Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ZNAČAJ ELISA TESTA U SAVREMENOJ DIJAGNOSTICI I NJEGOVO PRAVILNO IZVOĐENJE

06.09.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

ZNAČAJ VAKCINISANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VAKCINOM PROTIV GRIPA

06.09.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

ZNAČAJ ZDRAVSTVENE PISMENOSTI U ZDRAVIM IZBORIMA POPULACIJE

06.09.2019
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

ZNAČAJ MINERALNIH MATERIJA U ISHRANI

06.09.2019
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

ČITANJE I RAZUMEVANJE DEKLARACIJA NA HRANI

06.09.2019
Ostali nacionalni kursevi

»

EFIKASNE ZDRAVSTVENO-PROMOTIVNE KAMPANJE

06.09.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju