Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


LEČENJE URINARNE INKONTINENCIJE KOD ŽENA – SAVREMENA SHVATANJA

03.12.2021

NAZIV EDUKACIJE

LEČENJE URINARNE INKONTINENCIJE KOD ŽENA – SAVREMENA SHVATANJA

VRSTA EDUKACIJE

Elektronski test - apps.izjzv.org.rs

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Dušan Čanković

AUTOR TESTA

Doc. dr Dimitrije Jeremić

Asist. dr sci. med. Miloš Pantelić

Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović

Doc. dr Sonja Šušnjević

Doc. dr Dušan Čanković

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-01-188/2021-01 od 18.05.2021. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

5

CILJNA GRUPA

lekari (opšta medicina, ginekolozi)

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju