Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


100 GODINA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE – HIGIJENA, MESTO SUSRETA NAUKE I STRUKE – ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE

09.12.2019

NAZIV EDUKACIJE

100 GODINA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE – HIGIJENA, MESTO SUSRETA NAUKE I STRUKE – ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni simpozijum

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr S. Bijelović

PREDAVAČI

Prof. dr Sanja Bijelović, prof dr Marija Jeftić, prof dr Katarina Paunović, dr sci med Dragana Jovanović, dr med Nataša Dragić, prim dr Emil Živadinović, mr Stanka Bobić, Danijela Lukić

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

4

CILJNA GRUPA

lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

9.04.2020.

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju