Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PRODUKCIJA BIOFILMA KOD IZOLATA PSEUDOMONAS AERUGINOSA IZ BRISA RANE

08.03.2019

NAZIV EDUKACIJE

PRODUKCIJA BIOFILMA KOD IZOLATA PSEUDOMONAS AERUGINOSA IZ BRISA RANE

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Vera Gusman

PREDAVAČI

Prof. dr Vera Gusman

Doc. dr Deana Medić

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-3135/2018-01 od 19.11.2018. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, farmaceuti, , biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po potrebi

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju