KampanjeNAGRADNI KONKURS ZA EDUKATORE IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA „MOJ DOPRINOS ZDRAVLJU ZAJEDNICE“ U 2023. GODINI (1. NOVEMBAR - 8. DECEMBAR 2023. GODINE)

30.11.2023

Nagradni konkurs za sve one koji doprinose zdravlju i blagostanju zajednice u Novom Sadu! Potrebno je da pošaljete sažetak i nekoliko fotografija (3-7) rada na unapređenju zdravlja vaše ciljne grupe kako biste učestvovali u našem konkursu sa veoma lepim nagradama (poklon vaučeri za knjižare i/ili prodavnice sa tehničkom opremom)!

 

KONTEKST  KONKURSA

Institut za javno zdravlje Vojvodine raspisao je nagradni konkurs za edukatore iz oblasti zdravstvenog vaspitanja pod nazivom „Moj doprinos zdravlju zajednice“ u okviru kojeg se po drugi put za najbolji rad u dve kategorije dodeljuje “Nagrada za izuzetan zdravstveno - vaspitni rad Olja Nićiforović Šurković”.

Konkurs podrazumeva da se kroz sažetak pokaže način na koji edukatori u Novom Sadu doprinose zdravlju različitih ciljnih grupa. Ideja konkursa je da se edukatori motivišu, ali i da se prikaže i valorizuje rad svih onih koji rade na unapređenju zdravlja, zdravstvene pismenosti, znanja i veština za zdravlje različitih populacionih grupa (deca, mladi, stariji, žene, roditelji, osobe sa invaliditetom, različite marginalizovane grupe, itd.). Pored sažetka sa opisom zdravstveno-vaspitnog rada, potrebno  je poslati i nekoliko fotografija koje ilustruju taj rad. Po isteku konkursa sledi dodela nagrada.

Konkurs je raspisan u okviru projekta „Novi Sad – zdrav grad“ koji Institut sprovodi pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada već 10 godina.

 

KOME JE KONKURS NAMENJEN?

Vodite edukativne i/ili kreativne radionice sa decom, mladima, starijima, osobama sa invaliditetom ili različitim drugim grupama? Učite ih pravilnoj ishrani, opštoj i oralnoj higijeni, ekološkim principima, zdravim životnim veštinama, emocionalnim veštinama, dobroj komunikaciji i svemu onom što je potrebno kako bi unapredili svoje zdravlje ili životnu sredinu? Podstičete ih da budu fizički aktivni? Vodite ih u prirodu? Učite ih da čuvaju životnu sredinu? Odlazite u muzeje i podstičete ih da se izražavaju likovno i kroz priču o umetničkim delima? Na neki Vaš, inovativan način unapređujete zdravlje zajednice? Sve to radite u Gradu Novom Sadu, u vrtiću, školi, udruženju građana itd?  Ovo je pravi konkurs za vas!

 

POSTOJE 2 KATEGORIJE KONKURSA:

 1. Slobodni stil zdravstvenog vaspitanja. Ne postoje posebni uslovi, radite na vama svojstven način sa metodama i sredstvima rada po izboru.
 2. Primena zdravstveno-vaspitnih/ZV (edukativnih) sredstava i metoda koje je izradio Institut za javno zdravlje Vojvodine/IZJZV. U vašem zdravstveno-vaspitnom radu koristili ste neko od edukativnih sredstva koje je izradio Institut za javno zdravlje Vojvodine https://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=4-78 (na primer edukativni kalendari za decu; radni listovi i bojanke o pravilnoj ishrani, zdravlju zuba, prevenciji pušenja, emocijama; sredstvo „Moje telo“; kurikulumi radionica u okviru priručnika Vaspitanje za zdravlje i drugo). Naša edukativna sredstva se mogu besplatno preuzeti na internet prezentaciji Instituta www.izjzv.org.rs u odeljku „Dokumenta“, pa „Edukativna sredstva“, na “linku”: https://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=4-78.

Možda možete u mesecu novembru nešto izvesti sa ciljnom grupom i prijaviti svoj rad.

 

 

PRIJAVA RADOVA NA KONKURS

Potrebno je da prijavljeni radovi sadrže:

 • tekstualni opis zdravstveno-vaspitnog rada u elektronskoj formi (Word) koji obuhvata sledeće elemente (što sažetije):
  • opis problema (do 1 strane)
  • ciljevI rada
  • naziv upotrebljenog zdravstveno-vaspitnog sredstva (samo za 2. kategoriju konkursa),
  • opis zdravstveno-vaspitnog metoda
  • rezultatI rada
  • zaključci i
  • implikacije za unapređenje zdravstveno - vaspitnog sredstva i metoda;
 • od tri do sedam fotografija (ili video) koji ilustruju zdravstveno-vaspitni rad.
 • Radove sa osnovnim podacima o autorima (ime i prezime edukatora, zanimanje, ustanova/organizacija, kontakt telefon, adresa elektronske pošte) i fotografije potrebno je poslati u elektronskoj formi na sledeću adresu: novisad.zdravgrad@izjzv.org.rs uz napomenu „Za konkurs Moj doprinos zdravlju zajednice“ – za slobodni ZV stil ili za primenu ZV sredstava IZJZV .

 

ROK: Konkurs je otvoren od 1 do 30. novembra 2023. godine.
ROK: Konkurs je produžen do 08. decembra 2023. godine.

Po 3 NAGRADE U OBE KATEGORIJE: Poklon vaučeri za knjižare i/ili prodavnice sa tehničkom opremom.

 

Najbolji radovi u obe kategorije poneće po drugi put naslov “Nagrada za izuzetan zdravstveno-vaspitni rad - Olja Nićiforović Šurković”.

 

KRITERIJUMI OCENJIVANJA: efekti zdravstveno-vaspitnog rada, jasnoća postavljenih ciljeva, originalnost u izvođenju, kreativnost, inovativnost, sveobuhvatnost i usklađenost sa principima zdravih gradova SZO.

Osnovni strategijski principi Zdravih gradova SZO su: 1) Multisektorska saradnja – s obzirom na to da zdravlje nije samo odgovornost zdravstvene službe već i drugih sektora; 2) Aktivna participacija stanovništva – kroz samopomoć, programe zajedničke podrške i pomoći i učešće u donošenju odluka bitnih za zdravlje i 3) Zdrava životna sredina – biološka, fizička, socijalna, sa pravom ljudi da žive u zdravoj sredini.

 

Za svaki kriterijum svaki član žirija dodeljuje od 1 do 10 bodova. Zbirom pojedinačnih skorova dobija se rang lista radova, posebno u dve kategorije (slobodni stil i primena zdravstveno-vaspitnih sredstava i metoda Instituta za javno zdravlje Vojvodine).

SASTAV ŽIRIJA: prof. dr Dušan Čanković (spec. socijalne medicine) – predsednik žirija, prof. dr Jelena Bjelanović (spec. higijene), Ana Ljubičić (master psiholog), i Jelena Kovačev (spec. strukovna master medicinska sestra).

Za više informacija pišite nam na: novisad.zdravgrad@izjzv.org.rs ili nas pozovite na 021/4897-941.

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju