Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


FIZIČKA AKTIVNOST KAO MERA ZA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

09.12.2019

NAZIV EDUKACIJE

FIZIČKA AKTIVNOST KAO MERA ZA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović

PREDAVAČI

Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović, doc. dr Ivana Radić, doc dr Sonja Čanković

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, stomatolozi

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po potrebi

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju