KampanjeSVETSKI DAN BUBREGA 2020

09.03.2020

Svetski dan bubrega obeležava se 12. marta. Cilj kampanje je podizanje svesti o važnosti bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upoznavanje javnosti da su bolesti bubrega česte, opasne i izlečive.Slogan ovogodišnje kampanje je „Zdravlje bubrega za svakoga i svuda - od prevencije do ranog otkrivanja i podjednakog pristupa zdravstvenoj nezi”.

Bolest bubrega je hronična nezarazna bolest (HNB) koja ternutno pogađa 850 miliona ljudi širom sveta. Jedna od 10 odraslih osoba ima hroničnu bolest bubrega(HBB). Globalno opterećenje ovom bolešću je u porastu i predviđa se da će do 2040. Godine zauzeti 5. mesto na listi najčešćih uzroka izgubljenih godina života.

Hronična bolest bubrega je glavni uzrok ogromne zdravstvene potrošnje. Troškovi dijalize i transplantacije bubrega čine 2-3% godišnjeg buxeta za zdravstvo u visoko razvijenim zemljama, a usmereni su na manji od 0,03% stanovništva tih zemalja. U zemljama sa niskim i srednjim dohotkom većina ljudi sa otkazivanjem funkcije bubrega nema odgovarajući pristup dijalizi i transplantaciji bubrega koji spasavaju živote.

Od ključnog je značaja da se bolest bubrega može sprečiti a napredovanje bolesti do krajnjeg stadijuma se može odložiti primenom odgovarajuće dijagnostike i ranog lečenja. Međutim, iako racionalne politike i strategije za HNB postoje u mnogim zemljama, specifične politike usmerene na edukaciju i povećalje svesti o bolesti bubrega često nedostaju. Zato je potrebno da stanovništvu, zdravstvenim radnicima i donosiocima odluka  ukažemo na značaj preventivnih mera.

Ove godine svetski dan bubrega nastavlja da ukazuje na porast opterećelja bolestima bubrega širom sveta sa željom da se obezbedi zdravlje bubrega za sve i svuda. Posebno, kampanja 2020. Godine naglašava značaj preventivnih mera kako bi sprečili nastanak i napredovanje bolesti bubrega.

Preventivne mere

Termin „prevencija“ odnosi se na sprečavanje bolesti nizom aktivnosti koji se mogu svrstati u tri grupe: (1) Primarna prevencija podrazumeva mere koje poduzimamo pre nastanka bolesti bubrega(2) Sekundarna prevencija se odnosi na ranu dijagnozu i pravovremeno lečenja bolesti bubrega kako nebi došlo do težih oštećenja i (3) Tercijarna prevencija znači lečenje već ustanovljene bolesti bubrega u svrhu kontrole njihovog napredovanja i pojave težih komplikacija.

Primarna prevencija bolesti bubrega podrazumeva otklanjanje faktora rizika, kao što su šećerna bolest, povišen krvni pritisak, nepravilna ishrana, strukturalnih nedostataka bubrega i mokraćnog sistema i različitih nefrotoksičnih činilaca. Preventivne mere uključuju promociju zdravog stila života sa pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću, skrining preglede za osobe sa povećanim rizikom za HBB uz pregled krvi i urina i čuvanjem tih podataka u registar za HBB. Kod osoba sa početnom bolešću bubrega, sekundarna prevencija uključujući normalizaciju povišenog krvnog pritiska i povišenog nivoa šećera u krvi, je glavni cilj edukacije i lečenja pacijenata, što se može postići ishranom sa niskim unosom soli i belančevina pretežno biljnog porekla, kao i odgovarajućim lekovima. Kod osoba koji imaju uznapredovalu bolest bubrega posebno je važno lečiti pridružene bolesti kao što su uremija i kardiovaskularna bolest. (Uremija- stanje povišenog nivoa uree u krvi; urea je nusprodukt razgradnje proteina i čini osnovni sastojak mokraće)

 

VAŠI ČUDESNI BUBREZI

 

  • Bubrezi su komplikovani i čudesni organi koji obavljaju mnoge neophodne funkcije za naše zdravlje
  • Glavni zadatak vaših bubrega je da odstrane toksine i otpadne materije i višak vode iz vaše krvi. Bubrezi takođe pomažu u regulaciji vašeg krvnog pritiska, u stvaranju crvenih krvnih zrnaca i zdravlju vaših kostiju.
  • Svaki bubreg je otprilike veličine vaše pesnice, smešteni su duboko u trbušnoj duplji ispod donjih rebara.
  • Vaši bubrezi regulišu nivo mnogih minerala i drugih molekula u krvotoku uključujući nivo natrijuma (Na) i kalijuma (K) i pomažu u kontroli kiselosti krvi. Svaki dan, vaši bubrezi regulišu količinu soli i vode u vašem telu da bi vaš krvni pritisak ostao stalan.

Da li ste znali?

Vaši bubrezi:

  • Proizvode mokraću (urin)
  • Otklanjaju otpadne materije i višak tečnosti iz krvi
  • Održavaju ravnotežu hemijskih materija u vašem telu
  • Pomažu u regulaciji vašeg krvnog pritiska
  • Pomažu zdravlju vaših kostiju
  • Pomažu u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca

KVIZ ZNANJA O BUBREZIMA 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju