NovostiJUN, NACIONALNI MESEC MENTALNOG ZDRAVLJA

30.05.2024

Mentalno zdravlje je deo opšteg zdravlja i definiše se kao “stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može da se nosi sa normalnim životnim stresom, može da radi produktivno i plodno i sposoban je da doprinosi zajednici” (Brlas S i Gulin M, 2010; SZO).

SZO globalno ističe da ‘nema zdravlja bez mentalnog zdravlja’.

Mentalno zdravlje je, stoga, i jedan od prioriteta javnog zdravlja, s obzirom na opterećenje koje mentalni poremećaji uzrokuju u zdravstvenom, socijalnom i ekonomskom smislu, a u našoj zemlji se od 2022. godine mesec jun obeležava kao Nacionalni mesec mentalnog zdravlja.

Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i bolesti je sastavni deo Agende održivog razvoja usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 2015. godine, a jedan od ciljeva je da se do 2030. godine za trećinu smanji prevremeni mortalitet od hroničnih nezaraznih bolesti kroz prevenciju i terapiju, kao i promociju mentalnog zdravlja i blagostanja.

Promocija mentalnog zdravlja uključuje ‘akcije za jačanje političkog okruženja i korišćenje strateške komunikacije za izgradnju mreža, angažovanje zainteresovanih strana, povećanu pismenost o mentalnom zdravlju i promenu ponašanja.’

Institut za javno zdravlje Vojvodine povodom Nacionalnog meseca mentalnog zdravlja:

1) Podseća na sledeća edukativna sredstava:

 

2) Obeležava 2. jun – Svetski dan mentalno uslovljenih poremećaja u ishrani ukazivanjem na definicije ovih poremećaja i mogućnosti tretmana u okviru Savetovališta Odseka za pravilnu ishranu i promociju zdravih stilova života http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-3700 ; zakazivanje na telefone: 4897 - 879 i 4897 – 873 ili putem e-mail-a: savetovaliste@izjzv.org.rs.

 

3) Obeležava 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Resurse IZJZV na ovu temu možete naći na:

  • Internet stranica „Ni 1, ni 2, a nikako 5“, namenjena informisanju mladih o opasnostima od visokorizične upotrebe alkohola http://izjzv.org.rs/app/ni1ni2anikako5/

  • Internet stranica „Bolesti zavisnosti se mogu sprečiti i one se efikasno leče“, namenjena podršci roditeljima u prevenciji i lečenju bolesti zavisnosti: 

https://www.izjzv.org.rs/app/prevencija_PAS_za_roditelje/

  • Internet stranica ka prezentacijama na temu prevencije bolesti zavisnosti, namenjene roditeljima

http://izjzv.org.rs/app/prev_PAS_u_skolama/RODITELJI/

  • Internet stranica ka prezentacijama na temu prevencije bolesti zavisnosti namenjena 

učenicima uzrasta 13-15 godina: 

https://izjzv.org.rs/app/prev_PAS_u_skolama/UCENICI/

  • Internet stranica ka prezentacijama na temu prevencije bolesti zavisnosti, namenjena

nastavnicima i profesorima učenika osnovnih i srednjih škola:

https://izjzv.org.rs/app/prev_PAS_u_skolama/NASTAVNICI/

  • Link ka filmu "Supstancu na distancu", na temu prevencije zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci, namenjenučenicima uzrasta 13-18 godina:

https://www.youtube.com/watch?v=Tdhd2eit1ys

4) Najavljuje temu i slogan 9. Festivala mentalnog zdravlja (10-20. oktobra 2024. godine): ODNOS PREMA PROMENAMA U DRUŠTVU „ZAŠTO SE (NE) MENJAMO?“

Festival mentalnog zdravlja će se i ove godine pored Novog Sada, održati i u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Pančevu, Kragujevcu i par gradova Crne Gore.

 

5) Ukazuje na dobrobit međusektorske i interdisciplinarne saradnje u oblasti promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja:

  • koordinišući Mrežu za bolje mentalno zdravlje “Karika” i Organizacioni odbor 9. Festivala mentalnog zdravlja;

  • saradnjom u okviru “Sazvežđa podrške – Pričajmo (k)od kuće” – mreže savetovališta koja funkcionišu na teritoriji Grada Novog Sada;

  • učestvujući Konferenciji “Mentalno zdravlje mladih”, u organizaciji Omladinskog centra OPENS, 6.6.2024. godine; 

6) Ukazuje na resurse drugih organizacija u oblasti promocije i zaštite mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja:

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju