KampanjeEVROPSKA NEDELJA JAVNOG ZDRAVLJA, DAN 1.: „Zdravi i zdravstveno pismeni mladi“

16.05.2022

Ponedeljak 16. maj 2022. godine

 

Tema: Zdravi i zdravstveno pismeni mladi

 Imati z
drave i zdravstveno pismene mlade je izazov i prioritet svih zemalja, a evropski region nije izuzetak. Evropska godina mladih je prilika da istaknemo projekte, zajedničke akcije i aktivnosti koje razvijaju građani, istraživači i kreatori politike, kako bismo ostvarili naš cilj da imamo zdravu i zdravstveno pismenu omladinu širom regiona.

 

Podteme

 • Vršnjačka edukacija i prevencija

 • Ishrana i fizička aktivnost

 • Veštine zdravstvene pismenosti i razvoj kurikuluma kroz (seksualno) obrazovanje

 • Digitalizacija i blagostanje: društveni mediji i aplikacije kao podrška zdravstvenoj pismenosti i usvajanju zdravog ponašanja

 • Obrazovni pristup: učiniti kredibilnim zdravstvene medije

 • Izgradnja zdravih stilova života u zdravom okruženju

 • Društvene povezanost u vreme obrazovanja na daljinu

 • Preventivni pristup psihoaktivnim supstancama

 • Zdravstveno pismeni zdravstveni sistemi: mladi ljudi kao kreatori sopstvenog zdravlja / računajući na mlade kao ravnopravne partnere

 • Svrsishodan angažman i liderstvo mladih

 • Adolescenti preuzimaju vođstvo: prioriteti za dobrobit adolescenata

 • Infodemije i zdravlje i blagostanje adolescenata

 • Razvoj nastavnog plana i programa u evropskom regionu – ugrađivanje zdravstvene pismenosti.

 

Ključne poruke

 • Mladi ljudi nisu samo sutrašnji lideri, oni su lideri današnjice. Neophodno je da se mladima obezbedi mesto za svakim stolom i da budu aktivno angažovani i saslušani.(Izvor: Regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge)

 • Mlade ljude treba smisleno angažovati kako bi bili uključeni ne samo u odluke koje će uticati na njihovu budućnost, već prepoznati i priznati znanje i liderstvo koje poseduju za donošenje odluka u sadašnjosti.” (Izvor: Regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge)

 • Smisleno učešće i liderstvo mladih ne može se voditi isključivo iz perspektive učenika/studenta. Potrebno je obezbediti prilike da se mladim ljudima i omladinskim organizacijama pruži šansa da se svrsishodno uključe u kreiranje politike na svim nivoima. Potrebno je uspostaviti podsticajno okruženje i relevantne programe zasnovane na dokazima kako bi mladi od njih imali koristi. (Izvor: YPYP Forum)

 • Obrazovanje se mora posmatrati kao protektvni faktor. Škole obezbeđuju okruženje u kojem se može doseći do više od 95% dece i adolescenata u Evropskom regionu. (Izvor: SZO)

 • Da bi se priznale jedinstvene potrebe adolescenata i da bi se osiguralo da imaju pristup sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju i uslugama koje obezbeđuju znanje o seksualnim i reproduktivnim pravima (SRHR) razvojno prilagođeno adolescentima, potrebno je obezbediti stalno unapređenje zdravstvene pismenosti, čime se izbegavaju negativne zdravstvene i socijalne posledice po mlade ljude. (Izvor: EUPHA)

  Izvor: https://eupha.org/a_healthy_and_health_literate_youth

 «

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju