Novosti



2016. godina - SVETSKA GODINA PROTIV BOLA U ZGLOBOVIMA

22.01.2016

11. januara 2016. godine započela je SVETSKA GODINA PROTIV BOLA U ZGLOBOVIMA.

Internacionalna asocijacija za proučavanje bola (IASP), zajedno sa 89 drugih ogranaka, među kojima je i Udruženje za istraživanje i tretman bola Srbije (UITBS), svoje aktivnosti usmerava na različite aspekte bola, podiže nivo svesnosti o tome da različiti uzroci i mehanizmi bola mogu biti zbrinjavani, tretirani i otklonjeni. Ovo se  odnosi i na bol u zglobovima.

Iako je do sada identifikovano oko 150 različitih tipova bola u zglobovima, najčešći uzroci bola u zglobovima su: osteoartritis (najčešće zglobovi kolena, ruke i kuka), giht i inflamatorni (zapaljenski) procesi (najčešće reumatoidni artritis).

Osteoartritis  je kompleksna bolest i najčešći oblik bolnog problema u zglobovima, a10-15% svetske populacije obuhvaćeno je ovom bolešću, dok raširenost raste sa godinama starosti. U domenu celokupnog  hroničnog bola, osteoartritis je zastupljen u oko 20%.

Giht je oblik inflamatornog artritisa sa prevalencijom od 1 do 4%.

Reumatoidni artritis je najčešća forma inflamatorne bolesti zgloba autoimunog porekla od koje pati manje od 1% globalne populacije. Iako je opseg dostupnih terapija za bol u zglobovima širok, bol je još uvek neadekvatno tretiran, delom i zbog neželjenih  efekata, naročito kod starije populacije. U domenu terapije lekovima, nasuprot konvencionalnoj strategiji prema intenzitetu bola, upotreba lekova zasnovanih na mehanizmu dejstva mnogo više odgovara individualnim potrebama pacijenata. Lokalno davanje lekova smanjuje neželjene efekte a nove metode, uključujući antitela koja blokiraju nervne faktore rasta, predstavljaju značajan potencijal biološke terapije za osteoartritis.

Slično hroničnom bolu uopšte, bol u zglobovima dovodi ne samo do individualne patnje, već i do enormnih zdravstvenih troškova i socioekonomskih posledica. Stoga, zdravstveni problem bola mora biti jedan od prioriteta ne samo zdravstvenih profesionalaca, već i onih koji odlučuju i kreiraju zdravstvenu politiku.

U podržavanju i sprovođenju kampanje IASP Svetske godine protiv bola u zglobovima, nacionalno udruženje UITBS će tokom godine organizovati edukativne seminare i simpozijum posvećene mehanizmima i tretmanu bola u zglobovima. Posetom IASP-ove internet stranicewww.iasp-pain.org/GlobalYear, mogu se preuzeti materijali i 20elektronskih brošura na srpskom jezikukojesu u vezi sa bolomu zglobovima.

Ovoj kampanji pridružuje se i Institut za javno zdravlje Vojvodine, pozivajući Vas dadodate svojglas i optimizam,da udruženi doprinesemo poboljšanju svesnosti, edukacije i tretmana bola u zglobovima širom Srbije. Hvala Vam!

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju