Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ISKUSTVA I IZAZOVI

09.12.2019

NAZIV EDUKACIJE

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ISKUSTVA I IZAZOVI

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Sonja Čanković

PREDAVAČI

Doc. dr Sonja Čanković, prof. dr Vesna Mijatović Jovanović, prof. dr Svetlana Kvrgić

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi, Zdravstveni saradnici

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

22.11.2019.

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju