Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PREVENCIJA POVREDA KOD DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

08.03.2019

NAZIV EDUKACIJE

PREVENCIJA POVREDA KOD DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Dr Mirjana Štrbac

PREDAVAČI

Prof. dr Eržebet Ač Nikolić

Prof. dr Tihomir Duganxija

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

Ass. dr Smiljana Rajčević

Dr Mirjana Štrbac

Dr Mirjana Tošić

Marijana Jo vanović

Marina Spasić

Dragica Jovišević

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-449/2019-01 od 4.03.2019. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILJNA GRUPA

Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po potrebi

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju