Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ZDRAVSTVENO VASPITANJE O REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU

03.12.2021

NAZIV EDUKACIJE

ZDRAVSTVENO VASPITANJE O REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Snežana Ukropina

PREDAVAČI

Doc. dr Snežana Ukropina

Dr sci. med. Aleksandra Kapamandžija

Ass. dr Tanja Tomašević

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-01-333/2021-01 od 16.08.2021. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po pozivu

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju