Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PREVENCIJA POVREDA KOD DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

03.12.2021

NAZIV EDUKACIJE

PREVENCIJA POVREDA KOD DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Dr Mirjana Štrbac

PREDAVAČI

Dr Mirjana Štrbac

Doc. dr Smiljana Rajčević

Doc. dr Sonja Šušnjević

Dr Mirjana Tošić

Marijana Jovanović

Marina Spasić

Dragica Jovišević

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-01-188/2021-01 od 18.05.2021. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILJNA GRUPA

lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po pozivu

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju