NovostiEDUKATIVNI KALENDAR ZA DECU U 2016. GODINI

27.01.2016

Zaposleni u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Vojvodine u 2015. godini izradili su zdravstveno-vaspitno sredstvo dečiji edukativni kalendar u okviru projekta “Edukativni kalendar za decu u 2016. godini“ pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, u cilju motivisanja zaposlenih u obrazovanju (u predškolskim ustanovama/PU i osnovnim školama) na primenu zdravstveno-vaspitnih metoda i tehnika u radu sa decom.  Kalendar predstavlja reprint prethodnih kalendara u okviru kojeg su obrađene sledeće teme: lična higijena, fizička aktivnost, zarazne i vektorske bolesti, pravilna ishrana, emocije i sistemi organa u ljudskom telu.

U okviru projekta organizovan je i edukativni seminar za zdravstvene radnike i predavanje za prosvetne radnike i stručne saradnike na kojima su učestvovali predstavnici vrtića PU „Radosno detinjstvo“ i predstavnici osnovnih škola u Novom Sadu.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju