KampanjeVakcinacija protiv gripa

30.09.2020

 

    Institut za javno zdravlje Vojvodine  isporučio je Domovima zdravlja u Južnobačkom okrugu inaktivisanu četvorovalentnu vakcinu protiv gripa za sezonu 2020/2021.Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i Odlukom Evropske Unije, vakcina sadrži cirkulišuće varijante virusa gripa A (H1N1)pdm, A (H3N2) i dve linije (Victoria i Yamagata) tipa B.U skladu sa iskazanim potrebama domova zdravlja na teritoriji Južnobačkog okruga,  isporučeno je 38.100 doza (za 9.500 doza više u odnosu na prethodnu sezonu). Za teritoriju nadležnosti Doma zdravlja Novi Sad opredeljeno je skoro polovina planiranih doza vakcine (21.000 doza).

 

       Kao i prethodne godine, slično praksi zemalja Evropske Unije i SAD, u primeni je četvorovalentna vakcina protiv gripa. Ova vakcina je bezbedna i efikasna u sprečavanju obolevanja od gripa, potreba za hospitalizacijom zbog komplikacija osnovne bolesti i umiranja zbog gripa. Njenom primenom, sprečava se 16% više slučajeva gripa nego primenom trovalentne (A (H1N1), A (H3N2) i jedna linija tipa B) vakcine protiv gripa istog proizvođača.

 

          Obzirom da se zaštitna antitela protiv gripa stvaraju nakon 2 nedelje, vakcinacija protiv gripa se preporučuje pre početka sezone gripa (idealno u oktobru i novembru), ali je vakcinacija opravdana i tokom ostatka sezone gripa, odnosno sve dok je virus gripa prisutan u populaciji. Obavezno davanje vakcine protiv gripa je usmereno na populaciju koja je u najvećem riziku od nastanka ozbiljnih komplikacija (trudnice i sve osobe sa hroničnim poremećajima kardiovaskularnog i plućnog sistema, uključujući astmu, dijabetes, hronična oboljenja bubrega i jetre i degenerativnim oboljenjima), ali i na zdravstvene radnike koji rade na odeljenjima sa povećanim rizikom. Vakcina se preporučuje i osobama sa malignim oboljenjima i oslabljenim imunim sistemom uz prethodnu konsultaciju sa izabranim lekarom. Za štićenike i zaposlene u institucijama za stara lica (gerontološki centri) i ustanovama socijalne zaštite, takođe je obavezno sprovođenje imunizacije protiv gripa. Vakcina se može davati i tokom dojenja.

      Uzrast za vakcinaciju: vakcina koja je isporučena Domovima zdravlja je namenjena vakcinaciji odraslih i dece starije od 3 godine života. Isporuka vakcine namenjene deci uzrasta od  6 meseci do 3 godine se očekuje. Kod dece koja prethodno nisu vakcinisana, a stara su od 3 do 9 godina, drugu dozu vakcine protiv gripa je potrebno dati nakon najmanje 4 nedelje od datuma aplikacije prve doze. Sva lica uzrasta 9 godina i stariji vakcinišu se samo jednom dozom vakcine, bez obzira na to da li su ranije vakcinisani protiv gripa.

    Kontraindikacije za vakcinaciju protiv gripa su uobičajene opšte kontraindikacije: povišena telesna temperatura, akutna bolest i alergija na neke od komponenti vakcine, kao što su alergija na jaja-ovoalbumin, kokošije proteine, formaldehid, gentamicin,  polisorbat-80 i druge sastojke navedene u sažetku karakteristika leka.

Neželjene reakcije nakon vakcinacije su po pravilu blage i povlače se unutar 1-3 dana, bez terapije. Mogu biti lokalne (crvenilo, otok i bol na mestu aplikacije vakcine) ili opšte              ( najčešće glavobolja, pospanost, umor, gubitak apetita, slabost).

 

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju