KampanjeOSNOVNE PREPORUKE ZA SPREČAVANJE PRENOSA INFEKCIJE NOVIM KORONAVIRUSOM U PRODAJNIM OBJEKTIMA ROBE ŠIROKE POTROŠNJE - SUPERKMARKETIMA

18.03.2020
Sledeće smernice mogu pomoći u sprečavanju izloženosti na radnom mestu akutnim respiratornim bolestima, uključujući COVID-19, prodajnim objektima čiji su zaposleni u povećanom riziku, zbog kontakta sa velikim brojem stranaka.Cilj propisanih smernica je smanjenje prenosa infekcije među osobljem, zaštita ljudi koji su izloženi većem riziku od štetnih zdravstvenih komplikacija,  održavanje poslovanja i minimiziranje negativnih efekata na druge subjekte u lancima poslovanja.  Odvojiti bolesne od zdravih zaposlenih radnika

Zaposleni koji sumnjaju da imaju simptome akutne respiratorne bolesti (suvi kašalj, povišena telesna temperatura, bolovi u mišićima, nedostatak daha i drugo) treba da ostanu kod kuće i jave se izabranom lekaru telefonom, radi konsultacije. Ako se simptomi ispolje po dolasku na posao, da pokriju nos i usta maskom ili ako je nemaju maramicom kad kašlju ili kijaju (laktom ili ramenom ako nemaju maramice) i da se odmah upute kući. Treba da se obrate izabranom lekaru telefonom, radi konsultacije. Za ostale nedoumice, treba da potraže informacije na sajtovima Ministarstva zdravlja covid19.rs, domova zdravlja, zavoda/instituta za javno zdravlje i drugih zdravstvenih ustanova, a ako i posle toga imaju dodatna pitanja, da nazovu dežurne brojeve telefona kol centara instituta/zavoda za javno zdravlje.

Ako neko ima tek početne znake prehlade, obezbedite mu masku, uputite radnika da se javi svom izabranom lekaru telefonom i obezbediti zamenu.

Naglasiti značajnost boravka kod kuće zaposlenih sa simptomima sličnim gripu. Obezbediti radne uslove koji smanjuju rizik od širenja infekcijeRadna mesta zaposlenih se razlikuju u zavisnosti od izloženosti riziku od dobijanja akutnih respiratornih bolesti i u skladu sa tim, osobama koje su u najvećem riziku (zaposleni koji su  u direktom kontaktu sa velikim brojem ljudi), su potrebne dodatne mere koje će u pokušati da umanje postojeći rizik.

Obezbediti distancu između zaposlenih od najmanje 1 metra, a poželjno i veću.

Organizovati rad tako da osobe istih klasifikacija i sistematizovanih na ista radna mesta rade u različitim smenama kako bi se u slučaju oboljevanja jedne od njih sprečilo širenje bolesti i obezbedilo nesmetano obavljanje posla.

Obezbediti distancu između kupaca, ukoliko postoje prijemne prostorije, hol ili hodnik (zaduživanjem zaposlenog koji će voditi računa da propušta samo bezbedan broj kupaca u prodavnicu), oznakama na podu (pomoću nalepnica ili brisivom farbom) koje simbolizuju minimalan razmak između klijenata, postavljanjem plakata na kojima informišete građane kako da se ponašaju dok ulazi i izlaze poštovanjem držanja rastojanja, kreću se u prostoru i čekaju u redu,).

 

Obezbediti sredstva za ličnu higijenuNa radnom mestu obezbediti sapun, tekuću toplu i hladnu vodu i sredstva za higijenu ruku na bazi alkohola (zidni dozatori, lične doze, dezinfekcione maramice...). Osigurati adekvatne zalihe. Postavite sredstva za higijenu ruku na više lokacija, kako bi se podstakla higijenu ruku. U slučaju da se ne mogu obezbediti zalihe, napomenuti zaposlenim da koriste lične zalihe.Uputiti zaposlene da redovno koriste sredstva za higijenu ruku na bazi alkohola koji sadrži najmanje 60-95% alkohola, ili peru ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Sapun i vodu treba koristiti prevashodno ako su ruke vidno prljave. Ako nisu vidno zaprljane može se koristiti i dezinficijens za ruke (preporučljivo na bazi alkohola) u vidu gela ili tečnosti.Obezbediti bezkontaktne posude za odlaganje iskorišćenih maramica koje zaposleni i klijenti mogu koristiti.Na ulazu u  objekat vidno naglasiti značaj sprovođenja higijene ruku u svim radnim prostorima u okviru preduzeća.Obezbediti zaštitnu opremu (maske za lice, nesterilne rukavice), za osobe koje su u direktnom kontaktu sa većim brojem korisnika usluga (na primer kasiri). Naglasiti značaj korićenja zaštitne opreme i njenog pravilnog korišćenja (prezentacija u prilogu). Sprovoditi adekvatno čišćenje i definfekciju radnog prostora

Na radnom mestu obezbediti dezinfekciju svih površina (podovi, rukohvati stepeništa, kvake, dovratnici, vrata, liftovi, toaleti) hlornim preparatima, dok se radne površine, registar kase, pultovi, trake za odlaganje robe, korpe, tastature, telefoni, miševi, mobilni telefoni, pribor za pisanje, heftanje, makaze, naočare, staklene površine i sve drugo što dolazi u direktan kontakt sa rukama, dezinfikuje sredstvom na bazi alkohola. Ukoliko nema mogućnosti da se bilo šta od navedenih preparata nabavi, preparati za održavanje higijene domaćinstva na bazi hlora takođe mogu poslužiti svrsi, pri čemu treba voditi računa o koncentraciji koja neće biti štetna po zdravlje ljudi.  

Naročito pojačajte higijenu na:                  -korpama koje koriste kupci ( vlažno prebrisavanje i dezinfekcija)
  • kvakama ulaznih i prolaznih vrata (ako su dvostruka, unutrašnja vrata mogu biti i zaglavljena)
  • čvrstim površinama na šalterima, hemijskim olovkama
  • ručkama od liftova i dugmadima u liftu
  • kvakama od vrata
  • drškama gelendera na stepeništima
  • slavinama
  • dugmadima i ručkama WC-kotlića
  • baterijama sa sapunom.
 

Redovnije održavanje higijene podova (najbolje toplim vodenim rastvorima na bazi hlora).

Redovno pranje krpa za brisanje. Nikako ne mešati krpe za pod i radne površine.

Često provetravanje radnih prostorija, kao i prostorija za odmor, toaleta, hodnika...

Instistirati na „on-line plaćanju usluga i dostavi robe na kućnu adresu kad god to proces omogućuje.

Izbegavati kontakt sa novcem (papirnim i metalnim), odnosno kad god je to moguće organizovati plaćanje usluga platnim karticama ili mobilnim aplikacijama. Preporučljivo je kasirima obezbediti mogućnost dezinfekcije ruku sredstvima na bazi alkohola.

U toaletima je neophodno obezbediti stalan dotok zdravstveno ispravne vode, upotrebu sapuna, papirnih ubrusa i dezinfekcionih sredstava. Ukoliko postoje aparati za sušenje ruku neophodno ih je najmanje tri puta na dan dezinfikovati, održavati filtere i adekvatno ih menjati.

Preporučuje se upotreba vode za piće iz javnog vodovoda. Ukoliko se koristi voda iz aparata, neohodna je redovna dezinfekcija svih slavina, ručica i delova koji se hvataju ili pritiskaju pri punjenju čaša. Isto se odnosi na aparate za kafu ili „vending mašine. Sve površine je neophodno redovno oprati (minimalno jednom na dan) i dezinfikovati sve površine koje se dodiruju pri kupovini napitaka ili hrane.

Za ishranu zaposlenih koristiti upakovanu hranu, pre i nakon jela obavezno dezinfikovati ruke. Otpatke prikupljati u za to namenski određene posude.

Informisati zaposlene radnike da nakon povratka sa radnog mesta kući obuću treba dezinfokovati hlornim preparatom ili drugim dezinfekcionim sredstvom. Radnu obuću ne koristiti za druge namene. U stambenim jedinicama ne nositi obuću koja se koristila za kretanje za otvorenom ili radnom mestu.

Zaposleni koji imaju obavezu nošenja uniformi, istu treba svaki dan da menjaju. Ukoliko se radna odeća pere kod kuće, neophodno je istu prati na visokim temperaturama, a nakon sušenja, ukoliko vrsta materijala dozvoljava, peglati.

 LITERATURA: 

CDC. Interim Guidance for Businesses and Employers. Plan, Prepare and Respond to Coronavirus Disease 2019.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html OSHA. Guidance on Preparing Workplaces for COVID -19. https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf 

FDA. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/coronavirus-disease-2019-covid-19-frequently-asked-questions

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju