Projekti i programi„MOJ DOPRINOS ZDRAVLJU ZAJEDNICE“ NAGRADNI KONKURS ZA EDUKATORE IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA

27.11.2018

„MOJ DOPRINOS ZDRAVLJU ZAJEDNICE“

NAGRADNI KONKURS ZA EDUKATORE IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA

 

Ukratko!

Nagradni konkurs za sve oni koji doprinose zdravlju zajednice u Novom Sadu! Potrebno je da pošaljite sažetak i kreativni prikaz rada na unapređenju zdravlja vaše ciljne grupe kako biste učestvovali u našem konkursu sa veoma lepim nagradama (poklon vaučeri za putovanja)!

Kontekst konkursa

Institut za javno zdravlje Vojvodine raspisao je nagradni konkurs za edukatore iz oblasti zdravstvenog vaspitanja pod nazivom „Moj doprinos zdravlju zajednice“ Konkurs podrazumeva da se kroz sažetak i kreativni prikaz pokaže način na koji edukatori u Novom Sadu doprinose zdravlju različitih ciljnih grupa. Ideja konkursa je da se edukatori motivišu, ali i da se prikaže i valorizuje rad svih onih koji rade na unapređenju zdravlja, zdravstvene pismenosti, znanja i veština za zdravlje različitih populacionih grupa (deca, mladi, stari, žene, roditelji, osobe sa invaliditetom, različite marginalizovane grupe, itd.). Pored sažetka sa opisom zdravstveno-vaspitnog rada, edukatori će pripremiti i kreativni prikaz rada sa različitim ciljnim grupama u formi po izboru. Po isteku konkursa biće organizovana izložba izabranih radova, kao i svečana dodela nagrada.

Konkurs je raspisan u okviru projekta „Novi Sad – zdrav grad“ koji Institut sprovodi pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada. 

Kome je namenjen?

Vodite edukativne i/ili kreativne radionice sa decom, mladima, starima, osobama sa invaliditetom ili različitim drugim grupama? Učite ih pravilnoj ishranu, zdravim životnim veštinama, emocionalnim veštinama, dobroj komunikaciji i svemu onom što je potrebno kako bi unapredili svoje zdravlje ili životnu sredinu? Podstičete ih da budu fizički aktivni? Vodite ih u prirodu? Učite ih da čuvaju životnu sredinu? Odlazite u muzeje i podstičete ih da se izražavaju likovno i kroz priču o umetničkim delima? Na neki Vaš, inovativan način unapređujete zdravlje zajednice? Sve to radite u Gradu Novom Sadu? àààà   Ovo je pravi konkurs za vas!

Postoje 2. kategorije konkursa!

  1. kategorija „Slobodni stil

Ne postoje posebni uslovi, vi radite na vama svojstven način sa metodama i sredstvima rad po izboru.

  1. Kategorija „Primena edukativnih sredstava koje je izradio Institut za javno zdravlje Vojvodine“

U vašem zdravstveno-vaspitnom radu koristili ste neko od edukativnih sredstva koje je izradio Institut za javno zdravlje Vojvodine (na primer edukativni kalendari za decu, bojanke o pravilnoj ishrani, zdravlju zuba, emocijama; sredstvo „Moje telo“; kurikulumi radionica u okviru priručnika Vaspitanje za zdravlje i drugo). Naša edukativna sredstva se mogu besplatno preuzeti na internet prezentaciji Instituta www.izjzv.org.rs u odeljku „Dokumenta“, pa „Edukativna sredstva“.

Prijava radova

Potrebno je da prijavljeni radovi imaju dva dela:

  1. tekstualni opis zdravstveno-vaspitnog rada u elektronskoj formi koji obuhvata sledeće elemente: opis problema i ciljeve rada, naziv upotrebljenog zdravstveno-vaspitnog sredstva (samo za 2. kategoriju konkursa), metod i rezultate rada, zaključke i implikacije za unapređenje zdravstveno vaspitnog sredstva i rada;
  2. kreativni prikaz procesa i/ili rezultata zdravstveno-vaspitnog rada u formi po izboru edukatora (kolaž, foto priča, crteži, video snimak, prezentacija i slično).

Radove sa osnovnim podacima o autorima (ime i prezime edukatora, zanimanje, ustanova/organizacija, kontakt telefon, adresa elektronske pošte) potrebno je poslati u elektronskoj formi na sledeću adresu: promocijazdravlja@izjzv.org.rs, a kreativni prikaz (ukoliko nije u elektronskoj formi) se može poslati poštom uz napomenu „Za konkurs Moj doprinos zdravlju zajednice“ ili doneti lično (od 8 do 14 časova, 4. sprat, kancelarija 121).

Adresa: Institut za javno zdravlje Vojvodine, Centar za promociju zdravlja, Futoška 121, Novi Sad

Rok: Konkurs je otvoren od 17. maja do 18. novembra 2018. godine. Konkursni rok se produžava do 4. decembra.

Nagrade: Poklon vaučeri za putovanja.

Kriterijumi ocenjivanja: efekti zdravstveno-vaspitnog rada, jasnoća postavljenih ciljeva, originalnost u izvođenju, originalnost, efektivnost i kompleksnost kreativnog prikaza.

Za više informacija pišite nam na: promocijazdravlja@izjzv.org.rs ili nas pozovite na 021/4897-876.

«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju