  2. „ MAJČINO MLEKO JE NAJBOLJA HRANA”
  3. „PRAVILNA ISHRANA ČUVA TVOJE ZDRAVLJE”

Pozivamo Vas, da kao i ranijih godina date svoj doprinos u obeležavanju ovih važnih datuma iz Kalendara zdravlja učešćem na konkursu literarnih radova. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Radove treba dostaviti do 31.10.2023. godine, poštom ili lično u Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 4. sprat u Centar za promociju zdravlja sa naznakom „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba”, odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja” i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane”.

Autori najuspešnijih radova sa teritorije Grada Novog Sada biće nagrađeni na konkursima „PRAVILNA ISHRANA ČUVA TVOJE ZDRAVLJE” i MAJČINO MLEKO JE NAJBOLJA HRANA” i zajedno sa najuspešnijim radovima konkursa ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM” (koji nije nagradnog karaktera) i promovisani na okružnom nivou, a najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajt Instituta za javno zdravlje Srbije (ne vraćaju se autorima već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno-promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života).

Molimo Vas da odaberete prigodan momenat i pre početka i u toku izrade radova razgovarate sa decom na ove teme. Potrebno je i da odabrane radove obeležite tako da bude jasno istaknuto ime i prezime kao i uzrast deteta, ime vaspitača puna adresa i kontakt telefon. Za dodatne informacije koje su Vam potrebne molimo Vas da se obratite na telefon 021/4897876 ili elektronskom poštom:promocijazdravlja@izjzv.org.rs
OSNOVNE ŠKOLE SA TERITORIJE GRADA NOVOG SADA

Obaveštavamo Vas da je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ zajedno sa mrežom Instituta/Zavoda i ove godine raspisao 3 likovna/ literarna konkursa sa ciljem da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Teme ovogodišnjih konkursa su:

  1. „ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM”
  2. „MAJČINO MLEKO JE NAJBOLJA HRANA”
  3. „PRAVILNA ISHRANA ČUVA TVOJE ZDRAVLJE”

Pozivamo Vas, da kao i ranijih godina date svoj doprinos u obeležavanju ovih važnih datuma iz Kalendara zdravlja učešćem na konkursima literarnih i likovnih radova. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5. Po tri najbolja literarna i tri najbolja likovna rada u dve uzrasne kategorije učenika (uzrast I - IV razreda i uzrast V-VIII razreda) treba dostaviti do 31.10.2023. godine, poštom ili lično u Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 4. sprat u Centar za promociju zdravlja sa naznakom „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba”, odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja” i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane”. Autori najuspešnijih radova sa teritorije Grada Novog Sada biće nagrađeni na konkursima „PRAVILNA ISHRANA ČUVA TVOJE ZDRAVLJE“, MAJČINO MLEKO JE NAJBOLJA HRANA” i zajedno sa najuspešnijim radovima konkursa „ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM” (koji nije nagradnog karaktera) biće izabrani i promovisani na okružnom nivou, a najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajt Instituta za javno zdravlje Srbije (ne vraćaju se autorima već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno-promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života).

Molimo Vas da odaberete prigodan momenat i pre početka i u toku izrade radova razgovarate sa decom na ove teme. Potrebno je i da odabrane radove obeležite tako da bude jasno istaknuto ime i prezime učenika, uzrast učenika, ime učitelja /nastavnika, puna adresa i telefon škole. Za dodatne informacije koje su Vam potrebne molimo Vas da se obratite na telefon 021/4897876 ili elektronskom poštom: promocijazdravlja@izjzv.org.rs«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju