Kampanje31. JANUAR, NACIONALNOG DANA BEZ DUVANA
„ZAŠTITIMO SE OD DUVANA“

30.01.2020
U Srbiji se već duže od 20 godina svakog 31. januara obeležava Nacionalni dan bez duvana. Aktivnosti u okviru obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana upozoravaju javnost na štetne efekte upotrebe duvana kao i izlaganja duvanskom dimu. Ove godine, Nacionalni dan bez duvana se obeležava pod sloganom „Zaštitimo se od duvana” i teži da ukaže na značaj zaštite od duvana u domaćinstvima.


U svetu trenutno ima više od jedne milijarde pušača, od koji 80% živi u slabo i srednje razvijenim zemljama. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ukazuje na to da više od 7 miliona ljudi svake godine umire zbog korišćenja duvana, od čega je 890.000 smrtnih slučajeva povezano sa izloženošću duvanskom dimu, a ne sa direktnom upotrebom duvana.

Duvan je pretnja za svaku osobu, bez obzira na pol, starost, rasu, kulturni ili obrazovni nivo. On dovodi do patnje, bolesti i smrti, i osiromašuje porodice. Upotreba duvana ima ogromnu cenu za nacionalnu ekonomiju zbog porasta troškova za zdravstvenu zaštitu i smanjenja produktivnosti rada. On pojačava nejednakost u zdravlju i pogoršava siromaštvo, jer najsiromašniji ljudi troše manje na osnovne potrebe kao što su hrana, obrazovanje i zdravstvena zaštita.

Ovogodišnji slogan Nacionalnog dana bez duvana „Zaštitimo se od duvana” posebno naglašava opasnosti kojima su nepušači, naročito deca, izloženi udisanjem duvanskog dima iz okruženja u kojem najduže borave – svoje kuće.

            Institut za javno zdravlje Vojvodine realizovao je nagradni konkurs „Ostavi sad“ za dizajn plakata kojim se popularizuje istoimena softverska aplikacija za mobilne telefone za podršku odvikavanju od pušenja. Konkurs je trajao od 15. novembra do 20. decembra 2019. godine i bio je namenjen učenicima i studentima umetničkih srednjih škola i smerova fakulteta i samostalnim dizajnerima, sa sedištem u Novom Sadu.

            Prvu nagradu osvojio je rad Damira Kovačeva, master-studenta smera grafičkog dizajna Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Uručivanje nagrada, promocija radova i softverske aplikacije „Ostavi sad“ biće upriličena 30. januara u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

Tri najbolja rada nagrađena su vaučerima za knjige u vrednosti od 17000, 8000 i 5000 dinara.

Najbolje dizajniran plakat odštampan je u 700 primeraka i distribuiran u zdravstvene ustanove u Novom Sadu i korišćen za web-dizajn stranice http://izjzv.org.rs/app/ostavisad/.

Konkurs je podržan sredstvima Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

 

Dodatno o temi:

               Nauka je do danas objasnila da nema bezbedne doze izloženosti duvanskom dimu, ni aktivno ni pasivno. Duvanski dim sadrži oko 8000 hemijskih jedinjenja, a od toga oko 70 kancerogena.

               Svi duvanski proizvodi (DP) su štetni:

1) sagorevajući DP na t=600-900oC (cigarete, cigare, cigarilosi, bidis...);

2) sagorevajući DP na t=350-600oC (elektronske cigarete i „vape uređaji) – sa ili bez nikotina;[1]

3) zagrevajući DP na t<350oC  (kao što su IQOS, GLO, Logic, Ploom, JUUL...);[2]

4) duvan za žvakanje (snus ili švedski duvan);

5) nargile/šiša/vodena lula (za koje je dokazano da prenose i zarazne bolesti, poput herpesa, zarazne žutice, infektivne mononukleoze i tuberkuloze; u odnosu na duvanski dim iz cigareta, sadrže 35 puta više ugljen-monoksida, 5 puta više čestica male molekulske mase [<PM10mm], 4 puta više policikličnih aromatičnih ugljovodonika i aldehida, a 1h pušenja ekvivalentan je dozi od 100 cigareta);

               Odvikavanje od pušenja u bilo kojoj dobi dovodi do produženja života, a u mladosti i do zaštite reproduktivnog zdravlja (lakše začeće; zdravije održavanje trudnoće; veća telesna dužina, masa i obim glave bebe i ređi nasledni poremećaji kod bebe; bolja kognitivna postignuća deteta).

               Najduže istraživanje o štetnosti pušenja cigareta ukazalo je da odvikavanje u dobi od 30, 40, 50, odnosno 60 godina, produžava život za 10, 9, 6, odnosno 3 godine.

               U odvikavanju od pušenja koriste se metode samoodvikavanja, bihevioralne metode (individualne i grupne – „Petodnevni plan“ po Mek-Farlandu i „7 koraka do promene“ po Prohaska i Di-Klemente-u) i farmakološke metode (nikotin-zamenska terapija, citizin i bupropion, a u većini zemalja EU i vareniklin).

            Mobilna aplikacija za podršku odvikavanju od pušenja spada u metode samoodvikavanja, a oslanja se i na bihevioralne metode, razrađene u algoritmu koji prati procenu stepena zavisnosti od duvana, procenu spremnosti za odvikavanje i u zavisnosti od kategorije, programiran je tako da daje određene podsticaje koje sam zavisnik od duvana bira među predloženim opcijama. Pilotiranje softverske aplikacije započeće 31. januara 2020. godine, Nacionalnog dana bez duvana a završiće se 31. maja, Svetskog dana bez duvana.

Novine:

            Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije ukazao je u 2019. godini na povećanu pažnju naučne zajednice i medija za „elektronske sisteme za snabdevanje nikotinom ili nenikotinskim supstancama“ (e-cigarete i vape-uređaje – ENDS/ENNDS), kao i zagrevane duvanske proizvode (HTP), pre svega zbog niza oboljenja i smrtnih slučajeva u više zemalja, posebno među zdravim mladim ljudima, koji su se mogli povezati sa elektronskim sistemima za snabdevanje nikotinom ili nenikotinskim supstancama. U cilju podsticanja prijavljivanja ovih poremećaja (engl. vaping related disorder, u slobodnom prevodu „poremećaj u vezi sa evaporizatorima“), na međunarodno ujednačenom principu, SZO je uvela novu šifru u X reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti – U07.0.

            Evropsko respiratorno društvo se krajem prošle godine oglasilo sa 7 argumenta zasnovanih na naučnim dokazima zbog kojih se ovi novi duvanski prozvodi neće moći prihvatiti kao populaciona strategija „smanjenja štete“.

 

- Plakat_IZJZV

- Plakat_KPP

- Plakat_lik_konkurs

- Letak_zadnja_strana

- Letak_prednja_strana

-http://www.izjzv.org.rs/app/fagerstromov_upitnik/

 

[1] Nazivaju se i „elektronski sistemi za snabdevanje nikotinom“ (ENDS – Electronic nicotine delivery systems), odnosno, „elektronski sistemi za snabdevanje nenikotinskim supstancama“ (ENNDS – Electronic non-nicotine delivery systems);

[2] Engl. „heated tobacco products – HTP”

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju