KampanjeEVROPSKA NEDELJA JAVNOG ZDRAVLJA, 17-21. MAJ 2021. g:
„Udruživanje snaga za zdravije stanovništvo“

14.05.2021

Evropska nedelja javnog zdravlja ima za cilj da:

 

  • Ukazuje na različite aspekte javnog zdravlja i inkluzivnije društvo, širom Evrope;
  • Podigne svest i proširi postojeće poruke na pet specifičnih tema javnog zdravlja, u skladu sa ključnim organizacijama na evropskom nivou i
  • Stvori poverenje i inovativne načine saradnje među svim profesionalcima koji doprinose javnom zdravlju na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou.

 

Slogan ovogodišnje kampanje: Udruživanje snaga za zdravije stanovništvo.

 

Teme kampanje u 2021. godini su:

 

Ponedeljak, 17. maj: Komuniciranje nauke i zdravlja

Utorak, 18. maj: Novi izazovi u mentalnom zdravlju

Sreda, 19. maj: Vaša lokalna zajednica

Četvrtak, 20. maja: Svi za jedno zdravlje

Petak, 21. maj: Ne ostavljajući nikoga iza sebe

 

Zahvaljujući prof. dr Mariji Jevtić, spec. higijene u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koja je Evropski Ambasador za Klimatski pakt (predsednik Sekcije za životnu sredinu i zdravlje Evropske Asocijacije za javno zdravlje; Climate Pact Ambassador) (https://europa.eu/climate-pact/ambassadors/meet-our-ambassadors/marija-jevtic_en), prijavljena su tri tematska webinara tokom Evropske nedelje javnog zdravlja (EWPH) 2021. godine:

Mental Health Forum - 18.maj

Event title: Mental Health Forum - Challenges for Young Health Professionals
https://eupha.org/euphw_page.php?p=HW91

Link za registraciju 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1oiu2TytvTrMVzv5KYyeY7ObvCODHHF8rtRMY5nF-MQLmBw/viewform

EUPHW Climate - 19. maj
Event title: Climate change and activities in local communities
https://eupha.org/euphw_page.php?p=HW96

Link za registraciju

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrabG31e0ILanrno0liDdc1SR__lj61DyZ-jjixIfX5ElP2A/viewform

 

EUPHW One health - 
Event title: Sinergy of One Health and Public Health

https://eupha.org/euphw_page.php?p=HW97

Link za registraciju

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1oiu2TytvTrMVzv5KYyeY7ObvCODHHF8rtRMY5nF-MQLmBw/viewform

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju