Kampanje5. maj, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama: „Čista nega za sve – u tvojim je rukama“

03.05.2019

Ova kampanja predstavlja značajan deo edukacije zdravstvenih radnika posvećene poboljšanju i održavanju higijene ruku na pravi način i u pravo vreme, kako bi se smanjio broj bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama.

SZO poziva sve da budu inspirisani globalnim pokretom postizanja univerzalnog zdravstvenog osiguranja (UZO), kako bi se postiglo bolje zdravlje i blagostanje za sve ljude, u svakoj uzrasnoj dobi, uključujući zaštitu od finansijskog rizika, pristupačnost uslugama osnovne zdravstvene zaštite i pristupačnost bezbednim, efektivnim, kvalitetnim i priuštivim osnovnim lekovima i vakcinama za sve.

Sprečavanje i kontrola infekcija, uključujući i higijenu ruku, jeste kritički uslov u postizanju UZO, s obzirom da je to praktičan i na-dokazima-zasnovan pristup, sa potvrđenim uticajem na kvalitet zdrvstvene nege i bezbednost pacijenata na svim nivoima zdravstvenog sistema.

 

Ovaj dan se obeležava u cilju skretanja pažnje da je neophodno konstantno sprovoditi:


- Program edukacije i motivacije zdravstvenih radnika;
- Kontrolisati pridržavanje preporuka o higijeni ruku;
- Informisati pacijente i članove njihovih porodice o postojećim protokolima higijene ruku;
- Postaviti higijenu ruku kao prioritetan problem zdravstvenih ustanova i obezbediti finansijsku podršku;
- Obezbediti osoblje sa dovoljnom količnom sredstava na bazi alkohola za higijenu ruku;
- Uvesti multidisciplinarni program koji će kod zdravstvenih radnika poboljšati poštovanje preporuka za higijenu ruku;
- Posebno insisitirati na poštovanju preporuka higijene ruku zdravstvenog osoblja na odeljenjima intenzivne nege;
- Na odeljenjima obezbediti preparate na bazi alkohola na ulazu u sobe pacijenata, pored kreveta i na drugim dostupnim mestima, a takođe obezbediti i džepna pakovanja;
- Voditi računa o bezbednom odlaganju sredstava na bazi alkohola, jer su zapaljiva.

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju